Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 11:50 ngày 22/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Quản lý tài khoản tập trung

Công cụ tính toán

Quản lý tài khoản tập trung

Thông tin sản phẩm

Tập trung dòng tiền của các đơn vị thành viên về một tài khoản chính.

Phân bổ tiền từ tài khoản chính cho tài khoản của các đơn vị thành viên.

Tần suất tập trung/phân bổ tiền phù hợp̣ với nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Lợi ích

 Tăng hiệu quả sử dụng vốn do tập trung hoặc phân bổ kịp thời cho các đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp.

 Tiết kiệm thời gian, chi phí do hệ thống tự động thực hiện tập trung hoặc phân bổ.

 Doanh nghiệp dễ dàng quản lý dòng tiền do có thể truy vấn số dư cũng như giao dịch liên quan đến các tài khoản online.

Tập trung dòng tiền của các đơn vị thành viên về một tài khoản chính.

Phân bổ tiền từ tài khoản chính cho tài khoản của các đơn vị thành viên.

Tần suất tập trung/phân bổ tiền phù hợp̣ với nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Lợi ích

 Tăng hiệu quả sử dụng vốn do tập trung hoặc phân bổ kịp thời cho các đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp.

 Tiết kiệm thời gian, chi phí do hệ thống tự động thực hiện tập trung hoặc phân bổ.

 Doanh nghiệp dễ dàng quản lý dòng tiền do có thể truy vấn số dư cũng như giao dịch liên quan đến các tài khoản online.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö