Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:00 ngày 20/03/2019 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Thấu chi

Công cụ tính toán

Thấu chi

Thông tin sản phẩm

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp thiếu vốn tạm thời trong thời gian ngắn, khách hàng có hoạt động thanh toán thường xuyên, có nhu cầu thanh toán nhanh.

Mục đích: Bổ sung vốn thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại các tiện ích khác nhau về: thời gian, chi phí,...để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Khách hàng.

Lãi suất thấu chi: Bằng lãi suất cho vay ngắn hạn.

Phí cấp hạn mức thấu chi: Theo quy định của Maritime Bank

TSĐB: Theo quy định của Maritime Bank

 

Tiện ích

Hạn mức tối đa lên đến 20 tỷ đồng trong thời hạn tối đa 12 tháng

Đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời, nhu cầu thanh toán thường xuyên của khách hàng

Tiết kiệm thời gian, thủ tục vay vốn đơn giản, giúp Doanh nghiệp tận dụng cơ hội kinh doanh kịp thời.

Số tiền thấu chi trên tài khoản thấu chi của Khách hàng sẽ được tự động bù đắp khi có phát sinh ghi Có vào tài khoản thấu chi, giảm tối đa lãi vay cho Doanh nghiệp.

Lãi suất và phí hợp lý, cạnh tranh.

Có thể chấp nhận cấp hạn mức thấu chi không tài sản bảo đảm.    

 

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp thiếu vốn tạm thời trong thời gian ngắn, khách hàng có hoạt động thanh toán thường xuyên, có nhu cầu thanh toán nhanh.

Mục đích: Bổ sung vốn thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại các tiện ích khác nhau về: thời gian, chi phí,...để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Khách hàng.

Lãi suất thấu chi: Bằng lãi suất cho vay ngắn hạn.

Phí cấp hạn mức thấu chi: Theo quy định của Maritime Bank

TSĐB: Theo quy định của Maritime Bank

 

Hạn mức tối đa lên đến 20 tỷ đồng trong thời hạn tối đa 12 tháng

Đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời, nhu cầu thanh toán thường xuyên của khách hàng

Tiết kiệm thời gian, thủ tục vay vốn đơn giản, giúp Doanh nghiệp tận dụng cơ hội kinh doanh kịp thời.

Số tiền thấu chi trên tài khoản thấu chi của Khách hàng sẽ được tự động bù đắp khi có phát sinh ghi Có vào tài khoản thấu chi, giảm tối đa lãi vay cho Doanh nghiệp.

Lãi suất và phí hợp lý, cạnh tranh.

Có thể chấp nhận cấp hạn mức thấu chi không tài sản bảo đảm.    

 

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö