Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:43 ngày 18/10/2017 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tín dụng dự phòng

Công cụ tính toán

Tín dụng dự phòng

Thông tin sản phẩm

MARITIME BANK TIÊN PHONG VỚI GIẢI PHÁP TÍN DỤNG DỰ PHÒNG

Lần đầu tiên ở Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng dự phòng không tài sản bảo đảm phục vụ kinh doanh một cách nhanh chóng và đơn giản.

Maritime Bank là ngân hàng tiên phong đưa ra giải pháp tín dụng dự phòng không tài sản bảo đảm để đáp ứng nhu cầu trên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi đi theo định hướng phát triển đối tác trên cơ sở đánh giá năng lực tài chính của khách hàng để cấp tín dụng.

 

Mục đích sử dụng

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY ĐỂ LÀM GÌ?

Hạn mức tín dụng dự phòng

Khách hàng sử dụng Hạn mức tín chấp như một hạn mức dự phòng được sử dụng khi cần thiết. Ví dụ: Hạn mức tín dụng hiện có đang đến hạn chưa kịp tái cấp, có hợp đồng tốt mà Hạn mức đang có đã được sử dụng hết hoặc thời gian xử lý giao dịch tại các ngân hàng khác không kịp đáp ứng,...

Thanh toán sớm nhằm hưởng chiết khấu thanh toán

Khách hàng sử dụng hạn mức để thanh toán sớm cho nhà cung cấp để được hưởng chiết khẩu thanh toán.

Đa mục đích để phục vụ hoạt động kinh doanh năng động

Hạn mức sử dụng cho cả mục đích vay vốn và các sản phẩm Tài trợ thương mại (mở bảo lãnh, mở L/C), đầu tư TSCĐ để mở rộng hoạt động kinh doanh.

 

Tiện ích

GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT CỦA SẢN PHẨM TÍN DỤNG DỰ PHÒNG LÀ GÌ?

CÁC NGÂN HÀNG KHÁC

Hạn mức dự phòng sử dụng khi cần, hoàn toàn tín chấp, không yêu cầu TSBĐ. Giá trị Hạn mức tín chấp lên tới 4 tỷ VNĐ.

Chỉ cấp tín chấp cho các Doanh nghiệp lớn (Tập đoàn/DN Nhà nước)

Chỉ cấp tín chấp một phần dựa trên Tài sản bảo đảm (BẮT BUỘC) có sẵn đặt tại Ngân hàng.

Sản phẩm đa dạng: bao gồm cho vay ngắn hạn, trung - dài hạn, tài trợ thương mại (Bảo lãnh, L/C,...)

 

Hồ sơ đơn giản, quy trình phê duyệt chuẩn hoá dưới 5 ngày làm việc.

Thời gian phê duyệt hạn mức kéo dài.

Cấp hạn mức hoàn toàn miễn phí. Có Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng giao dịch riêng phục vụ tất cả nhu cầu của khách hàng.

Nhiều loại phí khác nhau (chính thức và không chính thức) áp dụng khi cấp tín dụng cho khách hàng.

 

Điều kiện tham gia

ĐIỀU KIỆN CẤP HẠN MỨC TÍN CHẤP TẠI MARITIME BANK

 

Danh mục hồ sơ

Stt

HỒ SƠ PHÁP LÝ

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu (công chứng)

Báo cáo tài chính thuế 2 năm gần nhất

2

Điều lệ công ty (bản sao y đóng dấu công ty)

Báo cáo tài chính thuế 6 tháng đầu năm (nếu thời điểm thu thập hồ sơ từ ngày 15/8)

3

Giấy phép xuất nhập khẩu (Công chứng) - nếu có

Tờ khai thuế tổng hợp hàng tháng của năm gần nhất và đến tháng gần nhất

4

CMND/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật (bản sao y đóng dấu công ty)

Chi tiết một số khoản mục năm gần nhất và quý gần nhất/thời điểm gần nhất

5

Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật (bản sao y đóng dấu công ty)

Các hợp đồng kinh tế và sao kê ngân hàng

6

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (bản sao y đóng dấu công ty)

 

 

MARITIME BANK TIÊN PHONG VỚI GIẢI PHÁP TÍN DỤNG DỰ PHÒNG

Lần đầu tiên ở Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng dự phòng không tài sản bảo đảm phục vụ kinh doanh một cách nhanh chóng và đơn giản.

Maritime Bank là ngân hàng tiên phong đưa ra giải pháp tín dụng dự phòng không tài sản bảo đảm để đáp ứng nhu cầu trên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi đi theo định hướng phát triển đối tác trên cơ sở đánh giá năng lực tài chính của khách hàng để cấp tín dụng.

 

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY ĐỂ LÀM GÌ?

Hạn mức tín dụng dự phòng

Khách hàng sử dụng Hạn mức tín chấp như một hạn mức dự phòng được sử dụng khi cần thiết. Ví dụ: Hạn mức tín dụng hiện có đang đến hạn chưa kịp tái cấp, có hợp đồng tốt mà Hạn mức đang có đã được sử dụng hết hoặc thời gian xử lý giao dịch tại các ngân hàng khác không kịp đáp ứng,...

Thanh toán sớm nhằm hưởng chiết khấu thanh toán

Khách hàng sử dụng hạn mức để thanh toán sớm cho nhà cung cấp để được hưởng chiết khẩu thanh toán.

Đa mục đích để phục vụ hoạt động kinh doanh năng động

Hạn mức sử dụng cho cả mục đích vay vốn và các sản phẩm Tài trợ thương mại (mở bảo lãnh, mở L/C), đầu tư TSCĐ để mở rộng hoạt động kinh doanh.

 

GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT CỦA SẢN PHẨM TÍN DỤNG DỰ PHÒNG LÀ GÌ?

CÁC NGÂN HÀNG KHÁC

Hạn mức dự phòng sử dụng khi cần, hoàn toàn tín chấp, không yêu cầu TSBĐ. Giá trị Hạn mức tín chấp lên tới 4 tỷ VNĐ.

Chỉ cấp tín chấp cho các Doanh nghiệp lớn (Tập đoàn/DN Nhà nước)

Chỉ cấp tín chấp một phần dựa trên Tài sản bảo đảm (BẮT BUỘC) có sẵn đặt tại Ngân hàng.

Sản phẩm đa dạng: bao gồm cho vay ngắn hạn, trung - dài hạn, tài trợ thương mại (Bảo lãnh, L/C,...)

 

Hồ sơ đơn giản, quy trình phê duyệt chuẩn hoá dưới 5 ngày làm việc.

Thời gian phê duyệt hạn mức kéo dài.

Cấp hạn mức hoàn toàn miễn phí. Có Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng giao dịch riêng phục vụ tất cả nhu cầu của khách hàng.

Nhiều loại phí khác nhau (chính thức và không chính thức) áp dụng khi cấp tín dụng cho khách hàng.

 

ĐIỀU KIỆN CẤP HẠN MỨC TÍN CHẤP TẠI MARITIME BANK

 

Stt

HỒ SƠ PHÁP LÝ

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu (công chứng)

Báo cáo tài chính thuế 2 năm gần nhất

2

Điều lệ công ty (bản sao y đóng dấu công ty)

Báo cáo tài chính thuế 6 tháng đầu năm (nếu thời điểm thu thập hồ sơ từ ngày 15/8)

3

Giấy phép xuất nhập khẩu (Công chứng) - nếu có

Tờ khai thuế tổng hợp hàng tháng của năm gần nhất và đến tháng gần nhất

4

CMND/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật (bản sao y đóng dấu công ty)

Chi tiết một số khoản mục năm gần nhất và quý gần nhất/thời điểm gần nhất

5

Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật (bản sao y đóng dấu công ty)

Các hợp đồng kinh tế và sao kê ngân hàng

6

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (bản sao y đóng dấu công ty)

 

 

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Sản phẩm liên quan

Công cụ tính toán

Sản phẩm liên quan

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö