Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:00 ngày 20/03/2019 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay tiêu dùng thế chấp bất động sản

Công cụ tính toán

Vay tiêu dùng thế chấp bất động sản

Lợi ích

Số tiền vay lên tới 1 tỷ đồng

Không cần chứng minh mục đích vay (*)

Lãi suất ưu đãi trong suốt thời gian vay

Không yêu cầu vốn tự có

Thủ tục nhanh gọn, cấp vốn nhanh chóng

Thời gian vay lên tới 84 tháng

Chấp nhận thu nhập từ cho thuê tài sản

(*) Áp dụng cho khoản vay dưới 500 triệu đồng

 

Điều kiện vay vốn

Khách hàng từ 20 – 60 tuổi.

Hộ khẩu hoặc tạm trú trong tỉnh/TP có Đơn vị kinh doanh của Maritime Bank.

Thủ tục vay vốn

Bản sao CMND, sổ hộ khẩu/giấy đăng ký tạm trú người vay, người bảo lãnh (nếu có).

Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của Maritime Bank).

Hồ sơ tài sản bảo đảm (theo từng mục đích vay).

 

Biểu phí

1. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn, trường hợp không có chương trình Ưu đãi lãi suất

Mức phí

Tối thiểu

Điều kiện thu

Ghi chú

Đối với khoản vay có thời hạn vay đến 48 tháng

- Mức phí  này không thay thế cho các mức phí được quy định cụ thể theo từng chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi lãi suất.

 

- Tiền phí trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2% số tiền trả trước

300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/2  thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước

300.000đ

Trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại

Đối với khoản vay có thời hạn vay trên 48 tháng

2% số tiền trả trước

300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/3 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước

300.000đ

Trả nợ trước hạn trong khoảng 1/3 đến 2/3 thời gian vay

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại của khoản vay

 
2. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn trường hợp có chương trình Ưu đãi lãi suất: theo quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng

Số tiền vay lên tới 1 tỷ đồng

Không cần chứng minh mục đích vay (*)

Lãi suất ưu đãi trong suốt thời gian vay

Không yêu cầu vốn tự có

Thủ tục nhanh gọn, cấp vốn nhanh chóng

Thời gian vay lên tới 84 tháng

Chấp nhận thu nhập từ cho thuê tài sản

(*) Áp dụng cho khoản vay dưới 500 triệu đồng

 

Khách hàng từ 20 – 60 tuổi.

Hộ khẩu hoặc tạm trú trong tỉnh/TP có Đơn vị kinh doanh của Maritime Bank.

Bản sao CMND, sổ hộ khẩu/giấy đăng ký tạm trú người vay, người bảo lãnh (nếu có).

Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của Maritime Bank).

Hồ sơ tài sản bảo đảm (theo từng mục đích vay).

 

1. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn, trường hợp không có chương trình Ưu đãi lãi suất

Mức phí

Tối thiểu

Điều kiện thu

Ghi chú

Đối với khoản vay có thời hạn vay đến 48 tháng

- Mức phí  này không thay thế cho các mức phí được quy định cụ thể theo từng chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi lãi suất.

 

- Tiền phí trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2% số tiền trả trước

300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/2  thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước

300.000đ

Trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại

Đối với khoản vay có thời hạn vay trên 48 tháng

2% số tiền trả trước

300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/3 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước

300.000đ

Trả nợ trước hạn trong khoảng 1/3 đến 2/3 thời gian vay

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại của khoản vay

 
2. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn trường hợp có chương trình Ưu đãi lãi suất: theo quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö