Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:55 ngày 22/01/2019 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay thấu chi tài khoản

Công cụ tính toán

Vay thấu chi tài khoản

Lợi ích

Nhận và trả tiền linh hoạt theo nhu cầu

Đăng ký một lần dùng tới 36 tháng

Hạn mức lên đến 300 triệu đồng

KHÔNG cần tài sản bảo đảm

KHÔNG cần chứng minh thu nhập (áp dụng cho những khách hàng thuộc diện lựa chọn trước theo quy định của Maritime Bank từng thời kỳ)

 

 

Điều kiện vay vốn

Tại thời điểm đề nghị vay vốn khách hàng từ 20 tuổi trở lên, tại thời điểm tất toán khách hàng ≤ 60 tuổi

Hộ khẩu hoặc tạm trú hoặc làm việc trong tỉnh/TP có Đơn vị kinh doanh của Maritime Bank.

Có hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn hoặc có biên chế Nhà nước

Thu nhập tối thiểu tại quận nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: 5 triệu đồng/tháng, các khu vực khác: 4 triệu đồng/tháng.

 

 

Thủ tục vay vốn

Giấy đề nghị cấp HMTC

Giấy tờ tùy thân: CMND hoặc Hộ chiếu và Hộ khẩu thường trú

Giấy tờ chứng minh thu nhập: Bản sao Hợp đồng lao động hoặc bản sao Quyết định điều động/bổ nhiệm/nâng lương, sao kê lương/bảng lương 03 tháng gần nhất

 

 

Biểu phí

Biểu phí giao dịch tài khoản

STT

Loại phí

Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

Ghi chú

1

Phí cấp/thay đổi hạn mức tài khoản thấu chi

0.1%*Hạn mức được cấp

50.000đ

100.000đ

Thu 1 lần khi Khách hàng mở mới/nâng hạn mức thấu chi

2

Phí đóng tài khoản (đóng hạn mức) thấu chi trước hạn

100.000đ

 

 

Thu 1 lần khi KH đóng thấu chi trước thời điểm hết hạn 30 ngày

3

Phí quản lý tài khoản thấu chi

0.05%*Hạn mức được cấp

20.000đ

50.000đ

Thu hàng tháng

4

Phạt vượt hạn mức thấu chi

Miễn phí

 

 

 

5

Phí tái cấp/gia hạn hạn mức thấu chi

0.1%*Hạn mức được cấp

50.000đ

100.000đ

Thu 1 lần tại điểm gia hạn/ tái cấp hạn mức thấu chi

Phí đóng tài khoản (đóng hạn mức) thấu chi trước hạn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Các loại phí còn lại đã bao gồm thuế GTGT.

Nhận và trả tiền linh hoạt theo nhu cầu

Đăng ký một lần dùng tới 36 tháng

Hạn mức lên đến 300 triệu đồng

KHÔNG cần tài sản bảo đảm

KHÔNG cần chứng minh thu nhập (áp dụng cho những khách hàng thuộc diện lựa chọn trước theo quy định của Maritime Bank từng thời kỳ)

 

 

Tại thời điểm đề nghị vay vốn khách hàng từ 20 tuổi trở lên, tại thời điểm tất toán khách hàng ≤ 60 tuổi

Hộ khẩu hoặc tạm trú hoặc làm việc trong tỉnh/TP có Đơn vị kinh doanh của Maritime Bank.

Có hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn hoặc có biên chế Nhà nước

Thu nhập tối thiểu tại quận nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: 5 triệu đồng/tháng, các khu vực khác: 4 triệu đồng/tháng.

 

 

Giấy đề nghị cấp HMTC

Giấy tờ tùy thân: CMND hoặc Hộ chiếu và Hộ khẩu thường trú

Giấy tờ chứng minh thu nhập: Bản sao Hợp đồng lao động hoặc bản sao Quyết định điều động/bổ nhiệm/nâng lương, sao kê lương/bảng lương 03 tháng gần nhất

 

 

Biểu phí giao dịch tài khoản

STT

Loại phí

Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

Ghi chú

1

Phí cấp/thay đổi hạn mức tài khoản thấu chi

0.1%*Hạn mức được cấp

50.000đ

100.000đ

Thu 1 lần khi Khách hàng mở mới/nâng hạn mức thấu chi

2

Phí đóng tài khoản (đóng hạn mức) thấu chi trước hạn

100.000đ

 

 

Thu 1 lần khi KH đóng thấu chi trước thời điểm hết hạn 30 ngày

3

Phí quản lý tài khoản thấu chi

0.05%*Hạn mức được cấp

20.000đ

50.000đ

Thu hàng tháng

4

Phạt vượt hạn mức thấu chi

Miễn phí

 

 

 

5

Phí tái cấp/gia hạn hạn mức thấu chi

0.1%*Hạn mức được cấp

50.000đ

100.000đ

Thu 1 lần tại điểm gia hạn/ tái cấp hạn mức thấu chi

Phí đóng tài khoản (đóng hạn mức) thấu chi trước hạn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Các loại phí còn lại đã bao gồm thuế GTGT.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö