Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 10:40 ngày 26/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay thấu chi từ uy tín lịch sử tín dụng

Công cụ tính toán

Vay thấu chi từ uy tín lịch sử tín dụng

Lợi ích

Không cần thế chấp tài sản, dành cho khách hàng đã/đang vay không Tài sản bảo đảm tại MSB, có lịch sử tín dụng tốt sẽ được cấp thêm hạn mức thấu chi (HMTC) dựa trên khoản đã trả:

 • HMTC tới 50% giá trị khoản vay hiện hữu/60% giá trị khoản vay cũ. KH có thu nhập từ hoạt động SXKD tới 200 triệu đồng.
 • Lãi suất thấp hơn 1% so với lãi suất khoản vay cũ/hiện hữu
 • Tiêu ngày nào tính lãi ngày đó
 • Gốc trả cuối kỳ
 • Thủ tục đơn giản.


 (*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021
   

 

Điều kiện vay vốn

Khách hàng đáp ứng điều kiện về uy tín tín dụng:

 • Khoản vay hiện hữu/Khoản vay cũ không phát sinh nợ nhóm 2 trở lên trong suốt thời gian vay vốn tại MSB.
 • Không có nợ nhóm 3 trở lên trong 24 tháng gần nhất.
 • Vợ/chồng không có nợ nhóm 2 tại thời điểm hiện tại, không có nợ nhóm 3 trở lên trong 24 tháng gần nhất.
 • Khách hàng không có đặc thù về uy tín tín dụng.

Thủ tục vay vốn

Giấy tờ tùy thân: CMND; CCCD & Hộ chiếu (nếu có) và Hộ khẩu thường trú/tạm trú.

Giấy tờ chứng minh thu nhập:

 • Khách hàng thu nhập từ lương: Bản sao Hợp đồng lao động hoặc bản sao Quyết định điều động/bổ nhiệm/nâng lương, sao kê lương 03 tháng gần nhất
 • Khách hàng nguồn thu kinh doanh: ĐKHKD/chứng từ nộp thuế/Giấy xác nhận hoạt động kinh doanh của cơ quan có thẩm quyển/ Số sách/chứng từ nhập và bán hàng/Hình ảnh cơ sở kinh doanh.

 

Biểu phí

 • Phí mở /tái cấp/gia hạn HMTC: 0,1% Hạn mức được cấp, Tối thiểu 50.000 đồng, tối đa 100.000 đồng
 • Phí quản lý tài khoản thấu chi (chỉ thu khi KH có sử dụng HMTC để chi tiêu): 0,05% Hạn mức được cấp. Tối thiểu 20.000 đồng, tối đa 50.000 đồng.
 • Phí đóng Hạn mức thấu chi trước hạn: 100.000 đồng

Không cần thế chấp tài sản, dành cho khách hàng đã/đang vay không Tài sản bảo đảm tại MSB, có lịch sử tín dụng tốt sẽ được cấp thêm hạn mức thấu chi (HMTC) dựa trên khoản đã trả:

 • HMTC tới 50% giá trị khoản vay hiện hữu/60% giá trị khoản vay cũ. KH có thu nhập từ hoạt động SXKD tới 200 triệu đồng.
 • Lãi suất thấp hơn 1% so với lãi suất khoản vay cũ/hiện hữu
 • Tiêu ngày nào tính lãi ngày đó
 • Gốc trả cuối kỳ
 • Thủ tục đơn giản.


 (*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021
   

 

Khách hàng đáp ứng điều kiện về uy tín tín dụng:

 • Khoản vay hiện hữu/Khoản vay cũ không phát sinh nợ nhóm 2 trở lên trong suốt thời gian vay vốn tại MSB.
 • Không có nợ nhóm 3 trở lên trong 24 tháng gần nhất.
 • Vợ/chồng không có nợ nhóm 2 tại thời điểm hiện tại, không có nợ nhóm 3 trở lên trong 24 tháng gần nhất.
 • Khách hàng không có đặc thù về uy tín tín dụng.

Giấy tờ tùy thân: CMND; CCCD & Hộ chiếu (nếu có) và Hộ khẩu thường trú/tạm trú.

Giấy tờ chứng minh thu nhập:

 • Khách hàng thu nhập từ lương: Bản sao Hợp đồng lao động hoặc bản sao Quyết định điều động/bổ nhiệm/nâng lương, sao kê lương 03 tháng gần nhất
 • Khách hàng nguồn thu kinh doanh: ĐKHKD/chứng từ nộp thuế/Giấy xác nhận hoạt động kinh doanh của cơ quan có thẩm quyển/ Số sách/chứng từ nhập và bán hàng/Hình ảnh cơ sở kinh doanh.

 

 • Phí mở /tái cấp/gia hạn HMTC: 0,1% Hạn mức được cấp, Tối thiểu 50.000 đồng, tối đa 100.000 đồng
 • Phí quản lý tài khoản thấu chi (chỉ thu khi KH có sử dụng HMTC để chi tiêu): 0,05% Hạn mức được cấp. Tối thiểu 20.000 đồng, tối đa 50.000 đồng.
 • Phí đóng Hạn mức thấu chi trước hạn: 100.000 đồng
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö