Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:04 ngày 19/10/2018 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Cho vay khách hàng ưu tiên

Công cụ tính toán

Cho vay khách hàng ưu tiên

Hạn mức và phương thức trả nợ

Vay từng lần  

Hạn mức lên đến 10 tỷ đồng

Thời hạn:

+ Vay mua nhà/xây sửa nhà: tối đa 60 tháng

+ Vay tiêu dùng: tối đa 36 tháng

Phương thức trả nợ: Gốc trả hàng tháng/hàng quý.

Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần

Vay thấu chi  

Hạn mức lên đến 500 triệu đồng.

Thời hạn vay tối đa 12 tháng.

Phương thức trả nợ: Gốc trả khi có giao dịch ghi Có vào tài khoản khách hàng hoặc cuối kỳ hạn vay.

Lãi tính theo dư nợ thực tế trong ngày và được trả vào ngày cuối cùng của tháng

 

 

Điều kiện vay vốn

Khách hàng First Class Banking - hội viên chính thức của Maritime Bank.

Khách hàng từ 20 – 60 tuổi.

Có số dư tiền gửi trung bình tại Maritime Bank trong 06 tháng gần nhất là 2 tỷ đồng/tháng.

  Có số dư tiền gửi trung bình trong 03 tháng gần nhất tại Maritime Bank tối thiểu là 1 tỷ đồng/tháng.

 

 

Thủ tục vay vốn

Bản sao CMND, Sổ hộ khẩu/ Giấy đăng ký tạm trú người vay, người bảo lãnh (nếu có).

Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của Maritime Bank).

Hồ sơ chứng minh thu nhập.

Hồ sơ tài sản bảo đảm.

 

 

 

Vay từng lần  

Hạn mức lên đến 10 tỷ đồng

Thời hạn:

+ Vay mua nhà/xây sửa nhà: tối đa 60 tháng

+ Vay tiêu dùng: tối đa 36 tháng

Phương thức trả nợ: Gốc trả hàng tháng/hàng quý.

Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần

Vay thấu chi  

Hạn mức lên đến 500 triệu đồng.

Thời hạn vay tối đa 12 tháng.

Phương thức trả nợ: Gốc trả khi có giao dịch ghi Có vào tài khoản khách hàng hoặc cuối kỳ hạn vay.

Lãi tính theo dư nợ thực tế trong ngày và được trả vào ngày cuối cùng của tháng

 

 

Khách hàng First Class Banking - hội viên chính thức của Maritime Bank.

Khách hàng từ 20 – 60 tuổi.

Có số dư tiền gửi trung bình tại Maritime Bank trong 06 tháng gần nhất là 2 tỷ đồng/tháng.

  Có số dư tiền gửi trung bình trong 03 tháng gần nhất tại Maritime Bank tối thiểu là 1 tỷ đồng/tháng.

 

 

Bản sao CMND, Sổ hộ khẩu/ Giấy đăng ký tạm trú người vay, người bảo lãnh (nếu có).

Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của Maritime Bank).

Hồ sơ chứng minh thu nhập.

Hồ sơ tài sản bảo đảm.

 

 

 

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö