Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 16/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Cho vay khách hàng ưu tiên

Công cụ tính toán

Cho vay khách hàng ưu tiên

Hạn mức và phương thức trả nợ

 Vay từng lần  

 • Hạn mức lên đến 10 tỷ đồng
 • Thời hạn:
  + Vay mua nhà/xây sửa nhà: tối đa 60 tháng
  + Vay tiêu dùng: tối đa 36 tháng
 • Phương thức trả nợ: Gốc trả hàng tháng/hàng quý. Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần

 Vay thấu chi  

 • Hạn mức lên đến 500 triệu đồng.
 • Thời hạn vay tối đa 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ: Gốc trả khi có giao dịch ghi Có vào tài khoản khách hàng hoặc cuối kỳ hạn vay.
 • Lãi tính theo dư nợ thực tế trong ngày và được trả vào ngày cuối cùng của tháng

Điều kiện vay vốn

Khách hàng M-First - hội viên chính thức của MSB.

Khách hàng từ 20 – 60 tuổi.

Có số dư tiền gửi trung bình tại MSB trong 06 tháng gần nhất là 2 tỷ đồng/tháng.

Có số dư tiền gửi trung bình trong 03 tháng gần nhất tại MSB tối thiểu là 1 tỷ đồng/tháng.

Thủ tục vay vốn

Bản sao CMND, Sổ hộ khẩu/ Giấy đăng ký tạm trú người vay, người bảo lãnh (nếu có).

Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MSB).

Hồ sơ chứng minh thu nhập.

Hồ sơ tài sản bảo đảm.

 Vay từng lần  

 • Hạn mức lên đến 10 tỷ đồng
 • Thời hạn:
  + Vay mua nhà/xây sửa nhà: tối đa 60 tháng
  + Vay tiêu dùng: tối đa 36 tháng
 • Phương thức trả nợ: Gốc trả hàng tháng/hàng quý. Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần

 Vay thấu chi  

 • Hạn mức lên đến 500 triệu đồng.
 • Thời hạn vay tối đa 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ: Gốc trả khi có giao dịch ghi Có vào tài khoản khách hàng hoặc cuối kỳ hạn vay.
 • Lãi tính theo dư nợ thực tế trong ngày và được trả vào ngày cuối cùng của tháng

Khách hàng M-First - hội viên chính thức của MSB.

Khách hàng từ 20 – 60 tuổi.

Có số dư tiền gửi trung bình tại MSB trong 06 tháng gần nhất là 2 tỷ đồng/tháng.

Có số dư tiền gửi trung bình trong 03 tháng gần nhất tại MSB tối thiểu là 1 tỷ đồng/tháng.

Bản sao CMND, Sổ hộ khẩu/ Giấy đăng ký tạm trú người vay, người bảo lãnh (nếu có).

Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân.

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MSB).

Hồ sơ chứng minh thu nhập.

Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö