Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 16/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay tín chấp dành cho chủ sở hữu chung cư

Công cụ tính toán

Vay tín chấp dành cho chủ sở hữu chung cư

Lợi ích

Vay tín chấp dành cho khách hàng là chủ sở hữu căn hộ chung cư:
 • Lãi suất hấp dẫn: Chỉ từ 1,08%/tháng (*) trong năm đầu vay vốn.
 • Số tiền vay vốn tới 12 lần thu nhập, tới 500 triệu đồng
 • Thời gian vay tối đa 60 tháng
 • Không yêu cầu sao kê lương để chứng minh thu nhập 
 • Phương thức trả gốc lãi linh hoạt: có thể lựa chọn số tiền trả hàng tháng bằng nhau hoặc số tiền gốc hàng tháng bằng nhau, lãi theo dư nợ giảm dần.

(*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021

 

 

Điều kiện và thủ tục vay vốn

 Điều kiện vay vốn

 • Sở hữu căn hộ chung cư có đơn giá trung bình từ 20 triệu đồng/m2 trở lên, có thời gian sử dụng dưới 10 năm.
 • Thu nhập trung bình từ 8 triệu đồng trở lên. 

 Thủ tục vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu MSB
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ chứng minh chủ sở hữu tài sản, mục đích vay

 

Biểu phí

 • Tất toán trước hạn năm đầu: 3% trên tổng dư nợ gốc còn lại
 • Các năm tiếp theo: 2% trên tổng dư nợ gốc còn lại 
(*) Biểu phí trả nợ trước hạn trong trường hợp KH vay theo lãi suất thông thường
Vay tín chấp dành cho khách hàng là chủ sở hữu căn hộ chung cư:
 • Lãi suất hấp dẫn: Chỉ từ 1,08%/tháng (*) trong năm đầu vay vốn.
 • Số tiền vay vốn tới 12 lần thu nhập, tới 500 triệu đồng
 • Thời gian vay tối đa 60 tháng
 • Không yêu cầu sao kê lương để chứng minh thu nhập 
 • Phương thức trả gốc lãi linh hoạt: có thể lựa chọn số tiền trả hàng tháng bằng nhau hoặc số tiền gốc hàng tháng bằng nhau, lãi theo dư nợ giảm dần.

(*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021

 

 

 Điều kiện vay vốn

 • Sở hữu căn hộ chung cư có đơn giá trung bình từ 20 triệu đồng/m2 trở lên, có thời gian sử dụng dưới 10 năm.
 • Thu nhập trung bình từ 8 triệu đồng trở lên. 

 Thủ tục vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu MSB
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ chứng minh chủ sở hữu tài sản, mục đích vay

 

 • Tất toán trước hạn năm đầu: 3% trên tổng dư nợ gốc còn lại
 • Các năm tiếp theo: 2% trên tổng dư nợ gốc còn lại 
(*) Biểu phí trả nợ trước hạn trong trường hợp KH vay theo lãi suất thông thường

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö