Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 16/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay lại từ khoản vay Thế chấp

Công cụ tính toán

Vay lại từ khoản vay Thế chấp

Lợi ích

Gói vay Ưu đãi dành cho khách hàng đã hoặc đang có khoản vay có TSBĐ tại MSB, khoản vay được giải ngân tối thiểu 6 tháng hoặc đã tất toán trong vòng 3 tháng và có thời gian duy trì khoản vay tối thiểu 6 tháng) tính đến thời điểm yêu cầu vay vốn.

 • Cấp hạn mức phê duyệt trước (gồm khoản vay thế chấp và tín chấp).
 • Lãi suất chỉ từ 6.99%/năm (*)
 • Hạn mức vay tối đa bằng số tiền đã tất toán
 • Hồ sơ thủ tục, nhanh chóng, giản lược tối đa
 • Mục đích vay vốn linh hoạt 

 
(*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021

 

 

Điều kiện và thủ tục vay vốn

 Điều kiện vay vốn:

 • Khách hàng đã hoặc đang có khoản vay có TSBĐ tại MSB, khoản vay được giải ngân tối thiểu 6 tháng hoặc đã tất toán trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm vay vốn.
 • Khách hàng đáp ứng điều kiện uy tín tín dụng: Không phát sinh nợ nhóm 2 trở lên trong 12 tháng gần nhất và nợ nhóm 3 trở lên trong 24 tháng gần nhất.
 • Khách hàng từ 20 đến 70 tuổi tại thời điểm tất toán.

 Thủ tục vay vốn:

 • Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/tạm trú, Chứng từ tình trạng hôn nhân (cung cấp nếu có thay đổi)
 • Hồ sơ thu nhập: Từ lương; kinh doanh; cho thuê tài sản… (cung cấp nếu có thay đổi)
 • Hồ sơ tài sản.

 

 

Lãi suất cho vay (lãi suất ưu đãi/sau ưu đãi) theo quy định của MSB từng thời kỳ.

Gói vay Ưu đãi dành cho khách hàng đã hoặc đang có khoản vay có TSBĐ tại MSB, khoản vay được giải ngân tối thiểu 6 tháng hoặc đã tất toán trong vòng 3 tháng và có thời gian duy trì khoản vay tối thiểu 6 tháng) tính đến thời điểm yêu cầu vay vốn.

 • Cấp hạn mức phê duyệt trước (gồm khoản vay thế chấp và tín chấp).
 • Lãi suất chỉ từ 6.99%/năm (*)
 • Hạn mức vay tối đa bằng số tiền đã tất toán
 • Hồ sơ thủ tục, nhanh chóng, giản lược tối đa
 • Mục đích vay vốn linh hoạt 

 
(*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021

 

 

 Điều kiện vay vốn:

 • Khách hàng đã hoặc đang có khoản vay có TSBĐ tại MSB, khoản vay được giải ngân tối thiểu 6 tháng hoặc đã tất toán trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm vay vốn.
 • Khách hàng đáp ứng điều kiện uy tín tín dụng: Không phát sinh nợ nhóm 2 trở lên trong 12 tháng gần nhất và nợ nhóm 3 trở lên trong 24 tháng gần nhất.
 • Khách hàng từ 20 đến 70 tuổi tại thời điểm tất toán.

 Thủ tục vay vốn:

 • Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/tạm trú, Chứng từ tình trạng hôn nhân (cung cấp nếu có thay đổi)
 • Hồ sơ thu nhập: Từ lương; kinh doanh; cho thuê tài sản… (cung cấp nếu có thay đổi)
 • Hồ sơ tài sản.

 

 

Lãi suất cho vay (lãi suất ưu đãi/sau ưu đãi) theo quy định của MSB từng thời kỳ.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö