Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 16/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay tín chấp từ lương chuyển khoản

Công cụ tính toán

Vay tín chấp từ lương chuyển khoản

Lợi ích

Vay theo lương không cần tài sản bảo đảm dành cho khách hàng có lương chuyển khoản qua các tổ chức tín dụng khác 

 • Lãi suất hấp dẫn: Chỉ từ 1,08%/tháng (*) trong năm đầu vay vốn.
 • Số tiền vay vốn tới 12 lần thu nhập, lên tới 500 triệu đồng
 • Thời gian vay tối đa 36 tháng
 • Phương thức trả gốc lãi linh hoạt: có thể lựa chọn số tiền trả hàng tháng bằng nhau hoặc số tiền gốc hàng tháng bằng nhau, lãi theo dư nợ giảm dần.

(*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021

 

 

Điều kiện và thủ tục vay vốn

 Điều kiện vay vốn

 • Thu nhập sau thuế từ 10 triệu đồng/tháng với khách hàng cư trú tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 8 triệu đồng/tháng với khách hàng cư trú ở địa bàn khác .
 • Khách hàng làm việc tại các cơ quan, tổ chức cá nhân, các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước, công ty FDI, các tổ chức phi chính phủ…

 Thủ tục vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu MSB
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ, mục đích vay.

 Biểu phí

 • Tất toán trước hạn 2 năm đầu: 3% trên tổng dư nợ gốc còn lại
 • Các năm tiếp theo: 2% trên tổng dư nợ gốc còn lại.

 

 

Vay theo lương không cần tài sản bảo đảm dành cho khách hàng có lương chuyển khoản qua các tổ chức tín dụng khác 

 • Lãi suất hấp dẫn: Chỉ từ 1,08%/tháng (*) trong năm đầu vay vốn.
 • Số tiền vay vốn tới 12 lần thu nhập, lên tới 500 triệu đồng
 • Thời gian vay tối đa 36 tháng
 • Phương thức trả gốc lãi linh hoạt: có thể lựa chọn số tiền trả hàng tháng bằng nhau hoặc số tiền gốc hàng tháng bằng nhau, lãi theo dư nợ giảm dần.

(*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021

 

 

 Điều kiện vay vốn

 • Thu nhập sau thuế từ 10 triệu đồng/tháng với khách hàng cư trú tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 8 triệu đồng/tháng với khách hàng cư trú ở địa bàn khác .
 • Khách hàng làm việc tại các cơ quan, tổ chức cá nhân, các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước, công ty FDI, các tổ chức phi chính phủ…

 Thủ tục vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu MSB
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ, mục đích vay.

 Biểu phí

 • Tất toán trước hạn 2 năm đầu: 3% trên tổng dư nợ gốc còn lại
 • Các năm tiếp theo: 2% trên tổng dư nợ gốc còn lại.

 

 

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö