Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:45 ngày 11/07/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay mua ô tô

Công cụ tính toán

Vay mua ô tô

Lợi ích

Lãi suất ưu đãi chỉ 6.99%/năm (*) 

 Hạn mức vay lên tới 90% giá trị xe

 Thời gian vay đến 9 năm

 Phê duyệt trong 4h - 8h làm việc (**)

 Chấp nhận chủ doanh nghiệp vay góp vốn vào công ty bằng hình thức mua xe

 Phương thức trả nợ gốc linh hoạt và có thể gia hạn trả nợ gốc đến 06 tháng

(*) Áp dụng đến 31.12.2020 và theo các điều kiện hiện hữu
(**) Áp dụng theo các điều kiện hiện hữu

 

 

Điều kiện vay vốn

 Khách hàng có tuổi từ 18-65 và không quá 70 tại thời điểm tất toán

 Khách hàng cư trú tại cùng tỉnh/tp nơi ĐVKD đang tiếp nhận hồ sơ

 Khách hàng có thu nhập đều đặn.

Thủ tục vay vốn

 Giấy tờ pháp lý: CMND, sổ hộ khẩu/tạm trú, giấy tờ thể hiện tình trạng hôn nhân của khách hàng, người bảo lãnh (nếu có)

 Giấy tờ chứng minh thu nhập

 Giấy tờ thể hiện phương án mua xe

 Giấy tờ tài sản bảo đảm (nếu có)

 

 

Biểu phí

1. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn, trường hợp không có chương trình Ưu đãi lãi suất
 

Mức phí

Điều kiện thu

Ghi chú

Đối với khoản vay có thời hạn vay đến 48 tháng

- Mức phí  này không thay thế cho các mức phí được quy định cụ thể theo từng chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi lãi suất.

- Tiền phí trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/2 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại

Đối với khoản vay có thời hạn vay trên 48 tháng

2% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/3 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong khoảng 1/3 đến 2/3 thời gian vay

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại của khoản vay

 
2. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn trường hợp có chương trình Ưu đãi lãi suất: theo quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

Lãi suất ưu đãi chỉ 6.99%/năm (*) 

 Hạn mức vay lên tới 90% giá trị xe

 Thời gian vay đến 9 năm

 Phê duyệt trong 4h - 8h làm việc (**)

 Chấp nhận chủ doanh nghiệp vay góp vốn vào công ty bằng hình thức mua xe

 Phương thức trả nợ gốc linh hoạt và có thể gia hạn trả nợ gốc đến 06 tháng

(*) Áp dụng đến 31.12.2020 và theo các điều kiện hiện hữu
(**) Áp dụng theo các điều kiện hiện hữu

 

 

 Khách hàng có tuổi từ 18-65 và không quá 70 tại thời điểm tất toán

 Khách hàng cư trú tại cùng tỉnh/tp nơi ĐVKD đang tiếp nhận hồ sơ

 Khách hàng có thu nhập đều đặn.

 Giấy tờ pháp lý: CMND, sổ hộ khẩu/tạm trú, giấy tờ thể hiện tình trạng hôn nhân của khách hàng, người bảo lãnh (nếu có)

 Giấy tờ chứng minh thu nhập

 Giấy tờ thể hiện phương án mua xe

 Giấy tờ tài sản bảo đảm (nếu có)

 

 

1. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn, trường hợp không có chương trình Ưu đãi lãi suất
 

Mức phí

Điều kiện thu

Ghi chú

Đối với khoản vay có thời hạn vay đến 48 tháng

- Mức phí  này không thay thế cho các mức phí được quy định cụ thể theo từng chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi lãi suất.

- Tiền phí trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/2 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại

Đối với khoản vay có thời hạn vay trên 48 tháng

2% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/3 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong khoảng 1/3 đến 2/3 thời gian vay

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại của khoản vay

 
2. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn trường hợp có chương trình Ưu đãi lãi suất: theo quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö