Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 16/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay mua ô tô

Công cụ tính toán

Vay mua ô tô

Lợi ích

Lãi suất ưu đãi chỉ 6.99%/năm (*) 

 Hạn mức vay lên tới 90% giá trị xe

 Thời gian vay đến 9 năm

 Phê duyệt trong 4h - 8h làm việc (**)

 Chấp nhận chủ doanh nghiệp vay góp vốn vào công ty bằng hình thức mua xe

 Phương thức trả nợ gốc linh hoạt

(*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021
(**) Áp dụng theo các điều kiện hiện hữu

 

 

Điều kiện và thủ tục vay vốn

 Điều kiện vay vốn:

 • Khách hàng có tuổi từ 18-65 và không quá 70 tại thời điểm tất toán
 • Khách hàng cư trú tại cùng tỉnh/tp nơi ĐVKD đang tiếp nhận hồ sơ
 • Khách hàng có thu nhập đều đặn.

 Thủ tục vay vốn:

 • Giấy tờ pháp lý: CMND, sổ hộ khẩu/tạm trú, giấy tờ thể hiện tình trạng hôn nhân của khách hàng, người bảo lãnh (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập
 • Giấy tờ thể hiện phương án mua xe
 • Giấy tờ tài sản bảo đảm (nếu có)

 

 

Biểu phí

1. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn, trường hợp không có chương trình Ưu đãi lãi suất
 

Mức phí

Điều kiện thu

Ghi chú

For a loan with a term of up to 48 months

- Mức phí này không thay thế cho các mức phí được quy định cụ thể theo từng chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi lãi suất.

- Tiền phí trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/2 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại

Đối với khoản vay có thời hạn vay trên 48 tháng

2% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/3 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong khoảng 1/3 đến 2/3 thời gian vay

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại của khoản vay

 
2. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn trường hợp có chương trình Ưu đãi lãi suất: theo quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

Lãi suất ưu đãi chỉ 6.99%/năm (*) 

 Hạn mức vay lên tới 90% giá trị xe

 Thời gian vay đến 9 năm

 Phê duyệt trong 4h - 8h làm việc (**)

 Chấp nhận chủ doanh nghiệp vay góp vốn vào công ty bằng hình thức mua xe

 Phương thức trả nợ gốc linh hoạt

(*) Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trước 01/04/2021
(**) Áp dụng theo các điều kiện hiện hữu

 

 

 Điều kiện vay vốn:

 • Khách hàng có tuổi từ 18-65 và không quá 70 tại thời điểm tất toán
 • Khách hàng cư trú tại cùng tỉnh/tp nơi ĐVKD đang tiếp nhận hồ sơ
 • Khách hàng có thu nhập đều đặn.

 Thủ tục vay vốn:

 • Giấy tờ pháp lý: CMND, sổ hộ khẩu/tạm trú, giấy tờ thể hiện tình trạng hôn nhân của khách hàng, người bảo lãnh (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập
 • Giấy tờ thể hiện phương án mua xe
 • Giấy tờ tài sản bảo đảm (nếu có)

 

 

1. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn, trường hợp không có chương trình Ưu đãi lãi suất
 

Mức phí

Điều kiện thu

Ghi chú

For a loan with a term of up to 48 months

- Mức phí này không thay thế cho các mức phí được quy định cụ thể theo từng chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi lãi suất.

- Tiền phí trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/2 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại

Đối với khoản vay có thời hạn vay trên 48 tháng

2% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1/3 thời gian đầu của khoản vay

1% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong khoảng 1/3 đến 2/3 thời gian vay

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại của khoản vay

 
2. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn trường hợp có chương trình Ưu đãi lãi suất: theo quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö