Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 10:40 ngày 26/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay tín chấp từ Thẻ tín dụng

Công cụ tính toán

Vay tín chấp từ Thẻ tín dụng

Lợi ích

Vay không cần tài sản thế chấp dành cho khách hàng sở hữu thẻ tín dụng MSB hoặc của các tổ chức tín dụng khác bao gồm: Vietcombank, VIB, Shinhanbank, Citibank, HSBC, Standard Chartered

 • Lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,33%/tháng
 • Số tiền vay vốn lên tới 15 lần thu nhập, tới 1 tỷ đồng
 • Thời gian vay tối đa: 60 tháng
 • Phương thức trả gốc lãi linh hoạt: có thể lựa chọn số tiền trả hàng tháng bằng nhau hoặc số tiền gốc hàng tháng bằng nhau, lãi theo dư nợ giảm dần.

 

Điều kiện và thủ tục vay vốn

 Điều kiện vay vốn:

 • Hạn mức thẻ tín dụng tối thiểu 24 triệu đồng với thẻ MSB, Shinhanbank. Standard Chartered, VIB & tối thiểu 32 triệu đồng với chủ thẻ tín dụng ngân hàng Citibank, Vietcombank, HSBC
 • Khách hàng có Hợp đồng lao động

 Thủ tục vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu MSB
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Ảnh chụp mặt có số thẻ Tín dụng

 

 

Biểu phí

 • Tất toán trước hạn 2 năm đầu: 3% trên tổng dư nợ gốc còn lại
 • Các năm tiếp theo: 2% trên tổng dư nợ gốc còn lại

Vay không cần tài sản thế chấp dành cho khách hàng sở hữu thẻ tín dụng MSB hoặc của các tổ chức tín dụng khác bao gồm: Vietcombank, VIB, Shinhanbank, Citibank, HSBC, Standard Chartered

 • Lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,33%/tháng
 • Số tiền vay vốn lên tới 15 lần thu nhập, tới 1 tỷ đồng
 • Thời gian vay tối đa: 60 tháng
 • Phương thức trả gốc lãi linh hoạt: có thể lựa chọn số tiền trả hàng tháng bằng nhau hoặc số tiền gốc hàng tháng bằng nhau, lãi theo dư nợ giảm dần.

 

 Điều kiện vay vốn:

 • Hạn mức thẻ tín dụng tối thiểu 24 triệu đồng với thẻ MSB, Shinhanbank. Standard Chartered, VIB & tối thiểu 32 triệu đồng với chủ thẻ tín dụng ngân hàng Citibank, Vietcombank, HSBC
 • Khách hàng có Hợp đồng lao động

 Thủ tục vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu MSB
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Ảnh chụp mặt có số thẻ Tín dụng

 

 

 • Tất toán trước hạn 2 năm đầu: 3% trên tổng dư nợ gốc còn lại
 • Các năm tiếp theo: 2% trên tổng dư nợ gốc còn lại

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö