Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:50 ngày 22/01/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Bảo hiểm con người

Công cụ tính toán

Bảo hiểm con người

Bảo hiểm Sức khỏe toàn diện

Lợi ích sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm

Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc

Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước.

Đặc tính sản phẩm

Quyền lợi chính: Điều trị nội trú cho ốm bệnh, tai nạn.

Quyền lợi bổ sung:

 • Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
 • Bảo hiểm nha khoa
 • Bảo hiểm thai sản

Tài liệu liên quan:

Bảo hiểm bệnh Ung thư

An tâm gánh nặng sẻ chia

Lợi ích sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán theo khoản trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm có ít lựa chọn

Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chẩn đoán đầu tiên khi khách hàng cần đến nhất

Quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo tự động tái tục theo chu kỳ 10 năm mà không cần thẩm định gì thêm

Đặc tính sản phẩm

Bao gồm 4 quyền lợi bảo hiểm độc lập nhau

 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện
 • Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn

Tài liệu liên quan:

Bảo hiểm tai nạn toàn diện

Đảm bảo cuộc sống trước mọi bất trắc

Lợi ích sản phẩm

Gói quyền lợi linh hoạt cho khách hàng lựa chọn với mức phí ưu đãi

Các quyền lợi mở rộng toàn diện và ưu việt nhất

Phạm vi bảo hiểm toàn cầu

Đặc tính sản phẩm

Quyền lợi chính:

 • Tử vong do tai nạn
 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
 • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi mở rộng

 • Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn

Quyền lợi miễn phí

 • Trợ cấp nằm viện (Tối đa 60 ngày/năm)

An tâm gánh nặng sẻ chia

Lợi ích sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán theo khoản trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm có ít lựa chọn

Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chẩn đoán đầu tiên khi khách hàng cần đến nhất

Quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo tự động tái tục theo chu kỳ 10 năm mà không cần thẩm định gì thêm

Đặc tính sản phẩm

Bao gồm 4 quyền lợi bảo hiểm độc lập nhau

 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện
 • Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn

Tài liệu liên quan:

Bảo hiểm du lịch

Lợi ích sản phẩm

Thời hạn bảo hiểm tối đa 180 ngày liên tục

Phạm vi bảo hiểm trên toàn thế giới (ngoại trừ Việt Nam)

Dịch vụ bảo lãnh và cứu trợ y tế khẩn cấp bằng tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác trên phạm vi toàn cầu chỉ bằng 01 cuộc gọi

Các dịch vụ hỗ trợ du lịch miễn phí 24/7

Đặc tính sản phẩm

Quyền lợi hỗ trợ y tế ở nước ngoài

Quyền lợi hỗ trợ tai nạn cá nhân

Quyền lợi hỗ trợ đi lại

Đối tượng áp dụng:

Người tham gia bảo hiểm bao gồm các cá nhân, tổ chức đi du lịch, tham quan, nghỉ mát, thăm bạn bè, dự hội nghị, hội thảo, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, hoặc tham gia những hoạt động đặc biệt trong nước và quốc tế.

Độ tuổi từ 06 tuần tuổi đến 80 tuổi.

Tài liệu liên quan:

Bảo hiểm Du lịch dành cho chủ thẻ tín dụng MSB

Lợi ích sản phẩm

Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn trên toàn cầu với mức bảo vệ tối đa lên đến 10,5 tỷ đồng.

Bồi thường trong trường hợp bị thất lạc hành lý trong đó có bao gồm máy tính xách tay lên đến 21 triệu đồng.

Chuyến bay bị hoãn hoặc hủy: bồi thường 2,1 triệu đồng cho mỗi 8 tiếng chuyến đi bị hoãn, tối đa lên đến 10,5 triệu đồng.

Bảo hiểm đối với rủi ro bị khủng bố.

Trợ giúp toàn cầu 24/7

Đối tượng bảo hiểm:

Khách hàng là Chủ thẻ chính hoặc thẻ phụ Visa/Master Platinum của MSB.

Khách hàng sử dụng thẻ Visa/Master Platinum của MSB khi thanh toán toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch từ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm: tài liệu đính kèm

Thủ tục bồi thường: khách hàng liên hệ với Bảo hiểm PVI (Hotline +844 3763 55 88 hoặc +84 936 435 598) để được hướng dẫn về thủ tục bồi thường

Lợi ích sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm

Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc

Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước.

Đặc tính sản phẩm

Quyền lợi chính: Điều trị nội trú cho ốm bệnh, tai nạn.

Quyền lợi bổ sung:

 • Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
 • Bảo hiểm nha khoa
 • Bảo hiểm thai sản

Tài liệu liên quan:

An tâm gánh nặng sẻ chia

Lợi ích sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán theo khoản trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm có ít lựa chọn

Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chẩn đoán đầu tiên khi khách hàng cần đến nhất

Quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo tự động tái tục theo chu kỳ 10 năm mà không cần thẩm định gì thêm

Đặc tính sản phẩm

Bao gồm 4 quyền lợi bảo hiểm độc lập nhau

 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện
 • Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn

Tài liệu liên quan:

Đảm bảo cuộc sống trước mọi bất trắc

Lợi ích sản phẩm

Gói quyền lợi linh hoạt cho khách hàng lựa chọn với mức phí ưu đãi

Các quyền lợi mở rộng toàn diện và ưu việt nhất

Phạm vi bảo hiểm toàn cầu

Đặc tính sản phẩm

Quyền lợi chính:

 • Tử vong do tai nạn
 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
 • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi mở rộng

 • Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn

Quyền lợi miễn phí

 • Trợ cấp nằm viện (Tối đa 60 ngày/năm)

An tâm gánh nặng sẻ chia

Lợi ích sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán theo khoản trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm có ít lựa chọn

Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chẩn đoán đầu tiên khi khách hàng cần đến nhất

Quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo tự động tái tục theo chu kỳ 10 năm mà không cần thẩm định gì thêm

Đặc tính sản phẩm

Bao gồm 4 quyền lợi bảo hiểm độc lập nhau

 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện
 • Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn

Tài liệu liên quan:

Lợi ích sản phẩm

Thời hạn bảo hiểm tối đa 180 ngày liên tục

Phạm vi bảo hiểm trên toàn thế giới (ngoại trừ Việt Nam)

Dịch vụ bảo lãnh và cứu trợ y tế khẩn cấp bằng tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác trên phạm vi toàn cầu chỉ bằng 01 cuộc gọi

Các dịch vụ hỗ trợ du lịch miễn phí 24/7

Đặc tính sản phẩm

Quyền lợi hỗ trợ y tế ở nước ngoài

Quyền lợi hỗ trợ tai nạn cá nhân

Quyền lợi hỗ trợ đi lại

Đối tượng áp dụng:

Người tham gia bảo hiểm bao gồm các cá nhân, tổ chức đi du lịch, tham quan, nghỉ mát, thăm bạn bè, dự hội nghị, hội thảo, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, hoặc tham gia những hoạt động đặc biệt trong nước và quốc tế.

Độ tuổi từ 06 tuần tuổi đến 80 tuổi.

Tài liệu liên quan:

Lợi ích sản phẩm

Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn trên toàn cầu với mức bảo vệ tối đa lên đến 10,5 tỷ đồng.

Bồi thường trong trường hợp bị thất lạc hành lý trong đó có bao gồm máy tính xách tay lên đến 21 triệu đồng.

Chuyến bay bị hoãn hoặc hủy: bồi thường 2,1 triệu đồng cho mỗi 8 tiếng chuyến đi bị hoãn, tối đa lên đến 10,5 triệu đồng.

Bảo hiểm đối với rủi ro bị khủng bố.

Trợ giúp toàn cầu 24/7

Đối tượng bảo hiểm:

Khách hàng là Chủ thẻ chính hoặc thẻ phụ Visa/Master Platinum của MSB.

Khách hàng sử dụng thẻ Visa/Master Platinum của MSB khi thanh toán toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch từ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm: tài liệu đính kèm

Thủ tục bồi thường: khách hàng liên hệ với Bảo hiểm PVI (Hotline +844 3763 55 88 hoặc +84 936 435 598) để được hướng dẫn về thủ tục bồi thường

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö