Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:35 ngày 08/03/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Bảo hiểm nhân thọ Miền Bắc

Công cụ tính toán

Bảo hiểm nhân thọ Miền Bắc

Thịnh Vượng Vững Bền

Chủ động lựa chọn - làm chủ tương lai

 Quyền lợi ưu việt của sản phẩm:

 • Đầu tư an toàn và hiệu quả
 • Hưởng lãi từ kết quả đầu tư
 • Thưởng duy trì hợp đồng lêm đến 35% tổng lãi tích lũy 3 năm trước đó
 • Quyền lợi đáo hạn: Nhận lại toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng
 • Bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong: 

 • Quyền lợi cơ bản: nhận ngay 100% STBH hoặc giá trị hợp đồng tùy theo giá trị nào lớn hơn.
 • Quyền lợi nâng cao: 100% STBH cộng với giá trị tài khoản hợp đồng.

An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện

An Phúc gia đình - hưng thịnh tương lai 

Bảo vệ toàn diện: Trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Sinh lợi hiệu quả: Lãi suất được công bố hàng tháng, cam kết không thấp hơn lãi suất đảm bảo tối thiểu

Quyền lợi tiền mặt định kỳ: KH được nhận tiền mặt định kỳ cứ mỗi 3 năm hợp đồng

Quyền lợi đáo hạn: Nhận lại toàn bộ giá trị hợp đồng và lãi tích lũy trong suốt thời hạn hợp đồng

 • Quyền lợi tăng thêm khi tử vong do tai nạn: Cộng thêm 20% STBH, tối đa 01 tỷ đồng
 • Quyền lợi chu toàn hậu sự: Ứng trước 10% quyền lợi tử vong, tối đa 30 triệu đồng/người được BH

Đại gia an phúc

Thêm một điểm tựa - thêm vững tâm an

Bảo vệ trước mọi rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Bảo vệ toàn diện cho KH đến năm 70 tuổi

Nhận 100% giá trị bảo hiểm, tối thiểu 01 tỷ đồng

Cuộc sống thịnh vượng

Trao gửi niềm tin - đầu tư sáng suốt

Danh mục đầu tư đa dạng, cơ hội đầu tư rộng mở

Bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro

 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong: Nhận 100% STBH và toàn bộ giá trị quỹ của hợp đồng
 • Quyền lợi tăng thêm khi tử vong do tai nạn: Cộng thêm 20% STBH, tối đa lên đến 01 tỷ đồng
 • Quyền lợi chu toàn hậu sự: Ứng trước 100% quyền lợi tử vong, tối đa 30 triệu đồng/người được BH

Chủ động lựa chọn - làm chủ tương lai

 Quyền lợi ưu việt của sản phẩm:

 • Đầu tư an toàn và hiệu quả
 • Hưởng lãi từ kết quả đầu tư
 • Thưởng duy trì hợp đồng lêm đến 35% tổng lãi tích lũy 3 năm trước đó
 • Quyền lợi đáo hạn: Nhận lại toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng
 • Bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong: 

 • Quyền lợi cơ bản: nhận ngay 100% STBH hoặc giá trị hợp đồng tùy theo giá trị nào lớn hơn.
 • Quyền lợi nâng cao: 100% STBH cộng với giá trị tài khoản hợp đồng.

An Phúc gia đình - hưng thịnh tương lai 

Bảo vệ toàn diện: Trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Sinh lợi hiệu quả: Lãi suất được công bố hàng tháng, cam kết không thấp hơn lãi suất đảm bảo tối thiểu

Quyền lợi tiền mặt định kỳ: KH được nhận tiền mặt định kỳ cứ mỗi 3 năm hợp đồng

Quyền lợi đáo hạn: Nhận lại toàn bộ giá trị hợp đồng và lãi tích lũy trong suốt thời hạn hợp đồng

 • Quyền lợi tăng thêm khi tử vong do tai nạn: Cộng thêm 20% STBH, tối đa 01 tỷ đồng
 • Quyền lợi chu toàn hậu sự: Ứng trước 10% quyền lợi tử vong, tối đa 30 triệu đồng/người được BH

Thêm một điểm tựa - thêm vững tâm an

Bảo vệ trước mọi rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Bảo vệ toàn diện cho KH đến năm 70 tuổi

Nhận 100% giá trị bảo hiểm, tối thiểu 01 tỷ đồng

Trao gửi niềm tin - đầu tư sáng suốt

Danh mục đầu tư đa dạng, cơ hội đầu tư rộng mở

Bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro

 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong: Nhận 100% STBH và toàn bộ giá trị quỹ của hợp đồng
 • Quyền lợi tăng thêm khi tử vong do tai nạn: Cộng thêm 20% STBH, tối đa lên đến 01 tỷ đồng
 • Quyền lợi chu toàn hậu sự: Ứng trước 100% quyền lợi tử vong, tối đa 30 triệu đồng/người được BH

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö