Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 13:50 ngày 27/11/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Công cụ tính toán

Tài trợ nhập khẩu

Thư tín dụng nhập khẩu

Khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình nhập hàng hoá/nguyên liệu phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

MSB phát hành thư tín dụng theo yêu cầu của Khách hàng: L/C trả ngay, L/C trả chậm, phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản trả ngay (UPAS L/C)...

Khách hàng đề nghị phát hành thư tín dụng thể hiện rõ các điều khoản giao dịch đã được  thống nhất giữa Nhà nhập khẩu và Nhà xuất khẩu.

Tiện ích

  • ​Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, an toàn, thuận tiện.
  • Được tư vấn miễn phí về các quy tắc, tập quán quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro.
  • Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu.

Nhờ thu nhập khẩu

MSB tiếp nhận bộ chứng từ nhờ thu và chỉ thị nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng, xử lý và thông báo cho nhà nhập khẩu theo chỉ dẫn của ngân hàng chuyển tiếp chứng từ.

Cho phép khách hàng nhận hàng trước khi thanh toán đối với phương thức nhờ thu trả chậm.

Đơn giản, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Được tư vấn nghiệp vụ theo URC522.

Khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình nhập hàng hoá/nguyên liệu phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

MSB phát hành thư tín dụng theo yêu cầu của Khách hàng: L/C trả ngay, L/C trả chậm, phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản trả ngay (UPAS L/C)...

Khách hàng đề nghị phát hành thư tín dụng thể hiện rõ các điều khoản giao dịch đã được  thống nhất giữa Nhà nhập khẩu và Nhà xuất khẩu.

Tiện ích

  • ​Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, an toàn, thuận tiện.
  • Được tư vấn miễn phí về các quy tắc, tập quán quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro.
  • Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu.

MSB tiếp nhận bộ chứng từ nhờ thu và chỉ thị nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng, xử lý và thông báo cho nhà nhập khẩu theo chỉ dẫn của ngân hàng chuyển tiếp chứng từ.

Cho phép khách hàng nhận hàng trước khi thanh toán đối với phương thức nhờ thu trả chậm.

Đơn giản, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Được tư vấn nghiệp vụ theo URC522.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö