Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 10:24 ngày 04/12/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Công cụ tính toán

Tiền gửi

Tiền gửi thanh toán

Mục đích:

 • Gửi, giữ tiền hoặc thực hiện các giao dịch thanh toán bằng các phương tiện thanh toán.
 • Chủ động trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, chính xác.

Loại tiền: VND, USD, EUR.

Lãi suất: theo bảng lãi suất do MSB công bố trong từng thời kỳ.

Phương thức gửi: nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tiện ích:

 • Khách hàng có thể gửi và rút tiền gửi tại bất kỳ PGD/Chi nhánh của MSB.
 • Mở nhiều tài khoản với nhiều loại đồng tiền với thời gian phục vụ nhanh nhất.
 • Đáp ứng nhu cầu về thanh toán của Doanh nghiệp với mức phí cạnh tranh, mạng lưới rộng khắp cả nước.
 • Được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo quy định.

Tiền gửi có kỳ hạn

Mục đích: Quản lý chi tiêu mà vẫn sinh lời

Loại tiền: VND, USD, EUR.

Kỳ hạn: tuần, tháng, năm

Lãi suất: theo bảng lãi suất do MSB công bố trong từng thời kỳ.

Phương thức gửi: nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tiện ích:

 • Khách hàng có thể gửi và rút tiền gửi tại bất kỳ PGD/Chi nhánh của MSB.
 • Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh;
 • Có nhiều lựa chọn khi đến hạn tiền gửi: Tự động tái tục với lãi nhập gốc, chuyển tiền về tài khoản thanh toán...
 • Vay vốn cầm cố bằng tiền gửi tại MSB với lãi suất ưu đãi;
 • Đội ngũ tư vấn, hỗ trợ tận tình.

Tiền gửi ký quỹ

Mục đích: Ký quỹ nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh, phát hành thư tín dụng; ký quỹ phục vụ hoạt động đặc thù (xuất khấu lao động, lữ hành quốc tế, kinh doanh đa cấp...)

Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ

Thời hạn ký quỹ: Ký quý không kỳ hạn hoặc ký quỹ có kỳ hạn theo nhu cầu khách hàng và yêu cầu nghiệp vụ cụ thể.

Lãi suất: theo bảng lãi suất do MSB công bố trong từng thời kỳ.

Số tiền ký quỹ tối thiểu: Tuỳ theo tính chất từng loại ký quỹ.

Phương thức trả lãi: cuối kỳ hoặc hàng tháng theo từng loại hình ký quỹ.

Tiện ích:

 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối với các bên liên quan đồng thời vẫn có khả năng sinh lời khi hưởng lãi suất trên số dư tài khoản.
 • Thực hiện giao dịch tại các Chi nhánh MSB trên toàn quốc.
 • Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi.
 • Tư vấn, hỗ trợ tận tình.

Mục đích:

 • Gửi, giữ tiền hoặc thực hiện các giao dịch thanh toán bằng các phương tiện thanh toán.
 • Chủ động trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, chính xác.

Loại tiền: VND, USD, EUR.

Lãi suất: theo bảng lãi suất do MSB công bố trong từng thời kỳ.

Phương thức gửi: nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tiện ích:

 • Khách hàng có thể gửi và rút tiền gửi tại bất kỳ PGD/Chi nhánh của MSB.
 • Mở nhiều tài khoản với nhiều loại đồng tiền với thời gian phục vụ nhanh nhất.
 • Đáp ứng nhu cầu về thanh toán của Doanh nghiệp với mức phí cạnh tranh, mạng lưới rộng khắp cả nước.
 • Được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo quy định.

Mục đích: Quản lý chi tiêu mà vẫn sinh lời

Loại tiền: VND, USD, EUR.

Kỳ hạn: tuần, tháng, năm

Lãi suất: theo bảng lãi suất do MSB công bố trong từng thời kỳ.

Phương thức gửi: nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tiện ích:

 • Khách hàng có thể gửi và rút tiền gửi tại bất kỳ PGD/Chi nhánh của MSB.
 • Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh;
 • Có nhiều lựa chọn khi đến hạn tiền gửi: Tự động tái tục với lãi nhập gốc, chuyển tiền về tài khoản thanh toán...
 • Vay vốn cầm cố bằng tiền gửi tại MSB với lãi suất ưu đãi;
 • Đội ngũ tư vấn, hỗ trợ tận tình.

Mục đích: Ký quỹ nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh, phát hành thư tín dụng; ký quỹ phục vụ hoạt động đặc thù (xuất khấu lao động, lữ hành quốc tế, kinh doanh đa cấp...)

Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ

Thời hạn ký quỹ: Ký quý không kỳ hạn hoặc ký quỹ có kỳ hạn theo nhu cầu khách hàng và yêu cầu nghiệp vụ cụ thể.

Lãi suất: theo bảng lãi suất do MSB công bố trong từng thời kỳ.

Số tiền ký quỹ tối thiểu: Tuỳ theo tính chất từng loại ký quỹ.

Phương thức trả lãi: cuối kỳ hoặc hàng tháng theo từng loại hình ký quỹ.

Tiện ích:

 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối với các bên liên quan đồng thời vẫn có khả năng sinh lời khi hưởng lãi suất trên số dư tài khoản.
 • Thực hiện giao dịch tại các Chi nhánh MSB trên toàn quốc.
 • Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi.
 • Tư vấn, hỗ trợ tận tình.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö