Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 11:52 ngày 22/09/2017 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

M-Business Plus

Công cụ tính toán

M-Business Plus

Lợi ích

Chăm sóc mọi nhu cầu tài chính của Doanh nghiệp, Maritime Bank mong muốn được góp sức vào sự phát triển Doanh nghiệp của bạn với:

 • Dành cho Doanh nghiệp: Các sản phẩm tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và tín dụng
 • Dành cho lãnh đạo, cán bộ quản lý doanh nghiệp: Sản phẩm M1 account với dịch vụ ưu tiên và phí ưu đãi.
 • Dành cho CBNV: dịch vụ trả lương thuận tiện, trực tiếp từ tài khoản M-Business Plus 

 

Tính năng

M-Business Plus khiến cho việc giao dịch với ngân hàng trở nên thật đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng

 • Quy trình mở tài khoản thuận tiện và đơn giản
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 10 phút từ khi nhận được đầy đủ bộ hồ sơ
 • Gói dịch vụ mở tài khoản, phát hành thẻ và trả lương cho cán bộ nhân viên trực tiếp từ tài khoản M-Business Plus
 • Quản lý dòng tiền của doanh nghiệp dễ dàng và tiện lợi
 • Dịch vụ Internet Banking và SMS Banking bảo mật, đa tiện ích và đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch của Doanh nghiệp:

+ Tra cứu số dư và lịch sử giao dịch thuận tiện
+ Chuyển khoản thông thường, chuyển khoản theo lô, chuyển khoản định kỳ
+ Chuyển khoản trả lương qua Internet Banking.
+ Quản lý dòng tiền tiện lợi
+ Bảo mật tối đa thông qua OTP SMS và thiết bị bảo mật token key

 

Chăm sóc mọi nhu cầu tài chính của Doanh nghiệp, Maritime Bank mong muốn được góp sức vào sự phát triển Doanh nghiệp của bạn với:

 • Dành cho Doanh nghiệp: Các sản phẩm tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và tín dụng
 • Dành cho lãnh đạo, cán bộ quản lý doanh nghiệp: Sản phẩm M1 account với dịch vụ ưu tiên và phí ưu đãi.
 • Dành cho CBNV: dịch vụ trả lương thuận tiện, trực tiếp từ tài khoản M-Business Plus 

 

M-Business Plus khiến cho việc giao dịch với ngân hàng trở nên thật đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng

 • Quy trình mở tài khoản thuận tiện và đơn giản
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 10 phút từ khi nhận được đầy đủ bộ hồ sơ
 • Gói dịch vụ mở tài khoản, phát hành thẻ và trả lương cho cán bộ nhân viên trực tiếp từ tài khoản M-Business Plus
 • Quản lý dòng tiền của doanh nghiệp dễ dàng và tiện lợi
 • Dịch vụ Internet Banking và SMS Banking bảo mật, đa tiện ích và đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch của Doanh nghiệp:

+ Tra cứu số dư và lịch sử giao dịch thuận tiện
+ Chuyển khoản thông thường, chuyển khoản theo lô, chuyển khoản định kỳ
+ Chuyển khoản trả lương qua Internet Banking.
+ Quản lý dòng tiền tiện lợi
+ Bảo mật tối đa thông qua OTP SMS và thiết bị bảo mật token key

 

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö