Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

M-Smart Trading - Tài khoản thanh toán thông minh cho Doanh nghiệp thương mại

Lãi suất

Tiết kiệm VND

(Cơ sở 1 năm có 365 ngày, Đơn vị tính: đồng, %/năm)

Kỳ hạn

Lãi suất cao nhất

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Ong Vàng (*)

Măng Non (*)

HĐ tiền gửi

Rút trước hạn

0

01 tháng

3.00

 

2.85

 

 

3.00

02 tháng

3.50

2.95

2.95

 

 

3.00

03 tháng

3.80

3.45

3.45

3.50

3.50

3.50

04 tháng

3.80

3.45

3.45

3.50

3.50

3.50

05 tháng

3.80

3.45

3.45

3.50

3.50

3.50

06 tháng

5.00

4.90

4.75

4.80

4.80

4.95

07 tháng

5.00

4.90

4.75

4.80

4.80

4.95

08 tháng

5.00

4.90

4.75

4.80

4.80

4.95

09 tháng

5.00

4.90

4.75

4.80

4.80

4.95

10 tháng

5.30

5.20

5.20

5.15

5.15

5.25

11 tháng

5.30

5.20

5.20

5.15

5.15

5.25

12 tháng(**)

5.60

5.30

5.20

5.30

5.30

5.45

13 tháng(***)

5.60

5.30

5.20

5.30

5.30

5.45

15 tháng

5.60

5.30

5.20

5.40

5.40

5.45

18 tháng

5.60

5.30

5.20

5.40

5.40

5.45

24 tháng

5.60

5.30

5.20

5.40

5.40

5.45

36 tháng

5.60

5.30

5.20

5.40

5.40

5.45

04-15 năm

 

 

 

5.40

5.40

 


(*) Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn gửi góp (Ong Vàng và Măng Non) là thả nổi và thay đổi theo Biểu lãi suất MSB ban hành từng thời kỳ.
 (**) Sản phẩm Lãi suất cao nhất: Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 01/01/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 200 tỷ vnđ (Hai trăm tỷ vnđ) áp dụng lãi suất 7.0%/năm.
 (***) Sản phẩm Lãi suất cao nhất: Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 01/01/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 200 tỷ vnđ (Hai trăm tỷ vnđ) áp dụng lãi suất 7.0%/năm.

 

 
Tiền gửi tiết kiệm theo chương trình “Cho vay dể sở hữu Quyền nghỉ dưỡng tại dự án ALMA”
 

Kỳ hạn

Lãi suất

12 tháng

5.9

24 tháng


Tiền gửi tiết kiệm ngắn ngày
 

Kỳ hạn

Lãi suất

01 tuần

0.2

02 tuần

03 tuần


Biểu lãi suất này có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021

Tiết kiệm ngoại tệ

(%/năm)
 

Loại ngoại tệ

AUD

EUR

CAD

JPY

GBP

SGD

1 tháng

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

2 tháng

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

3 tháng

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

6 tháng

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

12 tháng

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01


BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM USD
 

Kỳ hạn

Định kỳ sinh lời 

Trả lãi ngay

Lãi suất cao nhất 

Phú An Thuận

Rút trước hạn

0%/năm

01 - 36 tháng

0%/năm

0%/năm đối với tất cả các mức tiền gửi

Hình thức trả lãi

Hàng tháng

Ngay khi gửi

Cuối kỳ

Hàng tháng

Lãi suất
rút trước hạn

Không kỳ hạn

Không rút trước hạn

Không kỳ hạn

Khách hàng được rút và gửi tiền hàng ngày


Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 23/03/2018
 
Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MSB dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất.

Tiền gửi Online

(Cơ sở 1 năm có 365 ngày, Đơn vị tính: đồng, %/năm)
 

Kỳ hạn

Lãi suất cao nhất

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Ong Vàng (*)

Rút trước hạn

0

01 tháng

3.50

 

3.35

 

02 tháng

3.50

3.45

3.45

 

03 tháng

3.80

3.75

3.75

3.50

04 tháng

3.80

3.75

3.75

3.50

05 tháng

3.80

3.75

3.75

3.50

06 tháng

5.50

5.40

5.25

4.80

07 tháng

5.50

5.40

5.25

4.80

08 tháng

5.50

5.40

5.25

4.80

09 tháng

5.50

5.40

5.25

4.80

10 tháng

5.80

5.70

5.70

5.15

11 tháng

5.80

5.70

5.70

5.15

12 tháng

6.10

5.80

5.70

5.30

13 tháng

6.10

5.80

5.70

5.30

15 tháng

6.10

5.80

5.70

5.40

18 tháng

6.10

5.80

5.70

5.40

24 tháng

6.10

5.80

5.70

5.40

36 tháng

6.10

5.80

5.70

5.40


(*) Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn gửi góp (Ong Vàng) là thả nổi và thay đổi theo Biểu lãi suất MSB ban hành từng thời kỳ.


Biểu lãi suất này có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021

 

Lãi suất tham chiếu

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố lãi suất tham chiếu cho khoản vay thế chấp và tín chấp cá nhân bằng VNĐ như sau:

LS tham chiếu/ cơ sở

Kỳ hạn

Áp dụng

8.10%

Ngắn hạn

Khoản vay thế chấp giải ngân từ ngày 23/2/2018 đến nay

9.10%

Trung hạn, Dài hạn

8.10%

Trung hạn, Dài hạn

Khoản vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp

16.00%

Tất cả các kỳ hạn

Khoản vay tín chấp áp dụng thả nổi giải ngân từ ngày 23/2/2018 đến nay

Tài khoản thanh toán

(Cơ sở 1 năm có 365 ngày, Đơn vị tính: đồng, %/năm)
 

Phân khúc khách hàng

KH thu nhập từ lương

KH M-First

KH chủ doanh nghiệp

Phú An Thuận

Gói combo TK / Số dư

M-money/M-Pro

M1

M-Premier Plus/ M-Elite

M- Business Gold

M-Business Platium

Kim Phát

TK thường

TK VIP

Dưới 100 triệu VND

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0.1%

0.2%

Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu VND

0%

0%

0.1%

0%

0.1%

0.1%

Từ 500 triệu VND trở lên

0%

0.1%

0.2%

0.1%

0.2%

0.2%

 
Các loại tài khoản khác áp dụng mức lãi suất 0%/năm.

Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 13/05/2020

CCTG Lộc Bảo Phát

CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI LIÊN KẾT LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

(Cập nhật từ 10/5/2021 đến khi có thông báo mới)
 

Kỳ hạn

Lãi suất tối thiểu (%/năm)

Hệ số nhân (D)

Không kỳ hạn

0.1%

 

 6 tháng 5.20% 1.5
12 tháng 5.70% 2

18 tháng

5.80% 2.5
 

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KỲ HẠN 5 NĂM

(Cập nhật theo từng ngày)

Thời gian

Lợi suất TPCP tham chiếu (Yo)

19/05/2021

1.15%

 

Nhu cầu giao thương nhiều và liên tục với đối tác, bạn hàng vô hình chung biến phí giao dịch ngân hàng trở thành khoản chi không nhỏ với các Doanh nghiệp thương mại. Thấu hiểu sâu sắc điều này, MSB trân trọng ra mắt M-Smart Trading - Tài khoản thanh toán thông minh dành riêng cho Doanh nghiệp thương mại, giúp Quý doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí giao dịch trong nước: 

Miễn 100% phí giao dịch qua Internet Banking bao gồm:

  • Miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống MSB.
  • Miễn phí giao dịch nộp thuế điện tử nội địa Tổng cục Thuế và Hải quan 24/7.
  • Miễn phí thường niên dịch vụ Internet Banking.

(*) Áp dụng điều kiện & điều khoản:
- Ưu đãi miễn phí chuyển khoản ngoài hệ thống MSB áp dụng cho 300 giao dịch đầu tiên/khách hàng/tháng (bao gồm cả món đơn, món lô, giao dịch nộp thuế điện tử nội địa Tổng cục Thuế và Hải quan 24/7).
- Ưu đãi miễn phí thường niên dịch vụ Internet Banking được áp dụng như sau:
  + Đối với KH đăng ký trước hoặc trong ngày 29/02/2020: miễn phí thường niên trọn đời.
  + Đối với KH đăng ký sau ngày 29/02/2020: miễn phí thường niên năm đầu tiên.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Doanh nghiệp SME thuộc ngành Thương mại có doanh thu từ 20 - 200 tỷ VNĐ/năm.

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Chỉ áp dụng tại khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch sau đây:

Tại Hà Nội:

MSB Nam Thăng Long
• Địa chỉ: Số 68 Đường Hồ Điều hòa, Đền Lừ 2, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
• SĐT: 024.7307 5566

MSB Tây Hồ
• Địa chỉ: Số 217B Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
• SĐT: 024.7300 3323

  Tại TP. Hồ Chí Minh:

MSB Gò Vấp
• Địa chỉ: Số 343A Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
• SĐT: 028.7308 6609

MSB Tân Thuận
• Địa chỉ: Số 511 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
• SĐT: 028.7307 5566

MSB Bình Tân
• Địa chỉ: Số 26 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
• SĐT: 028.7308 3355


BIỂU PHÍ

Vui lòng xem tại đây

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Quý doanh nghiệp quan tâm có thể tới Chi nhánh/Phòng giao dịch trong phạm vi áp dụng để được hỗ trợ, hoặc liên hệ Hotline:

  • Miền Bắc: 02437718989 máy lẻ 6720
  • Miền Nam: 02873075566 máy lẻ 3519

 

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö