Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 16/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

M-SuperS - Giải pháp tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp sản xuất

M-SuperS - Giải pháp tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp sản xuất

Thông tin sản phẩm

Thấu hiểu nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững với chi phí tối giản của Doanh nghiệp Sản xuất, MSB trân trọng ra mắt M-SuperS – Giải pháp tín dụng toàn diện cho Doanh nghiệp Sản xuất, người đồng hành tin cậy giúp Doanh nghiệp vươn tầm thành công.

 Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao:

  • Gói 1: Tài trợ dựa trên hợp đồng đầu ra: Tỷ lệ tài trợ lên tới 90% giá trị thanh toán còn lại của hợp đồng.
  • Gói 2: Tài trợ không tài sản bảo đảm số tiền lên đến 10 tỷ đồng: 5 tỷ đồng cho hạn mức cho vay ngắn hạn, 5 tỷ đồng cho vay trung dài hạn.
  • Gói 3: Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm

 Tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C, bảo lãnh chỉ từ 0%.

 Giảm đến 100% các loại phí: phí quản lý tài khoản, phí dịch vụ Internet Banking, phí nộp thuế & hải quan điện tử...

 Đa dạng hình thức tài trợ: Phát hành L/C, phát hành bảo lãnh, cho vay (bao gồm cho vay hạn mức, cho vay từng lần, cho vay hạn mức thấu chi trên tài khoản), chiết khấu và phát hành Thẻ tín dụng Doanh nghiệp.

(*) Áp dụng điều kiện & điều khoản:
- Giá trị tài trợ tùy thuộc vào xếp hạng tín dụng của Doanh nghiệp tại MSB.
- Thời gian xử lý tính từ khi nhận đầy đủ hồ sơ từ khách hàng.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Áp dụng với Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất và có doanh thu từ 20 tỷ đồng/năm trở lên.

PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng trên toàn quốc.

BIỂU PHÍ: Vui lòng xem tại đây.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ: Quý doanh nghiệp quan tâm có thể tới Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất cảu MSB để được hỗ trợ, hoặc liên hệ Hotline:

  • Miền Bắc: 02437718989 máy lẻ 6720
  • Miền Nam: 02873075566 máy lẻ 3519

Thấu hiểu nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững với chi phí tối giản của Doanh nghiệp Sản xuất, MSB trân trọng ra mắt M-SuperS – Giải pháp tín dụng toàn diện cho Doanh nghiệp Sản xuất, người đồng hành tin cậy giúp Doanh nghiệp vươn tầm thành công.

 Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao:

  • Gói 1: Tài trợ dựa trên hợp đồng đầu ra: Tỷ lệ tài trợ lên tới 90% giá trị thanh toán còn lại của hợp đồng.
  • Gói 2: Tài trợ không tài sản bảo đảm số tiền lên đến 10 tỷ đồng: 5 tỷ đồng cho hạn mức cho vay ngắn hạn, 5 tỷ đồng cho vay trung dài hạn.
  • Gói 3: Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm

 Tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C, bảo lãnh chỉ từ 0%.

 Giảm đến 100% các loại phí: phí quản lý tài khoản, phí dịch vụ Internet Banking, phí nộp thuế & hải quan điện tử...

 Đa dạng hình thức tài trợ: Phát hành L/C, phát hành bảo lãnh, cho vay (bao gồm cho vay hạn mức, cho vay từng lần, cho vay hạn mức thấu chi trên tài khoản), chiết khấu và phát hành Thẻ tín dụng Doanh nghiệp.

(*) Áp dụng điều kiện & điều khoản:
- Giá trị tài trợ tùy thuộc vào xếp hạng tín dụng của Doanh nghiệp tại MSB.
- Thời gian xử lý tính từ khi nhận đầy đủ hồ sơ từ khách hàng.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Áp dụng với Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất và có doanh thu từ 20 tỷ đồng/năm trở lên.

PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng trên toàn quốc.

BIỂU PHÍ: Vui lòng xem tại đây.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ: Quý doanh nghiệp quan tâm có thể tới Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất cảu MSB để được hỗ trợ, hoặc liên hệ Hotline:

  • Miền Bắc: 02437718989 máy lẻ 6720
  • Miền Nam: 02873075566 máy lẻ 3519

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö