Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Quản lý tài khoản tập trung

Công cụ tính toán

Quản lý tài khoản tập trung

Đặc điểm

Nhằm đơn giản hóa việc quản lý nhiều tài khoản riêng lẻ và tăng hiệu quả sử dụng tiền nhàn rỗi, MSB đã triển khai dịch vụ “Quản lý tài khoản tập trung” để hỗ trợ các ĐCTC trong việc quản lý tài khoản bằng cách tập trung vốn từ nhiều tài khoản phụ về một tài khoản chính hoặc bổ sung vốn từ tài khoản chính cho các tài khoản phụ.

Tiện ích

Đơn giản hóa việc quản lý nhiều tài khoản riêng lẻ.

Linh hoạt trong điều chuyển vốn nội bộ miễn phí trên Internet Banking.

Tăng hiệu quả sử dụng tiền nhàn rỗi.

Giảm lãi vay thấu chi.

Giảm chi phí giao dịch và chi phí hành chính.

Duy trì quyền kiểm soát các tài khoản phụ.

Nhằm đơn giản hóa việc quản lý nhiều tài khoản riêng lẻ và tăng hiệu quả sử dụng tiền nhàn rỗi, MSB đã triển khai dịch vụ “Quản lý tài khoản tập trung” để hỗ trợ các ĐCTC trong việc quản lý tài khoản bằng cách tập trung vốn từ nhiều tài khoản phụ về một tài khoản chính hoặc bổ sung vốn từ tài khoản chính cho các tài khoản phụ.

Đơn giản hóa việc quản lý nhiều tài khoản riêng lẻ.

Linh hoạt trong điều chuyển vốn nội bộ miễn phí trên Internet Banking.

Tăng hiệu quả sử dụng tiền nhàn rỗi.

Giảm lãi vay thấu chi.

Giảm chi phí giao dịch và chi phí hành chính.

Duy trì quyền kiểm soát các tài khoản phụ.

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö