Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:56 ngày 15/02/2019 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Dịch vụ tài khoản

Công cụ tính toán

Dịch vụ tài khoản

Tài khoản thanh toán

Là dịch vụ tài khoản Maritime Bank cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán cho ĐCTC. ĐCTC có thể rút tiền hoặc thực hiện việc thanh toán từ tài khoản này tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian giao dịch của Maritime Bank một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Tiện ích:

Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản.

An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

Hỗ trợ các tiện ích như dịch vụ Internet banking: tra soát online, chuyển tiền online, dịch vụ quản lý tài khoản tập trung trên Internet Banking...

Có thể sử dụng vượt quá số dư trên tài khoản thông qua tiện ích thấu chi tài khoản.

Sử dụng các dịch vụ thanh toán đa dạng một cách thuận tiện và chi phí thấp nhất thông qua mạng lưới chi nhánh và ngân hàng đại lý rộng khắp của Maritime Bank.

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kèm theo theo yêu cầu: Quản lý tài khoản tập trung, Thấu chi...

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Nhằm giúp Khách hàng tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và hiệu quả nhất, Maritime Bank cung cấp dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn với các mức lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh và kỳ hạn gửi linh hoạt, đa dạng.

Tiện ích:

Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản.

Có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn.

Hình thức trả lãi đa dạng linh hoạt: Đầu kỳ, cuối kỳ, trong kỳ (hàng tháng, hàng quý).

An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

Là dịch vụ tài khoản Maritime Bank cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán cho ĐCTC. ĐCTC có thể rút tiền hoặc thực hiện việc thanh toán từ tài khoản này tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian giao dịch của Maritime Bank một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Tiện ích:

Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản.

An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

Hỗ trợ các tiện ích như dịch vụ Internet banking: tra soát online, chuyển tiền online, dịch vụ quản lý tài khoản tập trung trên Internet Banking...

Có thể sử dụng vượt quá số dư trên tài khoản thông qua tiện ích thấu chi tài khoản.

Sử dụng các dịch vụ thanh toán đa dạng một cách thuận tiện và chi phí thấp nhất thông qua mạng lưới chi nhánh và ngân hàng đại lý rộng khắp của Maritime Bank.

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kèm theo theo yêu cầu: Quản lý tài khoản tập trung, Thấu chi...

Nhằm giúp Khách hàng tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và hiệu quả nhất, Maritime Bank cung cấp dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn với các mức lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh và kỳ hạn gửi linh hoạt, đa dạng.

Tiện ích:

Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản.

Có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn.

Hình thức trả lãi đa dạng linh hoạt: Đầu kỳ, cuối kỳ, trong kỳ (hàng tháng, hàng quý).

An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö