Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Dịch vụ tài khoản

Công cụ tính toán

Dịch vụ tài khoản

Tài khoản thanh toán

Là dịch vụ tài khoản MSB cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán cho ĐCTC. ĐCTC có thể rút tiền hoặc thực hiện việc thanh toán từ tài khoản này tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian giao dịch của MSB một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Tiện ích:

Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản.

An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

Hỗ trợ các tiện ích như dịch vụ Internet banking: tra soát online, chuyển tiền online, dịch vụ quản lý tài khoản tập trung trên Internet Banking...

Có thể sử dụng vượt quá số dư trên tài khoản thông qua tiện ích thấu chi tài khoản.

Sử dụng các dịch vụ thanh toán đa dạng một cách thuận tiện và chi phí thấp nhất thông qua mạng lưới chi nhánh và ngân hàng đại lý rộng khắp của MSB.

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kèm theo theo yêu cầu: Quản lý tài khoản tập trung, Thấu chi...

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Nhằm giúp Khách hàng tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và hiệu quả nhất, MSB cung cấp dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn với các mức lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh và kỳ hạn gửi linh hoạt, đa dạng.

Đặc điểm:

 • Loại tiền huy động: VNĐ, USD và các ngoại tệ khác
 • Công thức tính lãi:

Số tiền lãi = [Số tiền gửi * Lãi suất (%/năm)* Số ngày gửi (ngày)]/365

Lãi suất chi trả trước hạn: là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do MSB quy định tại thời điểm chi trả trước hạn cho Khách hàng. Khi có nhu cầu, Khách hàng vui lòng thông báo bằng văn bản trước 10h ngày yêu cầu chi trả trước hạn.
Phương thức trả lãi: Đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ.

 • Thời hạn gửi tiền: theo thỏa thuận giữa MSB và Khách hàng phù hợp với quy định của MSB và Pháp luật.
 • Quy trình nhận tiền gửi có kỳ hạn:
  + Khách hàng và MSB cùng nhau ký Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn hợp lệ cho một khoản tiền gửi có kỳ hạn với số tiền, loại tiền gửi, thời hạn gửi tiền và mức lãi suất xác định.
  + Khách hàng mở tài khoản thanh toán tại MSB hoặc sử dụng tài khoản thanh toán của Khách hàng tại Tổ chức tín dụng khác để thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn với MSB.
 • Quy trình chi trả tiền gửi có kỳ hạn:
  + Chi trả trước hạn tiền gửi có kỳ hạn: Khách hàng phải thông báo trước cho MSB bằng văn bản tối thiểu trước 10h ngày yêu cầu chi trả trước hạn và hưởng lãi suất chi trả trước hạn.
  + Khách hàng có thể đăng ký kéo dài thời hạn gửi tiền hoặc chi trả gốc và/hoặc lãi vào Ngày đến hạn khoản tiền gửi.
  + Khách hàng không phải cung cấp bản gốc Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn khi tất toán hoặc chi trả trước hạn.
  + Khách hàng được lựa chọn về Phương thức thanh toán gốc, lãi gồm:
      - Chi trả vào tài khoản của Khách hàng tại MSB;
      - Chi trả vào tài khoản của Khách hàng tại Tổ chức tín dụng khác.

Tiện ích:

 • Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản.
 • Có nhiều thời hạn gửi tiền để lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn. Hình thức trả lãi đa dạng, linh hoạt.
 • Sử dụng Tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm cho nghĩa vụ tại MSB hoặc tại các Tổ chức tín dụng khác, hoặc dùng cho biện pháp bù trừ số dư nội bảng với MSB phù hợp với quy định nội bộ của MSB và quy định của Pháp luật.
 • An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.   
 • Tra cứu nhanh tình trạng Hợp đồng tiền gửi qua Internet Banking hoặc hotline: 1800599999/02439445566.

Lãi suất: Tham khảo tại đây

Mẫu biểu:

 • Mẫu biểu Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn vui lòng xem tại đây
 • Trong trường hợp Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn bị mất, bị nhàu nát, rách: Khách hàng vui lòng gửi Đề nghị cấp lại bản sao của Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tới MSB, nêu rõ lý do mất/nhàu nát/rách và cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm, rủi ro phát sinh có liên quan. MSB sẽ cấp một bản sao Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn cho Khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc.
   

Là dịch vụ tài khoản MSB cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán cho ĐCTC. ĐCTC có thể rút tiền hoặc thực hiện việc thanh toán từ tài khoản này tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian giao dịch của MSB một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Tiện ích:

Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản.

An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

Hỗ trợ các tiện ích như dịch vụ Internet banking: tra soát online, chuyển tiền online, dịch vụ quản lý tài khoản tập trung trên Internet Banking...

Có thể sử dụng vượt quá số dư trên tài khoản thông qua tiện ích thấu chi tài khoản.

Sử dụng các dịch vụ thanh toán đa dạng một cách thuận tiện và chi phí thấp nhất thông qua mạng lưới chi nhánh và ngân hàng đại lý rộng khắp của MSB.

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kèm theo theo yêu cầu: Quản lý tài khoản tập trung, Thấu chi...

Nhằm giúp Khách hàng tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và hiệu quả nhất, MSB cung cấp dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn với các mức lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh và kỳ hạn gửi linh hoạt, đa dạng.

Đặc điểm:

 • Loại tiền huy động: VNĐ, USD và các ngoại tệ khác
 • Công thức tính lãi:

Số tiền lãi = [Số tiền gửi * Lãi suất (%/năm)* Số ngày gửi (ngày)]/365

Lãi suất chi trả trước hạn: là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do MSB quy định tại thời điểm chi trả trước hạn cho Khách hàng. Khi có nhu cầu, Khách hàng vui lòng thông báo bằng văn bản trước 10h ngày yêu cầu chi trả trước hạn.
Phương thức trả lãi: Đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ.

 • Thời hạn gửi tiền: theo thỏa thuận giữa MSB và Khách hàng phù hợp với quy định của MSB và Pháp luật.
 • Quy trình nhận tiền gửi có kỳ hạn:
  + Khách hàng và MSB cùng nhau ký Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn hợp lệ cho một khoản tiền gửi có kỳ hạn với số tiền, loại tiền gửi, thời hạn gửi tiền và mức lãi suất xác định.
  + Khách hàng mở tài khoản thanh toán tại MSB hoặc sử dụng tài khoản thanh toán của Khách hàng tại Tổ chức tín dụng khác để thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn với MSB.
 • Quy trình chi trả tiền gửi có kỳ hạn:
  + Chi trả trước hạn tiền gửi có kỳ hạn: Khách hàng phải thông báo trước cho MSB bằng văn bản tối thiểu trước 10h ngày yêu cầu chi trả trước hạn và hưởng lãi suất chi trả trước hạn.
  + Khách hàng có thể đăng ký kéo dài thời hạn gửi tiền hoặc chi trả gốc và/hoặc lãi vào Ngày đến hạn khoản tiền gửi.
  + Khách hàng không phải cung cấp bản gốc Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn khi tất toán hoặc chi trả trước hạn.
  + Khách hàng được lựa chọn về Phương thức thanh toán gốc, lãi gồm:
      - Chi trả vào tài khoản của Khách hàng tại MSB;
      - Chi trả vào tài khoản của Khách hàng tại Tổ chức tín dụng khác.

Tiện ích:

 • Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản.
 • Có nhiều thời hạn gửi tiền để lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn. Hình thức trả lãi đa dạng, linh hoạt.
 • Sử dụng Tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm cho nghĩa vụ tại MSB hoặc tại các Tổ chức tín dụng khác, hoặc dùng cho biện pháp bù trừ số dư nội bảng với MSB phù hợp với quy định nội bộ của MSB và quy định của Pháp luật.
 • An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.   
 • Tra cứu nhanh tình trạng Hợp đồng tiền gửi qua Internet Banking hoặc hotline: 1800599999/02439445566.

Lãi suất: Tham khảo tại đây

Mẫu biểu:

 • Mẫu biểu Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn vui lòng xem tại đây
 • Trong trường hợp Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn bị mất, bị nhàu nát, rách: Khách hàng vui lòng gửi Đề nghị cấp lại bản sao của Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tới MSB, nêu rõ lý do mất/nhàu nát/rách và cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm, rủi ro phát sinh có liên quan. MSB sẽ cấp một bản sao Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn cho Khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc.
   
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö