Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:55 ngày 26/09/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...

Công cụ tính toán

Hội viên Vàng

Để trở thành Hội viên Vàng của First Class Banking, Quý khách cần đáp ứng được một trong các điều kiện dưới đây:

Số dư bình quân 3 tháng tiền gửi có kỳ hạn từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng

Số dư bình quân 3 tháng tiền gửi không kỳ hạn từ 60 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng

Dư nợ tín dụng quy đổi từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng, đồng thời số dư bình quân 3 tháng tiền gửi có kỳ hạn từ 300 triệu đồng trở lên hoặc số dư bình quân 3 tháng tiền gửi không kỳ hạn từ 30 triệu đồng trở lên.

Lưu ý:

  • Tổng giá trị giao dịch quy đổi của Quý khách hàng khi tham gia các sản phẩm của MSB được coi là một tiêu chí xếp hạng Hội viên First Class Banking;
  • Các điều kiện trở thành hội viên hạng Vàng được quyết định bởi chính sách Ngân hàng trong từng thời kỳ. MSB có quyền thay đổi các quyền lợi/ dịch vụ cung cấp như một phần của chương trình.

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö