Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:50 ngày 18/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tài trợ nhập khẩu: UPAS L/C

Công cụ tính toán

Tài trợ nhập khẩu: UPAS L/C

Thông tin sản phẩm

MSB tài trợ vốn nhập khẩu dưới hình thức phát hành L/C trả chậm cho phép đòi tiền trả ngay, áp dụng cho doanh nghiệp nhập khẩu đáp ứng các điều kiện mở L/C nhập khẩu trả chậm theo quy định hiện hành MSB, quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật Việt Nam;

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Thời hạn trả chậm tối đa 180 ngày;

 Được vay ngoại tệ mà không cần chứng minh nguồn ngoại tệ như với các khoản vay thông thường;

 Lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn.

MSB tài trợ vốn nhập khẩu dưới hình thức phát hành L/C trả chậm cho phép đòi tiền trả ngay, áp dụng cho doanh nghiệp nhập khẩu đáp ứng các điều kiện mở L/C nhập khẩu trả chậm theo quy định hiện hành MSB, quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật Việt Nam;

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Thời hạn trả chậm tối đa 180 ngày;

 Được vay ngoại tệ mà không cần chứng minh nguồn ngoại tệ như với các khoản vay thông thường;

 Lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö