Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 19/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Nhờ thu nhập khẩu

Công cụ tính toán

Nhờ thu nhập khẩu

Thông tin sản phẩm

MSB tiếp nhận bộ chứng từ nhờ thu, chỉ thị nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài, xử lý bộ chứng từ và thông báo cho nhà nhập khẩu theo chỉ dẫn của ngân hàng chuyển tiếp chứng từ.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Cho phép khách hàng nhận hàng trước khi thanh toán đối với phương thức nhờ thu trả chậm.

 Phương thức đơn giản, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

 Được tư vấn nghiệp vụ theo các thông lệ nhờ thu quốc tế URC522.

MSB tiếp nhận bộ chứng từ nhờ thu, chỉ thị nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài, xử lý bộ chứng từ và thông báo cho nhà nhập khẩu theo chỉ dẫn của ngân hàng chuyển tiếp chứng từ.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Cho phép khách hàng nhận hàng trước khi thanh toán đối với phương thức nhờ thu trả chậm.

 Phương thức đơn giản, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

 Được tư vấn nghiệp vụ theo các thông lệ nhờ thu quốc tế URC522.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö