Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:30 ngày 17/11/2017 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...

Phân hạng hội viên

Công cụ tính toán

Phân hạng hội viên

Phân hạng

Số dư bình quân 3 tháng gần nhất

Doanh số giao dịch trong vòng 3 tháng gần nhất

Phí đóng trong vòng 3 tháng gần nhất

Tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Thẻ tín dụng

Thẻ ghi nợ

Ngân hàng điện tử

Cho vay

Đầu tư

Bảo hiểm

Diamond

600

5,000

1,200

1,200

1,500

Phê duyệt từng trường hợp

1,000

600

Platinum

300

2,000

600

600

750

500

300

Gold

60

500

120

120

150

100

60


Được áp dụng kể từ tháng 3/2015. Các KH FCB hiện hữu không đáp ứng điều kiện hội viên FCB theo chính sách mới nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện số dư bình quân tối thiểu 3 tháng gần nhất (tiền gửi không kỳ hạn 40 triệu đồng và tiền gửi có kỳ hạn 500 triệu đồng) vẫn sẽ được hưởng các quyền lợi như hội viên chính thức đến ngày 30/6/2015 (trừ ưu đãi về quà sinh nhật).

Ngoài ra còn có các phân hạng khác như phân hạng hội viên gia đình (FCB Family), phân hạng hội viên là những Khách hàng đặc biệt không yêu cầu số dư (FCB Special), phân hạng hội viên là những khách hàng được phê duyệt đăng ký trải nghiệm dịch vụ trong khoảng thời gian nhất định (FCB Experience), nhóm Khách hàng không còn đáp ứng số dư tại phân hạng chính thức (FCB Removed).


Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö