Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:50 ngày 22/01/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp vi mô

Công cụ tính toán

Tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp vi mô

Đặc điểm

Với giải pháp “Tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp vi mô” của MSB, Doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 20 tỷ đồng có thể vay vốn thế chấp bằng chính tài sản là BĐS hoặc ô tô để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối tượng Khách hàng

 Doanh nghiệp Việt nam quy mô doanh thu từ 3 đến 20 tỷ đồng.

 Thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm.

 Tài sản thế chấp: Bất động sản, ô tô, nhà xưởng…

Lợi ích

Hạn mức tín dụng lên đến 10 tỷ đồng.

Tỷ lệ cho vay lên tới 112% giá trị tài sản.

Lãi suất cạnh tranh, được thiết kế cho từng Doanh nghiệp.

Hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh gọn

Cam kết thời gian phê duyệt trong 3 ngày làm việc.

Biểu phí: Xem tại đây

Lãi suất theo quy định hiện hành của MSB

Sử dụng đa dạng mục đích: Vay ngắn hạn, Vay trung-dài hạn, Tài trợ thương mại (Phát hành bảo lãnh, Mở L/C, tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu).

Thủ tục hồ sơ

Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mẫu dấu, CMND/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).

Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính, tờ khai thuế tổng hợp hàng tháng, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).

Hồ sơ tài sản thế chấp.

Với giải pháp “Tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp vi mô” của MSB, Doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 20 tỷ đồng có thể vay vốn thế chấp bằng chính tài sản là BĐS hoặc ô tô để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối tượng Khách hàng

 Doanh nghiệp Việt nam quy mô doanh thu từ 3 đến 20 tỷ đồng.

 Thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm.

 Tài sản thế chấp: Bất động sản, ô tô, nhà xưởng…

Hạn mức tín dụng lên đến 10 tỷ đồng.

Tỷ lệ cho vay lên tới 112% giá trị tài sản.

Lãi suất cạnh tranh, được thiết kế cho từng Doanh nghiệp.

Hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh gọn

Cam kết thời gian phê duyệt trong 3 ngày làm việc.

Biểu phí: Xem tại đây

Lãi suất theo quy định hiện hành của MSB

Sử dụng đa dạng mục đích: Vay ngắn hạn, Vay trung-dài hạn, Tài trợ thương mại (Phát hành bảo lãnh, Mở L/C, tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu).

Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mẫu dấu, CMND/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).

Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính, tờ khai thuế tổng hợp hàng tháng, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).

Hồ sơ tài sản thế chấp.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö