Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:40 ngày 15/05/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tín dụng cho doanh nghiệp vi mô

Công cụ tính toán

Tín dụng cho doanh nghiệp vi mô

Thông tin sản phẩm

 Đối tượng Khách hàng:

 • Doanh nghiệp Việt nam quy mô doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên.
 • Tài sản thế chấp: Bất động sản, ô tô, nhà xưởng…

 Đặc điểm:

 • Với giải pháp “Tín dụng cho doanh nghiệp vi mô” của MSB, Doanh nghiệp có thể vay vốn thế chấp bằng chính tài sản là căn nhà hoặc ô tô để đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh.

 Lợi ích:

 • Hạn mức tín dụng lên tới 6 tỷ đồng.
 • Hạn mức cao do tài sản được định sát giá thị trường
 • Tỷ lệ cho vay lên tới 136% giá trị tài sản.
 • Hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh gọn cam kết thời gian phê duyệt trong 3 ngày làm việc.
 • Lãi suất cạnh tranh, được thiết kế cho từng Doanh nghiệp.
 • Sử dụng đa dạng mục đích: Vay ngắn hạn, Vay trung-dài hạn, Tài trợ thương mại (Phát hành bảo lãnh, Mở L/C, tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu).

 Thủ tục hồ sơ:

 • Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mẫu dấu, CMND/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).
 • Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính, tờ khai thuế tổng hợp hàng tháng, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).
 • Hồ sơ tài sản thế chấp.

 Đối tượng Khách hàng:

 • Doanh nghiệp Việt nam quy mô doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên.
 • Tài sản thế chấp: Bất động sản, ô tô, nhà xưởng…

 Đặc điểm:

 • Với giải pháp “Tín dụng cho doanh nghiệp vi mô” của MSB, Doanh nghiệp có thể vay vốn thế chấp bằng chính tài sản là căn nhà hoặc ô tô để đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh.

 Lợi ích:

 • Hạn mức tín dụng lên tới 6 tỷ đồng.
 • Hạn mức cao do tài sản được định sát giá thị trường
 • Tỷ lệ cho vay lên tới 136% giá trị tài sản.
 • Hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh gọn cam kết thời gian phê duyệt trong 3 ngày làm việc.
 • Lãi suất cạnh tranh, được thiết kế cho từng Doanh nghiệp.
 • Sử dụng đa dạng mục đích: Vay ngắn hạn, Vay trung-dài hạn, Tài trợ thương mại (Phát hành bảo lãnh, Mở L/C, tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu).

 Thủ tục hồ sơ:

 • Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mẫu dấu, CMND/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).
 • Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính, tờ khai thuế tổng hợp hàng tháng, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).
 • Hồ sơ tài sản thế chấp.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö