Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Thu hộ tiền mặt

Công cụ tính toán

Thu hộ tiền mặt

Thông tin sản phẩm

Với dịch vụ thu hộ tiền mặt, MSB cung cấp 2 hình thức: Thu hộ có kiểm đếm (thực hiện kiểm đếm ngay tại địa điểm thu hộ) và Thu hộ theo túi niêm phong (cho toàn bộ tiền vào túi niêm phong và sẽ thực hiện kiểm đếm sau) tùy theo thỏa thuận với khách hàng.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự trong việc thu tiền mặt;

 Giảm thiểu rủi ro trong vận chuyển và kiểm đếm tiền mặt;

 Quản lý các khoản phải thu chính xác và hiệu quả hơn.

Với dịch vụ thu hộ tiền mặt, MSB cung cấp 2 hình thức: Thu hộ có kiểm đếm (thực hiện kiểm đếm ngay tại địa điểm thu hộ) và Thu hộ theo túi niêm phong (cho toàn bộ tiền vào túi niêm phong và sẽ thực hiện kiểm đếm sau) tùy theo thỏa thuận với khách hàng.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự trong việc thu tiền mặt;

 Giảm thiểu rủi ro trong vận chuyển và kiểm đếm tiền mặt;

 Quản lý các khoản phải thu chính xác và hiệu quả hơn.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö