Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:53 ngày 18/10/2018 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

M-Tax - Dịch vụ thuế trọn gói

Công cụ tính toán

M-Tax - Dịch vụ thuế trọn gói

Dịch vụ thuế trọn gói

Dịch vụ thuế trọn gói của Maritime Bank áp dụng với các loại thuế nội địa, thuế XNK, các khoản phí và lệ phí khác.

Dịch vụ Nộp thuế nội địa điện tử:

Doanh nghiệp nộp thuế  điện tử online thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế với hệ thống thanh toán được kết nối trực tiếp giữa Tổng cục Thuế và Maritime Bank.

Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động thực hiện việc nộp thuế 24/7 ở mọi nơi, mọi lúc;

Thông tin chuyển đến Tổng cục Thuế/Kho bạc Nhà Nước một cách nhanh chóng, giảm thiểu tối đa sai sót;

Doanh nghiệp được hỗ trợ truy vấn và quản lý thông tin thuế nội địa.

 

Dịch vụ Nộp thuế XNK

Đối với thuế XNK, doanh nghiệp có thể nộp các loại phí và lệ phí Hải quan rất thuận tiện tại hơn 200 chi nhánh, quầy giao dịch của Maritime Bank thông qua cổng thanh toán kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế /Tổng cục Hải Quan.

Dịch vụ bảo lãnh thuế XNK online

Maritime Bank cung cấp dịch vụ bảo lãnh điện tử thông qua hệ thống M-Tax online kết nối trực tuyến với Tổng cục Hải Quan cho các doanh nghiệp có khoản thuế liên quan đến hoạt động XNK với giá trị bảo lãnh lên tới 100% giá trị số tiền thuế cần phải nộp. Đồng tiền bảo lãnh: VNĐ.

Thời gian thực hiện nhanh chóng so với việc phát hành bảo lãnh bằng chứng thư bảo lãnh;

Doanh nghiệp được thông quan hàng hóa ngay cả khi chưa có tiền nộp thuế XNK;

Đảm bảo thông tin bảo lãnh thuế của Người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế một cách bảo mật, chính xác;

Đảm bảo tính pháp lý của bảo lãnh thuế.

 

Dịch vụ thuế trọn gói của Maritime Bank áp dụng với các loại thuế nội địa, thuế XNK, các khoản phí và lệ phí khác.

Dịch vụ Nộp thuế nội địa điện tử:

Doanh nghiệp nộp thuế  điện tử online thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế với hệ thống thanh toán được kết nối trực tiếp giữa Tổng cục Thuế và Maritime Bank.

Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động thực hiện việc nộp thuế 24/7 ở mọi nơi, mọi lúc;

Thông tin chuyển đến Tổng cục Thuế/Kho bạc Nhà Nước một cách nhanh chóng, giảm thiểu tối đa sai sót;

Doanh nghiệp được hỗ trợ truy vấn và quản lý thông tin thuế nội địa.

 

Đối với thuế XNK, doanh nghiệp có thể nộp các loại phí và lệ phí Hải quan rất thuận tiện tại hơn 200 chi nhánh, quầy giao dịch của Maritime Bank thông qua cổng thanh toán kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế /Tổng cục Hải Quan.

Dịch vụ bảo lãnh thuế XNK online

Maritime Bank cung cấp dịch vụ bảo lãnh điện tử thông qua hệ thống M-Tax online kết nối trực tuyến với Tổng cục Hải Quan cho các doanh nghiệp có khoản thuế liên quan đến hoạt động XNK với giá trị bảo lãnh lên tới 100% giá trị số tiền thuế cần phải nộp. Đồng tiền bảo lãnh: VNĐ.

Thời gian thực hiện nhanh chóng so với việc phát hành bảo lãnh bằng chứng thư bảo lãnh;

Doanh nghiệp được thông quan hàng hóa ngay cả khi chưa có tiền nộp thuế XNK;

Đảm bảo thông tin bảo lãnh thuế của Người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế một cách bảo mật, chính xác;

Đảm bảo tính pháp lý của bảo lãnh thuế.

 

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö