Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Thu hộ hóa đơn

Công cụ tính toán

Thu hộ hóa đơn

Thông tin sản phẩm

MSB cung cấp các hình thức thu hộ hóa đơn: thu hộ tại quầy, thu hộ tự động và thu hộ qua kênh điện tử. Với dịch vụ này, Ngân hàng sẽ tự động ghi có vào tài khoản chuyên thu cho khách hàng và định kỳ chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng.

Hai bên sẽ thực hiện đối soát định kỳ để đảm bảo các khoản thu chính xác, khớp chứng từ.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Giảm thiểu nhân sự, thời gian thực hiện thu hóa đơn;

 Cung cấp cho khách hàng công cụ quản lý các khoản thu hóa đơn một cách hiệu quả.

MSB cung cấp các hình thức thu hộ hóa đơn: thu hộ tại quầy, thu hộ tự động và thu hộ qua kênh điện tử. Với dịch vụ này, Ngân hàng sẽ tự động ghi có vào tài khoản chuyên thu cho khách hàng và định kỳ chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng.

Hai bên sẽ thực hiện đối soát định kỳ để đảm bảo các khoản thu chính xác, khớp chứng từ.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Giảm thiểu nhân sự, thời gian thực hiện thu hóa đơn;

 Cung cấp cho khách hàng công cụ quản lý các khoản thu hóa đơn một cách hiệu quả.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö