Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 10:16 ngày 16/07/2018 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...

So sánh các loại tài khoản dành cho khách hàng cá nhân

Công cụ tính toán

So sánh các loại tài khoản dành cho khách hàng cá nhân

Loại tài khoản

Gói tài khoản
M-Money

Gói tài khoản
M-Payroll

Gói tài khoản M1

Gói tài khoản FCB

Gói tài khoản M-Premier

Đối tượng

Khách hàng thông thường

Khách hàng trả lương qua tài khoản

Khách hàng có thu nhập từ 10 triệu VNĐ/tháng

Khách hàng thuộc phân khúc FCB

Khách hàng cao cấp, số dư bình quân tài khoản thanh toán từ 200 triệu VNĐ/tháng

Hạn mức giao dịch qua Internet Banking (IB)/ Mobile Banking (MB)

Chuyển tiền nội bộ qua IB

500 triệu VNĐ/ngày

500 triệu VNĐ/ngày

500 triệu VNĐ/ngày

 01 tỷ VNĐ/ngày

05 tỷ VNĐ/ngày. Sử dụng thiết bị xác thực giao dịch Token key

Chuyển tiền liên NH qua IB

100 triệu VNĐ/ngày

100 triệu VNĐ/ngày
 

100 triệu VNĐ/ngày

500 triệu VNĐ/ngày

01 tỷ VNĐ/ngày. Sử dụng thiết bị xác thực giao dịch Token key

Phí

Phí thường niên

Không có

Miễn năm đầu, từ năm thứ 2 50.000 VNĐ/năm

Không có

Không có

2.200.000 VNĐ/năm

Phí duy trì tài khoản/tháng

33.000 VNĐ(chỉ thu nếu SDBQ/tháng dưới 5 triệu VNĐ)

Miễn Phí năm đầu, từ năm thứ 2 duy trì 50.000 VND

77.000 VNĐ(chỉ thu nếu SDBQ/tháng dưới 10 triệu VNĐ)

Miễn phí

550.000 VNĐ(chỉ thu nếu SDBQ/tháng dưới 200 triệu VNĐ)

Phí IB

Miễn phí

Miễn 6 tháng đầu, sau 6 tháng: 6.600 VNĐ/tháng

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí SMS Banking

Miễn phí

Miễn phí 6 tháng đầu, sau 6 tháng: 8.800 VNĐ/tháng

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Rút tiền mặt tại ATM của MSB

Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 1.100 VNĐ/giao dịch

Miễn Phí

Miễn Phí

Miễn Phí

Miễn Phí

Rút tiền mặt tại ATM của NH khác

Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 3.300 VNĐ/giao dịch

Miễn Phí

Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 3.300 VNĐ/giao dịch

Miễn Phí

Miễn Phí

Chuyển khoản trong hệ thống MSB qua ngân hàng điện tử

Miễn Phí

Miễn Phí

Miễn Phí

Miễn Phí

Miễn Phí

Chuyển khoản ngoài hệ thống MSB qua ngân hàng điện tử

0,02%/số tiền giao dịch (TT: 11.000 VNĐ TĐ: 1.100.000 VNĐ) 

0,02%/số tiền giao dịch (TT: 11.000 VNĐ TĐ: 1.100.000 VNĐ)

Miễn phí 300 giao dịch đầu tiên/tháng. Từ giao dịch thứ 301 mỗi giao dịch thu 0,02%/số tiền giao dịch (TT: 11.000 VNĐ TĐ: 1.100.000 VNĐ)

Các sản phẩm trong gói

Tài khoản M-Money, Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Easy Shop, Internet Banking gói M-Money, SMS Banking gói M-Money.

Tài khoản M-Payroll, Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Easy Shop, Internet Banking M-Payroll, SMS Banking gói M-Payroll.

Tài khoản M1, Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Easy Shop Premium (miễn phí phát hành), Internet Banking gói M1, SMS Banking gói M1.

Tài khoản FCB, Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum (miễn phí phát hành), Internet Banking gói FCB, SMS Banking gói FCB.

Tài khoản M-Premier, Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum (miễn phí phát hành), Internet Banking gói M-Premier, SMS Banking gói M-Premier.

Số dư tối thiểu

50,000 VNĐ

50,000 VNĐ từ năm thứ 2

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không yêu cầu

* Các loại phí đã bao gồm 10% VAT
 


Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö