Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:00 ngày 20/03/2019 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Gói tài khoản M-Money

Công cụ tính toán

Gói tài khoản M-Money

Lợi ích

Gói tài khoản M-Money bao gồm các dịch vụ đa dạng và tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch tài chính cơ bản của khách hàng, bao gồm: Tài khoản M-Money, Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Easy Shop, Internet Banking gói M-Money, SMS Banking gói M-Money.

Đăng ký nhanh chóng, đơn giản, chỉ mất 10 phút cho tất cả các dịch vụ mong muốn.

Các dịch vụ đa dạng được đóng gói đầy đủ.

Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, không phân biệt nhu cầu giao dịch và số dư.

Mở tài khoản và phát hành thẻ nhanh trong 10 phút.

Dễ sử dụng và thân thiện với việc tích hợp Internet Banking và SMS Banking, Mobile Banking, thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard.

Đặc điểm sản phẩm

Tài khoản: Nộp và rút tiền, chuyển khoản tại hơn 200 chi nhánh/PGD khắp cả nước.

Không có phí thường niên.

Phí duy trì tài khoản: 33.000 VNĐ/tháng nếu số dư bình quân dưới 5 triệu VNĐ/tháng.

Thẻ: Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Easy Shop: Rút tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại hơn 17.000 ATM và 260.000 POS trên toàn quốc, hơn 40 triệu điểm bán hàng và hơn 2,5 triệu ATM trên thế giới.

Miễn phí phát hành thẻ

Phí giao dịch thẻ: 3.300 VNĐ/giao dịch rút tiền kể từ giao dịch thứ ba trong tháng, 1.100 VNĐ/giao dịch vấn tin, giao dịch in sao kê kể từ giao dịch thứ ba trong tháng.

Internet Banking, SMS Banking: Giao dịch nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi với ngân hàng điện tử:

Thông báo biến động số dư tài khoản.

Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hạn mức:

Chuyển tiền nội bộ qua Internet Banking: 500 triệu VNĐ/ngày

Chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking: 100 triệu VNĐ/ngày

Rút tiền bằng thẻ: 20 triệu VNĐ/ngày, 3 triệu VNĐ/lần (rút tiền tại máy ATM ngân hàng khác: theo hạn mức của ngân hàng có máy ATM)

Mẫu biểu:

Tham khảo bảng So sánh các loại tài khoản khách hàng cá nhân

Gói tài khoản M-Money bao gồm các dịch vụ đa dạng và tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch tài chính cơ bản của khách hàng, bao gồm: Tài khoản M-Money, Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Easy Shop, Internet Banking gói M-Money, SMS Banking gói M-Money.

Đăng ký nhanh chóng, đơn giản, chỉ mất 10 phút cho tất cả các dịch vụ mong muốn.

Các dịch vụ đa dạng được đóng gói đầy đủ.

Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, không phân biệt nhu cầu giao dịch và số dư.

Mở tài khoản và phát hành thẻ nhanh trong 10 phút.

Dễ sử dụng và thân thiện với việc tích hợp Internet Banking và SMS Banking, Mobile Banking, thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard.

Tài khoản: Nộp và rút tiền, chuyển khoản tại hơn 200 chi nhánh/PGD khắp cả nước.

Không có phí thường niên.

Phí duy trì tài khoản: 33.000 VNĐ/tháng nếu số dư bình quân dưới 5 triệu VNĐ/tháng.

Thẻ: Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Easy Shop: Rút tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại hơn 17.000 ATM và 260.000 POS trên toàn quốc, hơn 40 triệu điểm bán hàng và hơn 2,5 triệu ATM trên thế giới.

Miễn phí phát hành thẻ

Phí giao dịch thẻ: 3.300 VNĐ/giao dịch rút tiền kể từ giao dịch thứ ba trong tháng, 1.100 VNĐ/giao dịch vấn tin, giao dịch in sao kê kể từ giao dịch thứ ba trong tháng.

Internet Banking, SMS Banking: Giao dịch nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi với ngân hàng điện tử:

Thông báo biến động số dư tài khoản.

Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hạn mức:

Chuyển tiền nội bộ qua Internet Banking: 500 triệu VNĐ/ngày

Chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking: 100 triệu VNĐ/ngày

Rút tiền bằng thẻ: 20 triệu VNĐ/ngày, 3 triệu VNĐ/lần (rút tiền tại máy ATM ngân hàng khác: theo hạn mức của ngân hàng có máy ATM)

Mẫu biểu:

Tham khảo bảng So sánh các loại tài khoản khách hàng cá nhân

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö