Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 10:40 ngày 26/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Gói tài khoản M-Premier Plus

Công cụ tính toán

Gói tài khoản M-Premier Plus

Lợi ích

Gói tài khoản M-Premier Plus gồm tất cả các dịch vụ cần thiết, đáp ứng dòng tiền lưu chuyển lớn của khách hàng kinh doanh với hạn mức cao, ưu tiên trong giao dịch, ưu tiên thu tiền tại chỗ, bao gồm: Tài khoản M-Premier Plus, Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum (miễn phí phát hành),  Internet Banking gói M-Premier, Mobile Banking gói M-Premier.

Đăng ký nhanh chóng, đơn giản, chỉ mất 10 phút cho tất cả các dịch vụ mong muốn.

Các dịch vụ đa dạng được đóng gói đầy đủ, đáp ứng giao dịch chuyển khoản và nộp/rút/chuyển tiền mặt nhiều, thường xuyên, giá trị giao dịch  lớn.

Dễ sử dụng và thân thiện với việc tích hợp Internet Banking và SMS Banking, Mobile Banking (hạn chế rủi ro nhờ xác thực bằng token key), thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard.

Ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm.

Đặc điểm sản phẩm

Tài khoản: 

 • Nộp và rút tiền, chuyển khoản tại hơn 200 chi nhánh/PGD khắp cả nước.
 • Miễn phí rút tiền trong 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi có vào tài khoản cho 500 triệu VNĐ/ngày.
 • Ưu tiên giao dịch thu tiền tại chỗ.
 • Miễn phí thường niên.\
 • Miễn phí duy trì tài khoản.

Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum:

 • Rút tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại hơn 17.000 ATM và 260.000 POS trên toàn quốc, hơn 40 triệu điểm bán hàng và hơn 2,5 triệu ATM trên thế giới.
 • Miễn phí phát hành thẻ
 • Miễn phí giao dịch thẻ

Internet Banking, SMS Banking: Giao dịch nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi với ngân hàng điện tử:

 • Thông báo biến động số dư tài khoản.
 • Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiết kiệm trực tuyến.
 • Miễn phí đăng ký và phí sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking.
 • Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng qua kênh trực tuyến.
 • Sử dụng thiết bị xác nhận giao dịch điện tử Token key (750.000 VNĐ/chiếc).

Hạn mức:

 • Chuyển tiền nội bộ qua Internet Banking: 5 tỷ VNĐ/ngày
 • Chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking: 1 tỷ VNĐ/ngày
 • Rút tiền bằng thẻ: 150 triệu VNĐ/ngày, 30 triệu VNĐ/lần (rút tiền tại máy ATM ngân hàng khác: theo hạn mức của ngân hàng có máy ATM)

 Mẫu biểu:

Tham khảo bảng So sánh các loại tài khoản khách hàng cá nhân

Gói tài khoản M-Premier Plus gồm tất cả các dịch vụ cần thiết, đáp ứng dòng tiền lưu chuyển lớn của khách hàng kinh doanh với hạn mức cao, ưu tiên trong giao dịch, ưu tiên thu tiền tại chỗ, bao gồm: Tài khoản M-Premier Plus, Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum (miễn phí phát hành),  Internet Banking gói M-Premier, Mobile Banking gói M-Premier.

Đăng ký nhanh chóng, đơn giản, chỉ mất 10 phút cho tất cả các dịch vụ mong muốn.

Các dịch vụ đa dạng được đóng gói đầy đủ, đáp ứng giao dịch chuyển khoản và nộp/rút/chuyển tiền mặt nhiều, thường xuyên, giá trị giao dịch  lớn.

Dễ sử dụng và thân thiện với việc tích hợp Internet Banking và SMS Banking, Mobile Banking (hạn chế rủi ro nhờ xác thực bằng token key), thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard.

Ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm.

Tài khoản: 

 • Nộp và rút tiền, chuyển khoản tại hơn 200 chi nhánh/PGD khắp cả nước.
 • Miễn phí rút tiền trong 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi có vào tài khoản cho 500 triệu VNĐ/ngày.
 • Ưu tiên giao dịch thu tiền tại chỗ.
 • Miễn phí thường niên.\
 • Miễn phí duy trì tài khoản.

Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum:

 • Rút tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại hơn 17.000 ATM và 260.000 POS trên toàn quốc, hơn 40 triệu điểm bán hàng và hơn 2,5 triệu ATM trên thế giới.
 • Miễn phí phát hành thẻ
 • Miễn phí giao dịch thẻ

Internet Banking, SMS Banking: Giao dịch nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi với ngân hàng điện tử:

 • Thông báo biến động số dư tài khoản.
 • Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiết kiệm trực tuyến.
 • Miễn phí đăng ký và phí sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking.
 • Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng qua kênh trực tuyến.
 • Sử dụng thiết bị xác nhận giao dịch điện tử Token key (750.000 VNĐ/chiếc).

Hạn mức:

 • Chuyển tiền nội bộ qua Internet Banking: 5 tỷ VNĐ/ngày
 • Chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking: 1 tỷ VNĐ/ngày
 • Rút tiền bằng thẻ: 150 triệu VNĐ/ngày, 30 triệu VNĐ/lần (rút tiền tại máy ATM ngân hàng khác: theo hạn mức của ngân hàng có máy ATM)

 Mẫu biểu:

Tham khảo bảng So sánh các loại tài khoản khách hàng cá nhân

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö