Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 10:40 ngày 26/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Gói tài khoản M-Money

Công cụ tính toán

Gói tài khoản M-Money

Lợi ích

Gói tài khoản M-Money bao gồm các dịch vụ đa dạng và tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch tài chính cơ bản của khách hàng, bao gồm: Tài khoản M-Money, Thẻ ghi nợ nội địa, SMS Banking, Internet Banking gói IB-đầy đủ, Mobile Banking gói MB-đầy đủ.

 Đăng ký nhanh chóng, đơn giản, chỉ mất 10 phút cho tất cả các dịch vụ mong muốn.

 Các dịch vụ đa dạng được đóng gói đầy đủ.

 Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, không phân biệt nhu cầu giao dịch và số dư.

 Mở tài khoản và phát hành thẻ nhanh trong 10 phút.

 Dễ sử dụng và thân thiện với việc tích hợp Internet Banking và SMS Banking, Mobile Banking, thẻ ghi nợ nội địa.

Đặc điểm sản phẩm

Tài khoản:

 • Nộp và rút tiền, chuyển khoản tại hơn 200 chi nhánh/PGD khắp cả nước.
 • Không có phí thường niên.
 • Phí duy trì tài khoản: 11.000 VNĐ/tháng.

Thẻ ghi nợ nội địa:

 • Rút tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại hơn 17.000 ATM và 260.000 POS trên toàn quốc, hơn 40 triệu điểm bán hàng và hơn 2,5 triệu ATM trên thế giới.
 • Miễn phí phát hành thẻ
 • Phí giao dịch thẻ:
  + Tại ATM MSB: 1.100 VNĐ/giao dịch rút tiền. Miễn phí giao dịch chuyển khoản, vấn tin, in sao kê.
  + Tại ATM Ngân hàng khác: 3.300 VNĐ/giao dịch rút tiền, giao dịch vấn tin, in sao kê.

Internet Banking, SMS Banking: 

 • Giao dịch nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi với ngân hàng điện tử:
 • Thông báo biến động số dư tài khoản.
 • Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hạn mức:

 • Chuyển tiền nội bộ qua Internet Banking: 500 triệu VNĐ/ngày
 • Chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking: 300 triệu VNĐ/ngày chuyển khoản thường và 500 triệu VNĐ/ngày chuyển khoản 24/7
 • Rút tiền bằng thẻ: 20 triệu VNĐ/ngày, 5 triệu VNĐ/lần (rút tiền tại máy ATM ngân hàng khác: theo hạn mức của ngân hàng có máy ATM)

Mẫu biểu:

Tham khảo bảng So sánh các loại tài khoản khách hàng cá nhân

Gói tài khoản M-Money bao gồm các dịch vụ đa dạng và tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch tài chính cơ bản của khách hàng, bao gồm: Tài khoản M-Money, Thẻ ghi nợ nội địa, SMS Banking, Internet Banking gói IB-đầy đủ, Mobile Banking gói MB-đầy đủ.

 Đăng ký nhanh chóng, đơn giản, chỉ mất 10 phút cho tất cả các dịch vụ mong muốn.

 Các dịch vụ đa dạng được đóng gói đầy đủ.

 Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, không phân biệt nhu cầu giao dịch và số dư.

 Mở tài khoản và phát hành thẻ nhanh trong 10 phút.

 Dễ sử dụng và thân thiện với việc tích hợp Internet Banking và SMS Banking, Mobile Banking, thẻ ghi nợ nội địa.

Tài khoản:

 • Nộp và rút tiền, chuyển khoản tại hơn 200 chi nhánh/PGD khắp cả nước.
 • Không có phí thường niên.
 • Phí duy trì tài khoản: 11.000 VNĐ/tháng.

Thẻ ghi nợ nội địa:

 • Rút tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại hơn 17.000 ATM và 260.000 POS trên toàn quốc, hơn 40 triệu điểm bán hàng và hơn 2,5 triệu ATM trên thế giới.
 • Miễn phí phát hành thẻ
 • Phí giao dịch thẻ:
  + Tại ATM MSB: 1.100 VNĐ/giao dịch rút tiền. Miễn phí giao dịch chuyển khoản, vấn tin, in sao kê.
  + Tại ATM Ngân hàng khác: 3.300 VNĐ/giao dịch rút tiền, giao dịch vấn tin, in sao kê.

Internet Banking, SMS Banking: 

 • Giao dịch nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi với ngân hàng điện tử:
 • Thông báo biến động số dư tài khoản.
 • Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hạn mức:

 • Chuyển tiền nội bộ qua Internet Banking: 500 triệu VNĐ/ngày
 • Chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking: 300 triệu VNĐ/ngày chuyển khoản thường và 500 triệu VNĐ/ngày chuyển khoản 24/7
 • Rút tiền bằng thẻ: 20 triệu VNĐ/ngày, 5 triệu VNĐ/lần (rút tiền tại máy ATM ngân hàng khác: theo hạn mức của ngân hàng có máy ATM)

Mẫu biểu:

Tham khảo bảng So sánh các loại tài khoản khách hàng cá nhân

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö