Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 10:40 ngày 26/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Gói tài khoản M1-Account

Công cụ tính toán

Gói tài khoản M1-Account

Lợi ích

Gói tài khoản M1 Account bao gồm tất cả các dịch vụ cần thiết để đáp ứng nhu cầu thanh toán linh hoạt, đa dạng của Khách hàng, bao gồm: Tài khoản M1, Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit Classic for Payroll (miễn phí phát hành), Internet Banking gói IB-đầy đủ, Mobile Banking gói MB-đầy đủ.

Đăng ký nhanh chóng, đơn giản, chỉ mất 10 phút cho tất cả các dịch vụ mong muốn.

Các dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu giao dịch thường xuyên của khách hàng.

Dễ sử dụng và thân thiện với việc tích hợp Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, thẻ ghi nợ quốc tế Visa.

 

Đặc điểm sản phẩm

Tài khoản: Các giao dịch tài khoản: Nộp và rút tiền, chuyển khoản tại hơn 200 chi nhánh/PGD khắp cả nước.

• Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng qua kênh trực tuyến.
• Không có phí thường niên.
• Phí duy trì tài khoản: 77.000 VNĐ/tháng nếu số dư bình quân dưới 10 triệu VNĐ/tháng.

Thẻ: Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit Classic for Payroll: Rút tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại hơn 17.000 ATM và 260.000 POS trên toàn quốc, hơn 40 triệu điểm bán hàng và hơn 2,5 triệu ATM trên thế giới.

• Miễn phí phát hành thẻ
• Miễn phí giao dịch thẻ tại ATM của MSB và ATM của Ngân hàng khác.

Internet Banking, SMS Banking: Giao dịch nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi với ngân hàng điện tử:

• Thông báo biến động số dư tài khoản.
• Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiết kiệm trực tuyến.
• Miễn phí đăng ký và phí sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking.
• Miễn phí giao dịch qua Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking.

Hạn mức:

• Chuyển tiền nội bộ qua Internet Banking: 500 triệu VNĐ/ngày.
• Chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking: 300 triệu VNĐ/ngày chuyển khoản thường và 500 triệu VNĐ/ngày chuyển khoản 24/7.
• Rút tiền bằng thẻ: 50 triệu VNĐ/ngày, 15 triệu VNĐ/lần (rút tiền tại máy ATM ngân hàng khác: theo hạn mức của ngân hàng có máy ATM).

Mẫu biểu:

Tham khảo bảng So sánh các loại tài khoản khách hàng cá nhân

Gói tài khoản M1 Account bao gồm tất cả các dịch vụ cần thiết để đáp ứng nhu cầu thanh toán linh hoạt, đa dạng của Khách hàng, bao gồm: Tài khoản M1, Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit Classic for Payroll (miễn phí phát hành), Internet Banking gói IB-đầy đủ, Mobile Banking gói MB-đầy đủ.

Đăng ký nhanh chóng, đơn giản, chỉ mất 10 phút cho tất cả các dịch vụ mong muốn.

Các dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu giao dịch thường xuyên của khách hàng.

Dễ sử dụng và thân thiện với việc tích hợp Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, thẻ ghi nợ quốc tế Visa.

 

Tài khoản: Các giao dịch tài khoản: Nộp và rút tiền, chuyển khoản tại hơn 200 chi nhánh/PGD khắp cả nước.

• Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng qua kênh trực tuyến.
• Không có phí thường niên.
• Phí duy trì tài khoản: 77.000 VNĐ/tháng nếu số dư bình quân dưới 10 triệu VNĐ/tháng.

Thẻ: Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit Classic for Payroll: Rút tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại hơn 17.000 ATM và 260.000 POS trên toàn quốc, hơn 40 triệu điểm bán hàng và hơn 2,5 triệu ATM trên thế giới.

• Miễn phí phát hành thẻ
• Miễn phí giao dịch thẻ tại ATM của MSB và ATM của Ngân hàng khác.

Internet Banking, SMS Banking: Giao dịch nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi với ngân hàng điện tử:

• Thông báo biến động số dư tài khoản.
• Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiết kiệm trực tuyến.
• Miễn phí đăng ký và phí sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking.
• Miễn phí giao dịch qua Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking.

Hạn mức:

• Chuyển tiền nội bộ qua Internet Banking: 500 triệu VNĐ/ngày.
• Chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking: 300 triệu VNĐ/ngày chuyển khoản thường và 500 triệu VNĐ/ngày chuyển khoản 24/7.
• Rút tiền bằng thẻ: 50 triệu VNĐ/ngày, 15 triệu VNĐ/lần (rút tiền tại máy ATM ngân hàng khác: theo hạn mức của ngân hàng có máy ATM).

Mẫu biểu:

Tham khảo bảng So sánh các loại tài khoản khách hàng cá nhân

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Sản phẩm liên quan

Công cụ tính toán

Sản phẩm liên quan

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö