Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Chuyển & Nhận tiền quốc tế

Chuyển & Nhận tiền quốc tế

Nhận và chuyển tiền Swift

Khách hàng có thể nhận và chuyển tiền với hàng nghìn ngân hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới từ Việt Nam qua MSB.

Khách hàng gửi và nhận thông qua tài khoản mở tại MSB. Thời gian chuyển tiền từ 2-3 ngày làm việc.

Khách hàng có thể lựa chọn nhận USD, EUR hoặc VND tiền mặt.

Khách hàng nhận tiền qua tài khoản có thể lựa chọn các ngoại tệ khác như AUD, SGD, GBP, JPY, CAD...

Hướng dẫn đăng ký:

Khách hàng cần cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ và các thông tin do người gửi cung cấp khi nhận tiền.

Nhận kiều hối vào tài khoản qua Western Union

Dễ dàng nhận tiền từ nước ngoài gửi về qua dịch vụ Western Union và hoàn toàn không thu phí người nhận

Tiền được chuyển vào tài khoản của khách hàng tại MSB qua Intenet Banking.

Khách hàng có thể lựa chọn nhận bằng USD hoặc VNĐ.

Khách hàng không cần tới quầy giao dịch của MSB.

Hoàn toàn miễn phí và tức thời.

Trải nghiệm nhiều tiện ích khác: chuyển khoản, gửi tiết kiệm trực tuyến, nạp tiền thuê bao di động.

Hướng dẫn đăng ký:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập Internet Banking

Bước 2: Lựa chọn mục "Chi trả kiều hối"

Bước 3: Chọn tài khoản mong muốn nhận tiền

Bước 4: Điền mã số chuyển tiền (MTCN) và các thông tin cần thiết khác

Nhận và chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union

Tiền được chuyển/nhận thành công chỉ trong vòng 15 phút.

Khách hàng không cần có tài khoản tại MSB.

An toàn và thuận tiện.

Khách hàng có thể lựa chọn nhận bằng USD hoặc VNĐ.

Khách hàng không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi nhận tiền.

Được phục vụ bởi mạng lưới giao dịch rộng khắp của MSB trên toàn quốc.

Đối tượng:

Cá nhân người Việt Nam có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài theo các mục đích hợp pháp.

Các mục đích chuyển tiền bao gồm:

Chi phí cho việc học tập ở nước ngoài.

Chi phí cho việc chữa bệnh ở nước ngoài.

Đi công tác, du lịch/thăm viếng ở nước ngoài.

Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài.

Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài.

Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài.

Chuyển tiền đi định cư nước ngoài.

Các mục đích chuyển tiền ra nước ngoài hợp pháp khác.

Hướng dẫn đăng ký:

Khách hàng cung cấp cho MSB các giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền và xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/Chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Hộ chiếu) hợp lệ.

Điền mẫu Phiếu Chuyển tiền - “To Send money”.

Giao Phiếu Gửi tiền - “To Send money” đã điền đầy đủ thông tin, CMND/Chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam/ Hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền cho nhân viên giao dịch.

Nộp tiền và nhận biên nhận chuyển tiền.

Phí dịch vụ: Vui lòng tham khảo Biểu phí tại đây.

Khách hàng có thể nhận và chuyển tiền với hàng nghìn ngân hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới từ Việt Nam qua MSB.

Khách hàng gửi và nhận thông qua tài khoản mở tại MSB. Thời gian chuyển tiền từ 2-3 ngày làm việc.

Khách hàng có thể lựa chọn nhận USD, EUR hoặc VND tiền mặt.

Khách hàng nhận tiền qua tài khoản có thể lựa chọn các ngoại tệ khác như AUD, SGD, GBP, JPY, CAD...

Hướng dẫn đăng ký:

Khách hàng cần cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ và các thông tin do người gửi cung cấp khi nhận tiền.

Dễ dàng nhận tiền từ nước ngoài gửi về qua dịch vụ Western Union và hoàn toàn không thu phí người nhận

Tiền được chuyển vào tài khoản của khách hàng tại MSB qua Intenet Banking.

Khách hàng có thể lựa chọn nhận bằng USD hoặc VNĐ.

Khách hàng không cần tới quầy giao dịch của MSB.

Hoàn toàn miễn phí và tức thời.

Trải nghiệm nhiều tiện ích khác: chuyển khoản, gửi tiết kiệm trực tuyến, nạp tiền thuê bao di động.

Hướng dẫn đăng ký:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập Internet Banking

Bước 2: Lựa chọn mục "Chi trả kiều hối"

Bước 3: Chọn tài khoản mong muốn nhận tiền

Bước 4: Điền mã số chuyển tiền (MTCN) và các thông tin cần thiết khác

Tiền được chuyển/nhận thành công chỉ trong vòng 15 phút.

Khách hàng không cần có tài khoản tại MSB.

An toàn và thuận tiện.

Khách hàng có thể lựa chọn nhận bằng USD hoặc VNĐ.

Khách hàng không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi nhận tiền.

Được phục vụ bởi mạng lưới giao dịch rộng khắp của MSB trên toàn quốc.

Đối tượng:

Cá nhân người Việt Nam có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài theo các mục đích hợp pháp.

Các mục đích chuyển tiền bao gồm:

Chi phí cho việc học tập ở nước ngoài.

Chi phí cho việc chữa bệnh ở nước ngoài.

Đi công tác, du lịch/thăm viếng ở nước ngoài.

Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài.

Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài.

Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài.

Chuyển tiền đi định cư nước ngoài.

Các mục đích chuyển tiền ra nước ngoài hợp pháp khác.

Hướng dẫn đăng ký:

Khách hàng cung cấp cho MSB các giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền và xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/Chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Hộ chiếu) hợp lệ.

Điền mẫu Phiếu Chuyển tiền - “To Send money”.

Giao Phiếu Gửi tiền - “To Send money” đã điền đầy đủ thông tin, CMND/Chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam/ Hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền cho nhân viên giao dịch.

Nộp tiền và nhận biên nhận chuyển tiền.

Phí dịch vụ: Vui lòng tham khảo Biểu phí tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm liên quan

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö