Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:25 ngày 22/09/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...

Lãi suất dành cho khách hàng Định chế tài chính

Công cụ tính toán

Lãi suất dành cho khách hàng Định chế tài chính

Lãi suất huy động niêm yết VND và USD đối với các Định chế tài chính phi tổ chức tín dụng như sau:

Kỳ hạn

Lãi suất huy động VND

Lãi suất huy động USD

Ghi chú

Không kỳ hạn

0,2%/năm

0%/năm

Trả lãi cuối kỳ

Có kỳ hạn

1 tháng

3,5%/năm

0%/năm

Trả lãi cuối kỳ

3 tháng

3,5%/năm

6 tháng

5,0%/năm

9 tháng

5,0%/năm

12 tháng

5,0%/năm

13 tháng

5,5%/năm

15 tháng

5,5%/năm

18 tháng

5,5%/năm

24 tháng

5,5%/năm

36 tháng

5,5%/năm

 
Biểu lãi suất có hiệu lực từ ngày 31/08/2020 và mang tính chất tham khảo.
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö