Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:50 ngày 22/01/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Lãi suất

Công cụ tính toán

Lãi suất

Biểu lãi suất của SME

1. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VNĐ:
 

Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày

(%/năm)

1 tuần

0.50%

2 tuần

0.50%

3 tuần

0.50%

1 tháng

4.50%

Từ trên 1 tháng đến dưới 2 tháng

4.50%

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4.50%

Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

4.80%

6 tháng

5.50%

9 tháng

5.70%

Từ 12 tháng

6.00%

 
2. Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán VNĐ:

 

Không Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm)

0.200%

 

  • Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán cho các đồng ngoại tệ: 0%.

  • Lãi suất Tài khoản ký quỹ: 0%/năm.

  • Lãi suất trên có hiệu lực từ ngày 29/01/2018.

Biểu lãi suất của LCs

1. Lãi suất huy động không kỳ hạn thấp nhất: 0.2%/ năm.

2. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VND đối với Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn:
 

Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm)

1 tuần

1%

2 tuần

1%

3 tuần

1%

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

4,5%

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4,7%

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

4,8%

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

4,8%

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

4,8%

6 tháng

5,3%

9 tháng

5,3%

12 tháng

5,5%

15 tháng

6.0%

18 tháng

5,7%

24 tháng

5,7%

36 tháng

5,7%


Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 25/01/2018
 

1. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VNĐ:
 

Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày

(%/năm)

1 tuần

0.50%

2 tuần

0.50%

3 tuần

0.50%

1 tháng

4.50%

Từ trên 1 tháng đến dưới 2 tháng

4.50%

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4.50%

Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

4.80%

6 tháng

5.50%

9 tháng

5.70%

Từ 12 tháng

6.00%

 
2. Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán VNĐ:

 

Không Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm)

0.200%

 

  • Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán cho các đồng ngoại tệ: 0%.

  • Lãi suất Tài khoản ký quỹ: 0%/năm.

  • Lãi suất trên có hiệu lực từ ngày 29/01/2018.

1. Lãi suất huy động không kỳ hạn thấp nhất: 0.2%/ năm.

2. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VND đối với Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn:
 

Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm)

1 tuần

1%

2 tuần

1%

3 tuần

1%

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

4,5%

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4,7%

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

4,8%

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

4,8%

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

4,8%

6 tháng

5,3%

9 tháng

5,3%

12 tháng

5,5%

15 tháng

6.0%

18 tháng

5,7%

24 tháng

5,7%

36 tháng

5,7%


Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 25/01/2018
 

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö