Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...

Công cụ tính toán

Lãi suất

  • Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán cho các đồng ngoại tệ: 0%.
  • Lãi suất Tài khoản ký quỹ: 0%/năm.
  • Lãi suất trên có hiệu lực từ ngày 26/02/2021.

 

1. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VNĐ:

Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm)

1 tuần

0.20%

2 tuần

0.20%

3 tuần

0.20%

1 tháng

2.50%

Từ trên 1 đến dưới 2 tháng

2.50%

Từ 2 đến dưới 3 tháng

2.50%

Từ 3 đến dưới 6 tháng

2.80%

Từ 6 đến dưới 12 tháng

4.00%

Từ 12 tháng

4.80%

 

2. Lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến:

Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm)

Từ 1 tháng đến 2 tháng

2.7%

Từ 3 tháng đến 5 tháng

3.0%

Từ 6 tháng đến 11 tháng

4.2%

Từ 12 tháng 5.0%

 

 

3. Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán:

Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm)

Không kỳ hạn

0.20%

 


Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö