Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS-Banking

Các hành độngCác tiện ích dịch vụ

   - Truy vấn số dư tài khoản

   - Sao kê lịch sử giao dịch

   - Truy vấn thông tin tỷ giá

   - Truy vấn thông tin lãi suất

   - Gửi các thông báo tự động

            + Thông báo biến động số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán.

            + Truy vấn thông tin các tài khoản của Khách hàng.

            + Thông báo khoản vay đến ngày đáo hạn

            + Các thông báo khác: thông báo biến động hủy giao dịch, thông báo theo yêu cầu của Khách hàng,….

Hướng dẫn sử dụng

1. Truy vấn thông tin tỷ giá

Quý Doanh nghiệp có gửi tin nhắn theo cú pháp:

MSB TG hoặc MSB TYGIA hoặc MSB TIGIA Gửi đến số 6085

2. Truy vấn thông tin lãi suất

Quý Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin lãi suất của các sản phẩm nổi bật của MSB bằng việc gửi tin nhắn theo cú pháp:

MSB LS DN hoặc MSB LAISUAT DN Gửi đến số 6085

3. Truy vấn số dư tài khoản

Quý Doanh nghiệp gửi tin nhắn theo cú pháp:

MSB SDDN hoặc MSB SODUDN Gửi đến số 6085 (nếu vấn số dư của các tài khoản)

MSB SD [Số tài khoản] hoặc MSB SODU [Số tài khoản] Gửi đến số 6085 (nếu vấn số dư của 01 tài khoản cụ thể)

4. Vấn tin lịch sử giao dịch/ sao kê lịch sử giao dịch

Quý Doanh nghiệp gửi tin nhắn theo cú pháp:

Cách 1: Vấn tin giao dịch cho tài khoản mặc định

MSB SKDN hoặc MSB SAOKEDN Gửi đến số 6085

Nếu Quý Doanh nghiệp có nhiều tài khoản và có đăng ký tài khoản mặc định, hệ thống sẽ gửi thông tin về tài khoản mặc định này. Trường hợp Doanh nghiệp không đăng ký tài khoản mặc định hệ thống sẽ báo lỗi.

Cách 2: Vấn tin giao dịch cho 1 tài khoản cụ thể

MSB SK [Số tài khoản] hoặc MSB SAOKE [Số tài khoản] Gửi đến số 6085

5. Đổi tài khoản mặc định

Quý Doanh nghiệp gửi tin nhắn theo cú pháp để đổi số tài khoản mặc định đã đăng ký

MSB TKMD DN [Số tài khoản] Gửi đến số 6085

6. Các thông báo tự động gửi từ hệ thống

* Thông báo biến động số dư tài khoản

Khi tài khoản có sự thay đổi về số dư, hệ thống sẽ tự động gửi SMS đến điện thoại di động cho Quý Doanh nghiệp đế thông báo chính xác số tiền và nội dung giao dịch. Với chức năng này Quý Doanh nghiệp có thể đăng ký MSB các cách nhận tin nhắn như sau:

    - Phân quyền nhận tin nhắn theo số tài khoản tương ứng cho người sử dụng trong Doanh nghiệp.

    - Phân quyền nhận tin nhắn theo loại giao dịch (giao dịch ghi nợ/ có) tương ứng cho người sử dụng trong Doanh nghiệp.

* Thông báo khoản vay đáo hạn

1 lần trước 1 tuần/ 1 tháng/ vào ngày đáo hạn của khoản vay, hệ thống sẽ tự động gửi SMS đến điện thoại di động cho Quý Doanh nghiệp đế thông báo giúp Quý Doanh nghiệp chủ động trong việc quản lý tài chính của mình.

* Thông báo biến động hủy giao dịch

Khi tài khoản có giao dịch bị hủy bỏ, hệ thống sẽ tự động gửi SMS đến điện thoại di động cho Quý Doanh nghiệp đế thông báo chính xác số tiền và nội dung giao dịch đã hủy.

* Thông báo trả lãi tài khoản tiền gửi thanh toán

Vào các ngày cuối cùng trong tháng, Quý Doanh nghiệp muốn kiểm tra số tiền lãi trên các tài khoản tiền gửi, Quý Doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ này nhằm hỗ trợ Quý Doanh nghiệp nhận thông báo chính xác số tiền lãi trên từng tài khoản.

* Các thông báo theo yêu cầu của Quý Doanh nghiệp

1 lần trong ngày/ trong tuần/ trong tháng hệ thống sẽ tự động gửi SMS đến điện thoại di động cho Quý Doanh nghiệp đế thông báo nội dung tin nhắn đã đăng ký tại quầy.

Download bản PDF©2008 Bản quyền thuộc MSB. Phát triển bởi NEVICO.
TRỤ SỞ CHÍNH: 88 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội - Tel: 043.7718989 - Fax: 043.7718899 - SWIFT Code: MCOBVNVXXXX - Email: msb@msb.com.vn