Câu hỏi thường gặp Internet Banking

Document ActionsHãy cùng trải nghiệm dịch Internet Banking của Maritime Bank để dễ dàng quản lý thế giới tài chính với những tiện ích:

    * Quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi;

    * Chuyển khoản không giới hạn;

    * Thanh toán hóa đơn đa dịch vụ;

    * Nạp tiền dịch vụ trả trước;

    * Cùng nhiều tiện ích vượt trội.

 

PHẦN CÂU HỎI

A. Thông tin chung

1. Dịch vụ Internet Banking (Ngân hàng trực tuyến) của Maritime Bank là gì?

2. Sử dụng dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank có ích lợi gì?

3. Tôi muốn sử dụng dịch vụ Internet Banking do Maritime Bank cung cấp thì phải làm thế nào?

4. Tôi cần đáp ứng điều kiện gì để có thể sử dụng dịch vụ Internet Banking?

5. Mất bao nhiêu thời gian sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank thì tôi có thể sử dụng dịch vụ?

6 . Tôi có được hướng dẫn hay trợ giúp khi sử dụng dịch vụ Internet Banking?

7. Các dịch vụ mà tôi được sử dụng khi dùng Internet Banking?

8. Dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank rất hấp dẫn, tôi có thể đăng ký giúp cho bạn tôi được không?

9. Khi bị mất thẻ ATM tôi có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Internet Banking được không?

10. Khi quên Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu để đăng nhập Internet Banking tôi phải làm gì?

11. Các khoản phí phải trả khi sử dụng dịch vụ Internet Banking?

12. Thời gian thực hiện giao dịch trên Internet Banking?

13. Email kích hoạt dịch vụ Internet Banking gửi tới cho khách hàng có hiệu lực trong bao lâu?

14. Hạn mức các giao dịch trên Internet Banking là bao nhiêu?

B. Dịch vụ của Internet Banking

I. Sử dụng dịch vụ

1. Tôi đã mở tài khoản tại Maritime Bank, tôi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của ngân hàng, tôi có phải đến đúng chi nhánh mà mình đã đăng ký mở tài khoản hay không?

2. Cách thức đăng nhập vào Internet Banking?

3. Tôi phải làm gì khi gặp vấn đề đăng nhập vào Internet Banking?

4. Khi đăng nhập, Internet Banking cho phép Khách hàng nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu đăng nhập bao nhiêu lần?

5. Tôi cần cần duy trì Số dư tài khoản tối thiểu là bao nhiêu khi thực hiện giao dịch tài chính trên Internet Banking?

6. Thời gian cho phép Khách hàng thực hiện tra soát giao dịch?

7. Để yêu cầu tra soát tôi cần cung cấp những thông tin gì?

II. Quản lý thông tin tài khoản:

1. Tôi có thể Quản lý những loại tài khoản nào trên Internet Banking?

2. Tôi có thể đóng tài khoản thông qua Internet Banking được không?

3. Tôi có thể thay đổi thông tin tài khoản không?

4. Tôi có thể xem lại các giao dịch mà tôi đã thực hiện trên mỗi loại tài khoản được không?

5. Tôi có thể xem lại lịch sử giao dịch là tối đa bao nhiêu lâu trong quá khứ?

6. Tôi nên làm gì khi phát hiện ra một số vấn đề không thống nhất giữa các giao dịch trong tài khoản của mình?

7. Tôi lưu thông tin về các giao dịch đã thực hiện bằng cách nào?

8. Tôi có nhờ người khác kiểm tra giúp thông tin tài khoản của mình khi tôi đang bận hoặc không thể truy cập vào Internet Banking không?

III. Chuyển khoản

1. Chuyển khoản trực tuyến là gì?

2. Chuyển khoản nội bộ ngân hàng là gì?

3. Chuyển khoản liên ngân hàng là gì?

4. Chuyển khoản theo lô là gì?

5. Chuyển khoản theo lô áp dụng cho những hình thức nào?

6. Phí tính cho giao dịch chuyển khoản theo lô?

7. Tôi phải làm thế nào để có thể chuyển khoản theo lô?

8. Tôi có thể sử dụng mẫu danh sách nào để chuyển khoản theo lô?

9. Tôi có thể thay đổi hạn mức chuyển khoản được hay không?

10. Tôi có thể chuyển khoản vào ngày nghỉ, ngày lễ hay không?

11. Tôi có thể xem lại lịch sử chuyển khoản của mình hay không?

12. Tôi có thể kiểm tra các giao dịch đang chờ xử lý của mình được không?

13. Làm sao để biết tôi đã chuyển khoản thành công?

14. Khi chuyển khoản tôi có phải trả phí không?

15. Tôi có thể chọn tài khoản nào để thực hiện giao dịch chuyển khoản?

16. Trong khi đang chuyển khoản thì gặp sự cố tôi phải làm thế nào?

17. Tôi có thể chuyển khoản tới 1 tài khoản được mở tại ngân hàng khác ngoài lãnh thổ Việt Nam được không?

18. Chuyển khoản định kỳ là gì?

19. Chuyển khoản định kỳ có mất phí không?

20. Thời gian hiệu lực của lệnh Chuyển khoản định kỳ?

21. Nếu tài khoản của tôi không đủ số dư trong ngày đặt lệnh Chuyển khoản định kỳ thì hệ thống có thực hiện lại giao dịch khi tài khoản của tôi đủ số dư hay không?

22. Tôi được thiết lập tối da bao nhiêu lệnh Chuyển khoản định kỳ?

23. Thời gian xử lý giao dịch Chuyển khoản định kỳ khi đã được đặt lịch trước đó?

24. Làm sao tôi biết có giao dịch đặt lịch đã được thực hiện?

IV. Thanh toán hóa đơn trực tuyến

1. Thanh toán hóa đơn trực tuyến có phải đăng ký trước không?

2. Tôi có thể sử dụng tài khoản nào để thanh toán hóa đơn?

3. Các loại hoá đơn tôi thanh toán được?

4. Làm sao tôi có chứng minh với nhà cung cấp dịch vụ rằng tôi đã thanh toán hóa đơn trực tuyến?

5. Khi thanh toán hoá đơn trực tuyến tôi có nhận được hoá đơn mà mình đã thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ?

6. Tôi có thể thanh toán hoá đơn cho người khác không?

7. Tôi có thể thanh toán hóa đơn vào thời gian nào trong ngày?

8. Nếu không may tôi thanh toán nhầm hóa đơn hoặc nhà cung cấp chưa nhận được khoản cước mà tôi đã thanh toán trực tuyến thì tôi phải làm gì?

9. Tôi có thể yêu cầu thực hiện tra soát đối với các giao dịch Nạp tiền và Thanh toán hóa đơn được không?

10. Tôi có thể thanh toán hoá đơn tự động qua các kênh nào?

11. Tôi có thể thanh toán hoá đơn tự động của các dịch vụ nào?

12. Làm sao tôi biết ngày nào dịch vụ có cước nợ để đặt lệnh thanh toán?

13. Làm sao tôi biết lệnh thanh toán hoá đơn tự động đã đặt có thành công hay không?

14. Làm thế nào để tôi huỷ lệnh thanh toán tự động đã đặt?

15. Sử dụng dịch vụ Thanh toán hoá đơn tự động của Maritime Bank có mất phí không?

V. Dịch vụ nạp tiền trực tuyến (topup)

1. Tôi muốn sử dụng dịch vụ nạp tiền trực tuyến của Maritime Bank thì phải làm thế nào?

2. Tôi có thể nạp tiền cho những dịch vụ gì?

3. Tôi có thể nạp tiền theo những mệnh giá nào?

4. Sau bao lâu tôi sẽ nhận được tiền vào tài khoản dịch vụ khi tôi thực hiện giao dịch nạp tiền thành công?

5. Tôi có thể nạp tiền bất cứ lúc nào trong ngày hay không?

6. Tôi có thể nạp tiền cho số điện thoại hoặc tài khoản game cho người khác được không?

VI. Gửi tiết kiệm trực tuyến

1. Gửi tiết kiệm trực tuyến là gì?

2. Tôi có thể gửi tiết kiệm trực tuyến những kỳ hạn nào?

3. Tôi có thể tất toán tài khoản tiết kiệm của mình bằng cách nào?

4. Tôi có thể mở hoặc tất toán sổ tiết kiệm trực tuyến vào ngày nghỉ hay không?

5. Tôi có thể mở nhiều tài khoản tiết kiệm được không?

6. Tôi muốn đóng tài khoản tiết kiệm của mình thì làm thế nào?

7. Tôi có thể gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm đã có của mình hay không?

8. Tôi có thể tất toán tài khoản tiết kiệm trực tuyến của mình trước thời hạn được không?

9. Tôi có thể dùng tài khoản tiết kiệm để thanh toán hóa đơn hoặc chuyển khoản được không?

10. Nếu ngày đáo hạn của Sổ tiết kiệm trực tuyến trùng với ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngày tết thì tôi phải làm thế nào?

VII. Tiết kiệm Gửi góp – Ong Vàng

1. Tiết kiệm Gửi góp - Ong Vàng là hình thức gửi tiết kiệm như thế nào?

2. Điều kiện để có thể sử dụng dịch vụ Tiết kiệm gửi góp - Ong vàng?

3. Hạn mức của Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng áp dụng cho lần mở sổ đầu tiên và những lần gửi góp tiếp theo?

4. Kỳ hạn và lãi suất tiết kiệm áp dụng cho Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng?

5. Tôi có thể tất toán trước hạn Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng hoặc không thực hiện tất toán khi đáo hạn tài khoản Tiết kiệm – Ong vàng được không?

6. Có thể mở tối đa bao nhiêu tài khoản Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng?

7. Đặt lịch gửi góp có tác dụng gì?

8. Làm thế nào để tôi có thể gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm gửi góp của mình?

9. Trường hợp gì xảy ra nếu tiền trong tài khoản của tôi không đủ trong ngày gửi góp đã đặt?

10. Trong trường hợp tôi có nhiều tài khoản Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng thì tôi có thể đặt được nhiều lịch gửi góp trong ngày từ cùng 1 tài khoản trích được không?

11. Tôi có thể chuyển khoản trực tiếp trên Internet Banking từ tài khoản Tiết kiệm gửi góp - Ong vàng sang tài khoản khác được không?

12. Khi gửi góp nhiều lần như vậy thì lãi suất của tôi được tính như thế nào?

13. Khi gửi góp định kỳ làm sao tôi biết được giao dịch gửi góp được thực hiện thành công ?

14. Thời gian thực hiện giao dịch Tiết kiệm Gửi góp – Ong vàng trên Internet Banking?

15. Loại tiền áp dụng cho Tiết kiệm gửi góp - Ong vàng?

16. Nếu không có OTP để xác thực giao dịch thì tiền gửi góp tiết kiệm Ong vàng của tôi có được đảm bảo an toàn không?

VIII. Kích hoạt thẻ

1. Tôi có thể kích hoạt những loai thẻ nào?

2. Tôi có thể kích hoạt thẻ 24/7 qua Internet Banking được không?

3. Sau khi kích hoạt thẻ qua Internet Banking thì tôi có thể sử dụng ngay thẻ của mình được không?

4. Kích hoạt thẻ trên Internet Banking có mất phí không?

5. Tôi có thể kích hoạt thẻ cho người khác được không?

IX. Tích luỹ điểm thưởng

1. Tôi muốn tham gia chương trình Tích lũy điểm thưởng thì có phải đăng ký không?

2. Sản phẩm nào được tham gia Tích lũy điểm thưởng?

3. Điểm tích lũy có hiệu lực trong thời gian bao lâu?

4. Tôi có thể đăng ký đổi quà bằng cách nào?

5. Sau bao lâu tôi nhận được quà?

6. Tôi có thể tham gia đồng thời nhiều chương trình khuyến mại khác cùng với “Tích lũy điểm thưởng dành cho khách hàng trung thành” hay không?

7. Nếu tôi chỉ đổi một phần số điểm lấy quà tặng, phần còn lại có được tích lũy cho lần sau hay không?

8. Tôi có thể tra cứu thông tin điểm thưởng bằng cách nào?

X. Dịch vụ nhận tiền kiều hối online qua Internet Banking:

1. Dịch vụ AMBT – nhận tiền Western Union của Maritime Bank là gì?

2. Tôi muốn sử dụng dịch vụ ABMT – nhận tiền Western Union qua Internet Banking do Maritime Bank cung cấp thì phải làm thế nào?

3. Tôi có thể nhận tiền Western Union qua Internet Banking của Maritime Bank bằng những loại tiền nào?

4. Phí dịch vụ Nhận tiền Western Union qua Internet Banking là bao nhiêu?

5. Hạn mức nhận tiền Western Union trên Internet Banking của Maritime Bank là bao nhiêu?

6. Làm sao tôi biết giao dịch nhận tiền Western Union trên Internet Banking đã được thực hiện thành công?

7. Nếu trong quá trình nhận tiền tôi thấy các thông tin của tôi đã đăng ký với Maritime Bank đã thay đổi, tôi cần liên hệ với ai để cập nhật thông tin?

8. Thời gian giao dịch của dịch vụ Western Union trên Internet Banking?

9. Khi đang thực hiện thanh toán, tôi gặp sự cố thì tôi phải làm thế nào?

10. Dịch vụ Western Union trên Internet Banking cho phép nhận tiền từ những nước nào?

11. Dịch vụ Western Union trên Internet Banking có đảm bảo an toàn cho tài khoản của tôi không?

12. Tôi có thể sử dụng dịch vụ Western Union trên Internet Banking để chuyển tiền cho người khác tại nước ngoài được không?

XI. Phần hỗ trợ và Thiết lập cá nhân

1. Tôi có thể xem Hướng dẫn sử dụng chi tiết và các điều khoản sử dụng dịch vụ ở đâu?

2. Nếu thông tin tôi muốn tìm hiểu không có trong Hướng dẫn sử dụng thì tôi phải làm gì?

3. Khi tôi gửi yêu cầu, thắc mắc của mình cho Ngân hàng thì sau bao lâu tôi nhận được câu trả lời?

4. Khi muốn thay đổi các danh mục trong “Liên kết nhanh” thì tôi phải làm gì?

C. Các câu hỏi về bảo mật:

1. Làm sao tôi có thể tin tưởng vào độ an toàn cũng như bảo mật của dịch vụ Internet Banking do Maritime Bank cung cấp?

2. Maritime Bank làm gì để bảo vệ an toàn cũng như quyền lợi của tôi?

3. Nếu tôi để lộ mật khẩu hoặc mã truy cập của mình thì sao?

4. Tôi quên không thoát ra khỏi tài khoản của mình sau khi thực hiện giao dịch, tôi lo lắng cho tài khoản của mình?

5. Tài khoản của tôi có thể bị đánh cắp hay không?

6. Tôi nhận được OTP để giao dịch bằng cách nào?

7. Tôi phải nhập OTP để xác thực giao dịch trong những trường hợp nào?

D. Các câu hỏi về kỹ thuật:

1. Dịch vụ Internet Banking có yêu cầu cấu hình của máy vi tính hay không?

2. Hệ điều hành và trình duyệt có thể sử dụng dịch vụ Internet Banking?

3. Tôi gặp lỗi khi đăng nhập, tôi phải làm sao?

4. Tôi đang thực hiện giao dịch thì nhận được yêu cầu đăng nhập lại là sao?

5. Khi đang thực hiện giao dịch tôi gặp lỗi đường truyền thì phải làm thế nào?

6. Tôi có được hưởng các chương trình khuyến mại và ưu đãi của các nhà cung cấp dịch vụ khi tôi nạp tiền trực tuyến không?

7. Tôi có thể xem lại lịch sử nạp tiền của mình hay không?

 

------------------------------------------------------------

PHẦN TRẢ LỜI

A. Thông tin chung

1. Internet Banking (ngân hàng trực tuyến) của Maritime Bank là gì?

Internet Banking (Ngân hàng trực tuyến) là một kênh giao dịch điện tử thông minh bảo mật và tiện ích mà Maritime Bank đưa vào sử dụng để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng: Quản lý tài khoản, Truy vấn thông tin, Chuyển khoản trong ngân hàng và liên ngân hàng, Gửi tiết kiệm trực tuyến, Nạp tiền và Thanh toán hóa đơn, Thanh toán thẻ tín dụng, Kích hoạt thẻ, Nhận tiền kiếu hồi... mọi lúc mọi nơi bất cứ khi nào khách hàng cần và muốn.

2. Sử dụng dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank có ích lợi gì?

Sử dụng dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank khách hàng sẽ thấy:

       - Tiện lợi: Quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Internet Banking mọi lúc mọi nơi, 24/7.

       - Tiết kiệm: Tiết kiệm cả về thời gian, chi phí, công sức thay vì phải ra quầy giao dịch, Quý khách chỉ việc thao tác trên máy vi tính.

       - Nhanh chóng: Mọi giao dịch được hệ thống thực hiện một cách nhanh nhất có thể, Quý khách không phải mất quá nhiều thời gian để hoàn thành 1 giao dịch.

       - An toàn: Hệ thống bảo mật của Maritime Bank luôn được kiểm tra, nâng cấp thường xuyên để đảm bảo an toàn cho Quý khách hàng sử dụng dịch vụ.

       - Chính xác: Hệ thống sẽ hướng dẫn Quý khách sử dụng dịch vụ một cách chi tiết và cụ thể, để hạn chế tối đa những sai sót mà Quý khách hàng có thể mắc phải.

3. Tôi muốn sử dụng dịch vụ Internet Banking do Maritime Bank cung cấp thì phải làm thế nào?

Đối với Quý khách hàng đã mở tài khoản thanh toán tại Maritime Bank, xin vui lòng tới Phòng giao dịch gần nhất để đăng ký hoặc thay đổi thông tin dịch vụ Internet Banking.

Đối với Quý khách hàng chưa mở tài khoản thanh toán tại Maritime Bank, xin vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ bằng 2 cách:

       - Đến quầy giao dịch của Maritime Bank gần nhất để Mở tài khoản và Đăng ký sử dụng dịch vụ.

       - Đăng ký trực tuyến tại đây.

4. Tôi cần đáp ứng điều kiện gì để có thể sử dụng dịch vụ Internet Banking?

Mọi công dân của nước Việt Nam và nước ngoài không kể độ tuổi, giới tính, tôn giáo, dân tộc… đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam chỉ cần có máy tính nối mạng internet, đã mở tài khoản tại Maritime Bank và đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking là có thể sử dụng dịch vụ do Maritime Bank cung cấp.

5. Mất bao nhiêu thời gian sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank thì tôi có thể sử dụng dịch vụ?

Sau khi Quý khách tiến hành đăng ký hoặc sửa đổi đăng ký sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ kích hoạt dịch vụ ngay lập tức. Khi dịch vụ được kích hoạt thành công, hệ thống của Maritime Bank sẽ gửi thông tin đến email và số điện thoại di động mà Quý khách đã đăng ký thông báo và hướng dẫn Quý khách sử dụng dịch vụ.

6. Tôi có được hướng dẫn hay trợ giúp khi sử dụng dịch vụ Internet Banking?

Maritime Bank luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng từ khi Quý khách có nhu cầu đến khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Khi đăng ký dịch vụ, Quý khách hàng được tư vấn viên giới thiệu các bước tiến hành đăng ký sử dụng.

Khi dịch vụ được kích hoạt thành công hướng dẫn sử dụng dịch vụ ban đầu sẽ được gửi vào email cá nhân mà Quý khách đăng ký. Quý khách có thể tìm hiểu thêm thông tin từ website của ngân hàng www.msb.com.vn hoặc đăng nhập vào Internet Banking để xem hướng dẫn cụ thể (dưới dạng file .pdf).

Ngoài ra nếu có bất kỳ thắc mắc gì cần trợ giúp, Quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800- 59- 9999 (miễn phí)/ 0439.44.55.66 để được hỗ trợ kịp thời.

7. Các dịch vụ mà tôi được sử dụng khi dùng Internet Banking?

Hiện tại Ngân hàng đang cung cấp Dịch vụ Internet Banking theo 2 Gói:

       - Gói truy vấn: Gồm Quản lý thông tin tài khoản, Kích hoạt thẻ, Dịch vụ Khách hàng và Bảo mật.

       - Gói đầy đủ: Gồm Chuyển khoản (Chuyển khoản nội ngân hàng/Liên ngân hàng/Theo lô/Định kỳ/Chuyển tiền 24/7), Thanh toán trực tuyến (Thanh toán hóa đơn trả sau/Nạp tiền/Thanh toán nhanh/Thanh toán hóa đơn tự động), Tiết kiệm trực tuyến (mở và tất toán sổ Tiết kiệm thường/Tiết kiệm gửi góp), Dịch vụ Kiều hối, Dịch vụ thẻ (Đăng ký mở thẻ tín dụng/Kích hoạt thẻ/Sao kê và Thanh toán thè tín dụng), Dịch vụ khách hàng (Kích hoạt và thay đổi mật mã giao dịch Mobile Banking/Tra cứu điểm thưởng)…và các Giao dịch của Gói Truy vấn.

8. Dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank rất hấp dẫn, tôi có thể đăng ký giúp cho bạn tôi được không?

Maritime Bank khuyến khích Khách hàng giới thiệu các tiện ích cho nhiều người cùng biết đến và sử dụng, song không cho phép việc đăng ký sử dụng dịch vụ thay cho người khác vì lý do đảm bảo an toàn và bảo mật. Vì thế khi có nhu cầu Quý khách vui lòng trực tiếp đến quầy giao dịch gần nhất làm thủ tục đăng ký dịch vụ để đội ngũ tư vấn viên được giới thiệu, tư vấn về dịch vụ một cách tốt nhất.

9. Khi bị mất thẻ ATM tôi có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Internet Banking được không?

Việc mất thẻ ATM không ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ Internet Banking: Quý khách vẫn sử dụng dịch vụ bình thường, nhưng để đảm bảo an toàn của tài khoản và quyền lợi của mình, Quý khách phải báo mất thẻ ngay cho ngân hàng để có biện pháp bảo vệ tài khoản của Quý khách kịp thời tránh rủi ro xảy ra.

10. Khi quên Tên đăng nhập hoặc mật khẩu để đăng nhập Internet Banking tôi phải làm gì?

Khi quên Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu, Quý khách vui lòng liên hệ với ngân hàng để được cấp lại mật khẩu bằng cách:

       - Gọi điện thoại đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số 1800- 59- 9999 (miễn phí)/ 0439.44.55.66 để nhận được sự trợ giúp và hướng dẫn chi tiết.

       - Ra quầy giao dịch gần nhất để xin cấp lại mật khẩu.

       Lưu ý: Việc cấp lại Tên đăng nhập và Mật khẩu của Internet Banking là hoàn toàn miễn phí.

11. Các khoản phí phải trả khi sử dụng dịch vụ Internet Banking?

Biểu phí sử dụng dịch vụ Internet Banking do Maritime Bank quy định và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Khi có thay đổi, Ngân hàng có trách nhiệm thông báo tới Quý Khách hàng qua các kênh thông tin chính thức của Ngân hàng.

Hiện tại, Maritime Bank đang áp dụng biểu phí sau: 

Loại phíKênh giao dịch

Tài khoản FCB; PREMIER

Tài khoản M1

Tài khoản MMoneyTài khoản thanh toán khác
Đăng ký sử dụng dịch vụM-BankingMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
M-PaynowMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Sử dụng dịch vụ (hàng tháng)Internet BankingMiễn phíMiễn phí10.00010.000
Mobile BankingMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
SMS Banking Miễn phíMiễn phí15.00015.000
M-PaynowMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Chuyển khoản liên Ngân hàng Internet Banking/
Mobile Banking
Miễn phíMiễn phí10.00010.000
Các giao dịch khácHủy dịch vụMiễn phí10.00010.00010.000
Thay đổi thông tin dịch vụMiễn phí20.00020.00020.000

Tra soát giao dịch

Miễn phí20.00020.00020.000
 

(Đơn vị tính VND. Phí trên chưa bao gồm VAT)

12. Thời gian thực hiện giao dịch trên Internet Banking?

Thời gian giao dịch Internet Banking do Maritime Bank quy định và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Khi có thay đổi, Ngân hàng có trách nhiệm thông báo tới Khách hàng qua các kênh thông tin chính thức của Ngân hàng.

Hiện tại, Maritime Bank đang áp dụng thời gian giao dịch sau:

Dịch vụ

Thời gian xử lý giao dịch

Chuyển khoản nội bộ MSB

6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
Ngoài thời gian trên:
giao dịch được lưu lại và xử lý vào phiên làm việc tiếp theo.

Chuyển khoản liên Ngân hàng

8h -15h từ thứ 2 đến thứ 6 (không bao gồm các ngày nghỉ/lễ): Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày làm việc.
Ngoài thời gian trên:
giao dịch được lưu lại và xử lý vào phiên làm việc tiếp theo.

Mở/ Tất toán sổ tiết kiệm/ Gửi góp tiết kiệm/

6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ:
Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
Ngoài thời gian trên:
giao dịch được lưu lại và xử lý vào phiên làm việc tiếp theo.

Kích hoạt thẻ

6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ:
Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
Ngoài thời gian trên:
giao dịch được lưu lại và xử lý vào phiên làm việc tiếp theo.

Nạp tiền/ Thanh toán hóa đơn

6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ:
Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
Ngoài thời gian trên:
giao dịch không được xử lý và cũng không được lưu lại để xử lý vào phiên làm việc sau đó.
Riêng thanh toán tiền điện, ngoài việc tuân theo quy định về thời gian trên, giao dịch trong thời gian từ 17h-18h30 các ngày trong tuần cũng sẽ không được xử lý và không được lưu lại để xử lý vào phiên làm việc sau đó.

Nhận tiền kiều hối

6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ:
Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
Ngoài thời gian trên:
các giao dịch không được xử lý và cũng không được lưu lại để xử lý vào phiên làm việc sau đó.

Thanh toán thẻ tín dụng

6h – 16h các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ): Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
Ngoài thời gian trên:
giao dịch được lưu lại và xử lý vào phiên làm việc tiếp theo.

Góp ý – Liên hệ  với Ngân hàng

8h – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.
Ngoài thời gian trên:
giao dịch được lưu lại và xử lý vào phiên làm việc tiếp theo.

Dịch vụ  khác

Ngân hàng xử lý Yêu cầu 24h tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ/ lễ.

13. Email kích hoạt dịch vụ Internet Banking gửi tới cho khách hàng có hiệu lực trong bao lâu?

Hiện tại thời gian hiệu lực của Email kích hoạt dịch vụ Internet Banking là 15 ngày tính từ ngày gửi và tính cả ngày nghỉ, ngày lễ.

14. Hạn mức các giao dịch trên Internet Banking là bao nhiêu?

Hạn mức giao dịch Internet Banking do Maritime Bank quy định và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Khi có thay đổi, Ngân hàng có trách nhiệm thông báo tới quý Khách hàng qua các kênh thông tin chính thức của Ngân hàng.

Hiện tại, Maritime Bank đang áp dụng hạn mức giao dịch sau đối với Gói đầy đủ:

Loại giao dịch

Chuyển khoản cùng chủ tài khoản (VNĐ)

Chuyển khoản nội bộ MSB (VNĐ)

Chuyển khoản liên Ngân hàng (VNĐ)

Nạp tiền (VNĐ)Thanh toán hoá đơn (VNĐ)Tiết kiệm trực tuyến (VNĐ)
Hạn mức giao dịch≥ 50.000≥ 50.000≥ 50.00050.000; 100.000; 200.000; 300.000; 500.000≥ 30.000≥ 1.000.000
Hạn mức ngày≤ 500.000.000≤ 500.000.000≤ 100.000.000≤ 500.000.000≤ 500.000.000Không giới hạn

 Gói FCB:

Loại giao dịch

Chuyển khoản cùng chủ tài khoản (VNĐ)

Chuyển khoản nội bộ MSB (VNĐ)

Chuyển khoản liên Ngân hàng (VNĐ)

Nạp tiền (VNĐ)Thanh toán hoá đơn (VNĐ)Tiết kiệm trực tuyến (VNĐ)
Hạn mức giao dịch≥ 50.000≥ 50.000≥ 50.00050.000; 100.000; 200.000; 300.000; 500.000≥ 30.000≥ 1.000.000
Hạn mức ngày≤ 2 tỷ VND≤ 2 tỷ VND≤ 1 tỷ VND≤ 500.000.000≤ 500.000.000Không giới hạn

 Gói PREMIER:

Loại giao dịch

Chuyển khoản cùng chủ tài khoản (VNĐ)

Chuyển khoản nội bộ MSB (VNĐ)

Chuyển khoản liên Ngân hàng (VNĐ)

Nạp tiền (VNĐ)Thanh toán hoá đơn (VNĐ)Tiết kiệm trực tuyến (VNĐ)
Hạn mức giao dịch≥ 50.000≥ 50.000≥ 50.00050.000; 100.000; 200.000; 300.000; 500.000≥ 30.000≥ 1.000.000
Hạn mức ngày≤ 5 tỷ VND≤ 5 tỷ VND≤ 1 tỷ VND≤ 500.000.000≤ 500.000.000Không giới hạn

 

B. Dịch vụ của Internet Banking

I. Sử dụng dịch vụ

1. Tôi đã mở tài khoản tại Maritime Bank, tôi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của ngân hàng, tôi có phải đến đúng chi nhánh mà mình đã đăng ký mở tài khoản hay không?

Khách hàng có thể đến bất kỳ quầy giao dịch nào của Maritime Bank để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của ngân hàng mà không cần phải đến đúng chi nhánh đã mở tài khoản. (Đối với tài khoản M1 hoặc M-Money, Quý khách được mặc định sử dụng dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank gói Truy vấn ngay khi mở thẻ).

2. Cách thức đăng nhập vào Internet Banking?

Chỉ cần có một máy tính nối mạng Internet bạn hoàn toàn có thể đăng nhập vào Internet Banking và thực hiện mọi giao dịch - thông qua trình duyệt web (Internet Explorer, Mozilla FireFox…) vào địa chỉ http://www.msb.com.vn. Ngay trên hộp đăng nhập góc trên bên phải trang chủ của Maritime Bank, quý khách nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu để truy cập Internet Banking.

Hoặc Quý khách có thể truy cập trực tiếp qua đường dẫn: https://ebank.msb.com.vn để đăng nhập vào hệ thống.

3. Tôi phải làm gì khi gặp vấn đề đăng nhập vào Internet Banking?

Quý khách vui lòng tạm thời thoát ra khỏi trình duyệt đang sử dụng và mở lại trình duyệt để đăng nhập lại. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tên Mã truy cập và Mật khẩu thật chính xác.

Nếu Quý khách vẫn không thể đăng nhập vào hệ thống xin vui lòng gọi đến đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Martime Bank theo số điện thoại hỗ trợ 24/7: 1800- 59- 9999 (miễn phí)/ 0439.44.55.66 để được trợ giúp.

4. Khi đăng nhập, Internet Banking cho phép Khách hàng nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu đăng nhập bao nhiêu lần?

Trên Internet Banking, Khách hàng được nhập Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu cho đến khi chính xác. Tài khoản Internet Banking lúc đó vẫn hoạt động bình thường.

5. Tôi cần duy trì Số dư tài khoản tối thiểu là bao nhiêu khi thực hiện giao dịch tài chính trên Internet Banking?

Quý khách không cần duy trì số dư trong tài khoản tối thiểu khi thực hiện giao dịch Internet Banking. Chỉ cần Tài khoản của Quý khách có đủ số tiền giao dịch và phí giao dịch (nếu có) là giao dịch được thực hiện thành công.

6. Thời gian cho phép Khách hàng thực hiện tra soát giao dịch?

Maritime Bank chỉ chấp nhận xử lý nhưng yêu cầu tra soát và khiếu nại trong vòng 100 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

Những yêu cầu tra soát và khiếu nại được tiếp nhận sau 16h30 sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

7. Để yêu cầu tra soát tôi cần cung cấp những thông tin gì?

Để yêu cầu thực hiện tra soát trên Internet Banking, Quý khách cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

- Họ tên Khách hàng

- Số Chứng minh thư nhân dân

- Số điện thoại liên hệ

- Số tài khoản

- Ngày giờ thực hiện giao dịch

- Số tiền giao dịch

- Nội dung giao dịch

- Kênh ngân hàng điện tử Khách hàng thực hiện giao dịch: Internet Banking

II. Quản lý thông tin tài khoản:

1. Tôi có thể quản lý thông tin của những tài khoản nào trên Internet Banking?

Trên Internet Banking, Quý khách có thể quản lý các tài khoản sau:

       - Tài khoản thanh toán

       - Tài khoản tiết kiệm trực tuyến

       - Tài khoản vay

       - Tài khoản thấu chi

Ngoài ra Quý khách còn có thể quản lý: Thông tin giao dịch; Danh sách tài khoản thụ hưởng và Thiết lập tên gợi nhớ.

2. Tôi có thể đóng tài khoản thông qua Internet Banking được không?

Quý khách không thể đóng tài khoản thanh toán qua kênh Internet Banking. Tuy nhiên Internet Banking của Maritime Bank cung cấp cho khách hàng chức năng “Tạm dừng dịch vụ” để khách hàng có thể tạm dừng sử dụng Internet Banking trong một khoảng thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn mà khách hàng mong muốn hoặc đóng vĩnh viễn dịch vụ Internet Banking của mình.

3. Tôi có thể thay đổi thông tin tài khoản không?

Khi muốn thay đổi thông tin về chủ tài khoản: số điện thoại, địa chỉ, email, Quý khách vui lòng đến quầy giao dịch gần nhất để xin mẫu phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ, Quý khách điền lại đầy đủ thông tin cần thay đổi và tích vào mục: “Thay đổi thông tin” và nộp lại. Sau khi xác định thông tin, ngân hàng sẽ cập nhật lại thông tin vào báo lại kết quả cho Quý khách.

Trên Internet Banking, Quý khách có thể thay đổi được:

       - Tài khoản Nguồn (Tài khoản mặc định)

       - Tên gợi nhớ

       - Mật khẩu đăng nhập Internet Banking và Mobile Banking

       - Mật mã giao dịch Mobile Banking.

4. Tôi có thể xem lại các giao dịch mà tôi đã thực hiện trên mỗi loại tài khoản được không?

Quý khách hoàn toàn có thể xem lại các giao dịch mà mình đã thực hiện trong quá khứ bằng cách: tra cứu vào mục “Lịch sử giao dịch” và chọn tài khoản Quý khách muốn kiểm tra.

5. Tôi có thể xem lại lịch sử giao dịch là tối đa bao nhiêu lâu trong quá khứ?

Quý khách có thể xem lại tất cả các giao dịch dã thực hiện trong quá khứ bằng cách lựa chọn mốc thời gian bắt đầu và kết thúc mà Quý khách cần xem lại. Hệ thống sẽ hiển thị mặc định tất cả các giao dịch của Khách hàng trong quá khứ.

6. Tôi phải làm gì khi phát hiện ra một số vấn đề không thống nhất giữa các giao dịch trong tài khoản của mình?

Khách hàng kiểm tra lại một cách chính xác các giao dịch mà mình đã thực hiện, ghi rõ những khoản mục nào không thống nhất và liên hệ với ngân hàng để đối chiếu bằng cách:

Quý khách vào chức năng “Dịch vụ khách hàng” và chọn “Liên hệ góp ý", để lại lời nhắn chính là nội dung Quý khách thắc mắc và yêu cầu tra soát cho Ngân hàng. Ngân hàng sẽ phản hồi lại cho khách hàng ngay sau khi nhận được yêu cầu của Quý khách.

Hoặc Gọi điện thoại đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số 1800- 59- 9999 (miễn phí)/ 0439.44.55.66 để yêu cầu đối chiếu thông tin, khách hàng sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể và các điều khoản khi yêu cầu tra soát lại giao dịch.

7. Tôi lưu thông tin về các giao dịch đã thực hiện bằng cách nào?

Quý khách có thể tải xuống bản sao kê, lịch sử giao dịch… hệ thống sẽ xuất ra tập tin định dạng PDF cho Quý khách. Hoặc có thể xuất bản in lịch sử giao dịch lưu lại bản cứng.

8. Tôi có nhờ người khác kiểm tra giúp thông tin tài khoản của mình khi tôi đang bận hoặc không thể truy cập vào Internet Banking không?

Chúng tôi khuyến cáo Quý khách không nên nhờ người khác sử dụng tài khoản cá nhân của mình thông qua Internet Banking. Nếu quá bận hoặc không thể đăng nhập vào sử dụng dịch vụ Internet Banking Quý khách có thể dùng các kênh giao dịch khác như: SMS banking, Mobile Banking với các tính năng tương tự như Internet Banking.

III. Chuyển khoản:

1. Chuyển khoản trực tuyến là gì?

Chuyển khoản trực tuyến là giao dịch chuyển một khoản tiền từ một tài khoản nguồn (tài khoản người gửi) đến một tài khoản khác là tài khoản thụ hưởng (tài khoản người nhận) thông qua dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank.

2. Chuyển khoản nội bộ ngân hàng là gì?

Chuyển khoản nội bộ là hình thức chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng mở tại Maritime Bank cho 1 tài khoản khác cũng mở tại Maritime Bank trên lãnh thổ Việt Nam (có thể cùng chủ tài khoản hoặc không) thông qua giao dịch trực tuyến trên Interrnet Banking.

3. Chuyển khoản liên ngân hàng là gì?

Chuyển khoản liên ngân hàng là hình thức chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng mở tại Maritime Bank cho 1 tài khoản khác được mở tại các ngân hàng khác cùng thuộc hệ thống liên minh ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Chuyển khoản theo lô là gì?

Chuyển khoản theo lô là hình thức chuyển khoản cho phép Khách hàng thực hiện một lệnh chuyển khoản từ một hoặc nhiều tài khoản nguồn của mình cho một tập hợp các tài khoản khác mà không cần phải thực hiện từng lệnh chuyển khoản cho từng tài khoản riêng lẻ theo cách thông thường. 1 giao dịch chuyển khoản theo lô cho phép thực hiện tối đa 50 lệnh chuyển khoản (bao gồm cả nội bộ và liên ngân hàng).

5. Chuyển khoản theo lô áp dụng cho những hình thức nào?

Quý khách có thể chuyển khoản theo lô cho các tài khoản cùng thuộc Ngân hàng Maritime Bank hoặc chuyển khoản liên ngân hàng tới các tài khoản khác thuộc các Ngân hàng khác trên lãnh thổ Việt Nam.

6. Phí tính cho giao dịch chuyển khoản theo lô?

       - Đối với tài khoản M1, FCB, Premier – miễn phí giao dịch chuyển khoản theo lô.

       - Đối với tài khoản M-Money và các loại tài khoản thanh toán khác phí được tính theo mỗi giao dịch thành công khi chuyển khoản liên ngân hàng.

       - Mức phí được áp dụng và thay đổi theo thời kỳ. Khi có thay đổi Maritime Bank sẽ thông báo tới khách hàng qua các kênh thông tin chính thức.

7. Tôi phải làm thế nào để có thể chuyển khoản theo lô?

Quý khách đăng nhập vào Internet Banking, vào “Chuyển khoản” chọn “Chuyển khoản theo lô” và làm theo hưỡng dẫn trên màn hình.

Quý khách có thể xem hướng dẫn chi tiết Chuyển khoản theo lô tại đây

8. Tôi có thể sử dụng mẫu danh sách nào để chuyển khoản theo lô?

Mẫu danh sách tài khoản hợp lệ để thực hiện chuyển khoản theo lô Quý khách vui lòng tải về từ trên website trong chức năng “Chuyển khoản theo lô”. Quý khách vui lòng sử dụng chính xác theo mẫu đó để việc chuyển khoản được thực hiện thành công.

9. Tôi có thể thay đổi hạn mức chuyển khoản được hay không?

Quý khách hàng hoàn toàn có thể thay đổi hạn mức chuyển khoản lần và hạn mức chuyển khoản trong ngày của tài khoản trên Internet Banking trong giới hạn cho phép của ngân hàng.

10. Tôi có thể chuyển khoản vào ngày nghỉ, ngày lễ hay không?

Quý khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản vào ngày nghỉ, ngày lễ song xin lưu ý:

Đối với ngày nghỉ, ngày lễ: chỉ những giao dịch Chuyển khoản nội bộ trong khoảng thời gian từ 8h-20h mới được xử lý ngay trong ngày. Còn các giao dịch ngoài thời gian trên và các giao dịch Chuyển khoản liên ngân hàng sẽ không có hiệu lực ngay mà được ghi nhận và xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

11. Tôi có thể xem lại lịch sử chuyển khoản của mình hay không?

Khách hàng xem lại lịch sử chuyển khoản của mình bằng cách: đăng nhập vào tài khoản Internet Banking của mình và chọn mục: “Nhật ký chuyển khoản trực tuyến” trong phần “Chuyển khoản”.

12. Tôi có thể kiểm tra các giao dịch đang chờ xử lý của mình được không?

Các giao dịch chuyển khoản nội bộ và chuyển khoản liên ngân hàng được thực hiện ngoài thời gian giao dịch do Maritime Bank qui định sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Quý khách có thể truy cập mục: “Nhật ký chuyển khoản trực tuyến” trong phần “Chuyển khoản” để kiểm tra các giao dịch của mình hoặc gọi Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-59-9999 (miễn phí) / (04) 39.44.55.66 để được hỗ trợ.

13. Làm sao để biết tôi đã chuyển khoản thành công?

Sau khi chuyển khoản thành công hệ thống của Maritime Bank sẽ gửi tới khách hàng thông báo xác nhận giao dịch thành công và thông báo SMS tới số điện thoại mà Quý khách đăng ký với Ngân hàng.

14. Khi chuyển khoản tôi có phải trả phí không?

- Đối với tài khoản M1, FCB và Premier: Hiện nay, Maritime Bank miễn phí hoàn toàn dịch vụ chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng trên Internet Banking.

- Đối với tài khoản M-Money và các loại tài khoản thanh toán khác: Phí chuyển khoản nội ngân hàng là 0 VNĐ; phí chuyển khoản liên ngân hàng là 11.000 VNĐ (đã tính VAT)

Khi có chính sách thu phí chuyển khoản chúng tôi sẽ thông báo trên các trang thông tin chính thức của Maritime Bank.

15. Tôi có thể chọn tài khoản nào để thực hiện giao dịch chuyển khoản?

Quý khách chỉ thực hiện giao dịch chuyển khoản bằng tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi, không sử dụng tài khoản tiết kiệm trực tuyến và tài khoản vay để chuyển khoản.

16. Trong khi đang chuyển khoản thì gặp sự cố tôi phải làm thế nào?

Trong khi đang thực hiện giao dịch chuyển khoản mà gặp sự cố, Quý khách vui lòng chờ kết quả thông báo của hệ thống xem giao dịch đã được thực hiện hay chưa và kiểm tra lại số dư trong tài khoản của mình. Nếu giao dịch chưa được thực hiện khách hàng vui lòng thực hiện giao dịch lại, nếu vẫn gặp lỗi vui lòng thông báo cho Maritime Bank bằng cách gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-59-9999 (miễn phí) / (04) 39.44.55.66 để được hỗ trợ.

17. Tôi có thể chuyển khoản tới 1 tài khoản được mở tại ngân hàng khác ngoài lãnh thổ Việt Nam được không?

Hiện tại dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank chưa cho phép Quý khách chuyển khoản cho tài khoản được mở tại ngân hàng khác ngoài lãnh thổ Việt Nam, song trong tương lai sẽ sớm đưa giao dịch này vào sử dụng.

18. Chuyển khoản định kỳ là gì?

Chuyển khoản định kỳ: là hình thức chuyển khoản cho phép Khách hàng có tài khoản thanh toán mở tại Maritime Bank đặt lệnh tự động chuyển 1 khoản tiền cố định tới tài khoản khác mở tại Maritime Bank hay tài khoản mở tại Ngân hàng khác vào 1 thời điểm được xác định trong tháng.

19. Chuyển khoản định kỳ có mất phí không?

Phí Chuyển khoản định kỳ được áp dụng theo Tài khoản nguồn dùng để trích nợ khi chuyển khoản và Loại giao dịch thực hiện là Chuyển khoản nội bộ hay Liên ngân hàng. Cụ thể:

• Đối với tài khoản M1, FCB và Premier: Hiện nay, Maritime Bank miễn phí hoàn toàn dịch vụ chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng trên Internet Banking.

• Đối với tài khoản M-Money và các loại tài khoản thanh toán khác: Phí chuyển khoản nội ngân hàng là 0 VNĐ; phí chuyển khoản liên ngân hàng là 11.000 VNĐ (đã tính VAT).

20. Thời gian hiệu lực của lệnh Chuyển khoản định kỳ?

• Thời gian hiệu lực của lệnh chuyển khoản định kỳ nội bộ Maritime Bank là 6–22h từ thứ 2 đến thứ 6, từ 6-20h thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.

• Thời gian hiệu lực của lệnh chuyển khoản định kỳ liên ngân hàng là 8-15h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

• Đối với những lệnh chuyển khoản định kỳ được thiết lập ngoài thời gian trên, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

21. Nếu tài khoản của tôi không đủ số dư trong ngày đặt lệnh Chuyển khoản định kỳ thì hệ thống có thực hiện lại giao dịch khi tài khoản của tôi đủ số dư hay không?

Nếu tại ngày thực hiện lệnh Chuyển khoản định kỳ mà tài khoản của Quý khách không đủ số dư (số tiền thiết lập chuyển khoản + phí giao dịch nếu có) thì lệnh Chuyển khoản định kỳ sẽ bị hủy và không được thực hiện lại khi tài khoản của Quý khách có đủ số dư.

Do đó, Quý khách lưu ý đảm bảo đủ số dư tài khoản trong ngày đặt lệnh chuyển khoản định kỳ (trước 6g ) để giao dịch được thực hiện thành công.

22. Tôi được thiết lập tối da bao nhiêu lệnh Chuyển khoản định kỳ?

Hệ thống không hạn chế số lệnh Chuyển khoản định kỳ mà Quý khách muốn thiết lập. Chỉ cần Quý khách đảm bảo tài khoản duy trì đủ số dư để thực hiện giao dịch

23. Thời gian xử lý giao dịch Chuyển khoản định kỳ khi đã được đặt lịch trước đó?

Giao dịch Chuyển khoản đã đặt lịch sẽ được thực hiện vào 7h sáng ngày có giao dịch phát sinh. Với giao dịch Chuyển khoản liên ngân hàng định kỳ có ngày phát sinh là thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày có phát sinh giao dịch.

24. Làm sao tôi biết có giao dịch đặt lịch đã được thực hiện?

Quý khách vui lòng truy cập các kênh Ngân hàng điện tử để truy vấn thông tin hoặc Quý khách sẽ nhận được tin nhắn biến động số dư ngay khi giao dịch được thực hiện thành công.

IV. Thanh toán hóa đơn trực tuyến

1. Thanh toán hóa đơn trực tuyến có phải đăng ký trước không?

Khi đăng ký dịch vụ Internet Banking gói đầy đủ (giao dịch tài chính), Quý khách sẽ thực hiện được các giao dịch thanh toán hoá đơn trên Internet Banking.

2. Tôi có thể sử dụng tài khoản nào để thanh toán hóa đơn?

Quý khách chỉ có thể sử dụng tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi đang hoạt động để thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn trực tuyến.

3. Các loại hoá đơn tôi thanh toán được?

Sử dụng dịch vụ Thanh toán hóa đơn của Maritime Bank cho phép Khách hàng có thể thanh toán cước, phí trả sau của các nhà cung cấp dịch vụ:

     - Điện: EVN

     - Nước: Gia Định

     - Điện thoại di động trả sau: Viettel, MobiFone, Sfone, Vinaphone;

     - Điện thoại cố định: Viettel, VNPT Hải Phòng, VNPT HCM; Nam Sài Gòn – SST, SCT

     - ADSL: Viettel, VNPT Hải Phòng, VNPT HCM, Nam Sài Gòn – SST, FPT Telecom, SCT

     - Đường truyền Internet – Leased line/PSTN: Viettel

     - Vé máy bay điện tử: Jetstar, AirMekong, VNTicket, Air Asia

     - Truyền hình cáp: VTV Cab

4. Làm sao tôi có chứng minh với nhà cung cấp dịch vụ rằng tôi đã thanh toán hóa đơn trực tuyến?

Sau khi thực hiện giao dịch “Thanh toán hóa đơn” hệ thống sẽ gửi đến Quý khách thông báo giao dịch đã được thực hiện thành công và trong lịch sử thanh toán hóa đơn có lưu lại giao dịch này của Quý khách. Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện giao dịch thanh toán hoá đơn, Quý khách vui lòng kiểm tra lại ngay tài khoản thanh toán của mình để biết mình đã bị trừ bao nhiêu tiền thanh toán dịch vụ và kiểm tra lại tài khoản dịch vụ tại nhà cung cấp để xem hóa đơn của Quý khách đã được thanh toán hay chưa và số tiền thanh toán có đúng với số tiền mà Quý khách đã bị trừ hay không.

Khi gặp phải bất cứ vấn đề nào phát sinh khác, xin vui lòng gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-59-9999 (miễn phí) / (04) 39.44.55.66 để được hỗ trợ.

5. Khi thanh toán hoá đơn trực tuyến tôi có nhận được hoá đơn mà mình đã thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ?

Khi thanh toán hóa đơn trực tuyến, Quý khách sẽ nhận được hóa đơn dịch vụ mà mình đã thanh toán bằng 2 cách: Nhà cung cấp xuất hóa đơn trực tuyến và gửi vào email hoặc gửi hóa đơn giấy trực tiếp cho khách hàng. Hai hình thức này hoàn toàn hợp pháp và được công nhận.

6. Tôi có thể thanh toán hoá đơn cho người khác không?

Quý khách hoàn toàn có thể thanh toán cho bất kỳ Số điện thoại/Hóa đơn dịch vụ nào mà Quý khách mong muốn.

7. Tôi có thể thanh toán hóa đơn vào bất kỳ thời gian nào trong ngày và tại địa điểm nào mà tôi muốn?

Quý khách vui lòng thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn trực tuyến trong khoảng thời gian qui định của Ngân hàng để được xử lý ngay lập tức. Khi thực hiện ngoài thời gian trên, giao dịch sẽ được coi là không thành công và không được ghi nhận. Thời gian giao dịch của Thanh toán hoán đơn trực tuyến được qui định như sau:

6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6 và 6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.

Riêng thanh toán tiền điện, ngoài việc tuân theo quy định về thời gian trên, giao dịch trong thời gian từ 17h-18h30 các ngày trong tuần cũng sẽ không được xử lý và không được lưu lại để xử lý vào phiên làm việc sau đó.

8. Nếu không may tôi thanh toán nhầm hóa đơn hoặc nhà cung cấp chưa nhận được khoản phí mà tôi đã thanh toán trực tuyến thì tôi phải làm gì?

Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng đến ngay quầy giao dịch gần nhất hoặc gọi đến gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-59-9999 (miễn phí) / (04) 39.44.55.66 để yêu cầu thực hiện tra soát trong vòng 100 ngày tính từ ngày thực hiện giao dịch.

9. Tôi có thể yêu cầu thực hiện tra soát trong trường hợp nào?

Quý khách có thể yêu cầu tra soát đối với các trường hợp sau:

- Trường hợp tài khoản của Quý khách đã bị trừ tiền nhưng Tài khoản Game, Tài khoản điện thoại của thuê báo trả trước… chưa được nạp vào hoặc cước nợ hóa đơn trả sau chưa đươc thanh toán.

- Trường hợp số tiền bị trừ trong tài khoản của Quý khách lớn hơn hoặc bé hơn số tiền đã thực hiện thanh toán.

Lưu ý: Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng thực hiện nạp tiền, thanh toán cước nhầm sang cho người khác

10. Tôi có thể thanh toán hoá đơn tự động qua các kênh nào?

Quý khách có thể sử dụng dịch vụ thanh toán hoá đơn tự động trên kênh Internet Banking của Maritime Bank.

11. Tôi có thể thanh toán hoá đơn tự động của các dịch vụ nào?

Quý khách có thể sử dụng dịch vụ thanh toán hoá đơn tự động Điện thoại cố định, Điện thoại di động/3G trả sau, Internet, Truyền hình cáp của các nhà cung cấp dịch vụ có kết nối với Maritime Bank.

12. Làm sao tôi biết ngày nào dịch vụ có cước nợ để đặt lệnh thanh toán?

Hệ thống Internet Banking đã cài đặt sẵn ngày lên cước của từng dịch vụ cung cấp do vậy khách hàng không cần chọn ngày thanh toán khi đặt lệnh thanh toán hoá đơn tự động.

13. Làm sao tôi biết lệnh thanh toán hoá đơn tự động đã đặt có thành công hay không?

Các lệnh thanh toán hoá đơn tự động thành công sẽ được lưu vào Mục “Quản lý thanh toán hoá đơn tự động”. Để xem chi tiết các giao dịch thanh toán của từng lệnh đã đặt, Quý khách chọn lệnh thanh toán cần xem nhấn nút “Chi tiết”.

Các giao dịch không thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả tới email của Khách hàng.

14. Làm thế nào để tôi huỷ lệnh thanh toán tự động đã đặt?

Để huỷ lệnh thanh toán tự động, Quý khách vào Mục “Quản lý thanh toán hoá đơn tự động”, chọn lệnh thanh toán cần huỷ nhấn nút “Xoá”

15. Sử dụng dịch vụ Thanh toán hoá đơn tự động của Maritime Bank có mất phí không?

Maritime Bank MIỄN PHÍ hoàn toàn mọi giao dịch Thanh toán hoá đơn tự động của Khách hàng.

V. Dịch vụ nạp tiền trực tuyến (topup)

1. Tôi muốn sử dụng dịch vụ nạp tiền trực tuyến của Maritime Bank thì phải làm thế nào?

Chỉ cần đăng ký dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank gói Đầy đủ Quý khách sẽ được sử dụng dịch vụ Nạp tiền trực tuyến bất cứ khi nào Quý khách có nhu cầu.

2. Tôi có thể nạp tiền cho những dịch vụ gì?

Quý khách có thể sử dụng dịch vụ nạp tiền trực tuyến để nạp tiền cho:

   - Thuê bao trả trước: Viettel, Sfone, Mobifone, Vinaphone, Gmobile (Beeline), Vietnamobile;

   - Thuê bao trả sau MobiFone

   - Tài khoản game: Vcoin-VTC; ZingXu-Vinagame; Bạc-FPT; Onecash-Net2E; MCash, Pointtq – Point Tam quốc chí, Pointpp – Point PlayPart;

   - Học trực tuyến Hocmai.

   - Dịch vụ DCOM 3G của Viettel/Mobifone hay ezCom-Vinaphone.

3. Tôi có thể nạp tiền theo những mệnh giá nào?

Mệnh giá nạp tiền mà Quý khách có thể nạp trên Internet Banking đã được Ngân hàng tạo lập và mặc định theo mệnh giá của nhà cung cấp dịch vụ: 50.000 VND; 100.000 VND; 200.000 VND; 300.000 VND; 500.000 VND. Quý khách chỉ cần đăng nhập vào Internet Banking, vào phần “Nạp tiền” và chọn mệnh giá mà mình mong muốn để thực hiện giao dịch.

4. Sau bao lâu tôi sẽ nhận được tiền vào tài khoản dịch vụ khi tôi thực hiện giao dịch nạp tiền thành công?

Ngay sau khi Quý khách thực hiện giao dịch thành công, tiền sẽ được chuyển và tài khoản dịch vụ của Quý khách (Tài khoản game, thuê bao điện thoại trả trước) bằng với mệnh giá mà Quý khách đã nạp.

Nếu Quý khách không nhận được tiền vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-59-9999 (miễn phí) / (04) 39.44.55.66

5. Tôi có thể nạp tiền bất cứ lúc nào trong ngày hay không?

Quý khách vui lòng thực hiện giao dịch Nạp tiền trong khoảng thời gian giao dịch do Maritime Bank qui định như sau:

6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày. Ngoài thời gian trên: giao dịch không được xử lý và cũng không được lưu lại để xử lý vào phiên làm việc sau đó.

Riêng thanh toán tiền điện, ngoài việc tuân theo quy định về thời gian trên, giao dịch trong thời gian từ 17h-18h30 các ngày trong tuần cũng sẽ không được xử lý và không được lưu lại để xử lý vào phiên làm việc sau đó.

6. Tôi có thể nạp tiền cho số điện thoại hoặc tài khoản game cho người khác được không?

Quý khách có thể nạp tiền cho Số điện thoại thuê bao trả trước hoặc Tài khoản game của bất kỳ ai mà Quý khách muốn. Chỉ cần Quý khách nhập chính xác thông tin Số điện thoại và Tài khoản game là giao dịch sẽ được thực hiện.

7. Tôi có được hưởng các chương trình khuyến mại và ưu đãi của các nhà cung cấp dịch vụ khi tôi nạp tiền trực tuyến không?

Quý khách hàng hoàn toàn được hưởng mọi sự ưu đãi cũng như khuyến mại của nhà cung cấp dịch vụ khi nạp tiền trực tuyến qua Internet Banking.

Ngoài ra, Maritime Bank sẽ không ngừng nâng cấp dịch vụ và đưa ra các chương trình ưu đãi riêng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ nạp tiền trực tuyến trên Internet Banking.

8. Tôi có thể xem lại lịch sử nạp tiền của mình hay không?

Quý khách có thể xem lại lịch sử nạp tiền trực tuyến của mình bằng cách:

Đăng nhập vào Internet Banking, vào mục “Thanh toán trực tuyến” và chọn “Nhật ký thanh toán trực tuyến”, hệ thống sẽ trả về cho Quý khách danh sách chi tiết các giao dịch mà Quý khách đã thực hiện trong quá khứ.

VI. Tiết kiệm trực tuyến

1. Gửi tiết kiệm trực tuyến là gì?

Gửi tiết kiệm trực tuyến là dịch vụ sử dụng Internet Banking để gửi tiết kiệm từ tài khoản thanh toán của mình. Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng mọi thông tin cần thiết: lãi suất kỳ hạn, thời gian đáo hạn, tiền gốc và tiền lãi… để Quý khách có thể nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết mà không cần phải đến quầy giao dịch.

2. Tôi có thể gửi tiết kiệm trực tuyến những kỳ hạn nào?

Quý khách có thể gửi tiết kiệm trực tuyến theo những kỳ hạn do Maritime Bank qui định hiện hành từ 1 – 12 tháng.

3. Tôi có thể tất toán tài khoản tiết kiệm của mình bằng cách nào?

Đối với tài khoản tiết kiệm trực tuyến mà Quý khách gửi qua Internet Banking, khi đến hạn khách hàngcó thể chọn 1 trong 2 hình thức sau để tất toán:

       - Thực hiện tất toán trên Internet Banking để toàn bộ tiền gốc và tiền lãi chuyển vào tài khoản thanh toán được lựa chọn khi tất toán.

       - Thực hiện tất toán qua dịch vụ Mobile Banking để toàn bộ tiền gốc và tiền lãi chuyển vào tài khoản thanh toán được lựa chọn khi tất toán.

Nếu Quý khách không thực hiện tất toán tài khoản tiết kiệm thì tiền lãi sẽ được nhập vào tiền gốc, cả tiền gốc và tiền lãi sẽ được chuyển sang kỳ hạn tiếp theo tương đương và lãi suất được tính theo lãi suất niêm yết của sản phẩm tại thời điểm chuyển kỳ hạn.

4. Tôi có thể mở hoặc tất toán sổ tiết kiệm trực tuyến vào ngày nghỉ hay không?

Quý khách có thể tạo hoặc tất toán sổ tiết kiệm trực tuyến vào ngày nghỉ nhưng lưu ý thời gian giao dịch do Maritime Bank qui định như sau: các giao dịch thực hiện từ 6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày. Ngoài thời gian trên: giao dịch được lưu lại và xử lý vào phiên làm việc tiếp theo.

5. Tôi có thể mở nhiều tài khoản tiết kiệm được không?

Quý khách hoàn toàn có thể mở nhiều tài khoản tiết kiệm trực tuyến trên Internet Banking.

6. Tôi muốn đóng tài khoản tiết kiệm của mình thì làm thế nào?

Khi muốn đóng tài khoản tiết kiệm của mình, Quý khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện trên Internet Banking hoặc Mobile Web bằng cách thực hiện giao dịch tất toán sổ tiết kiệm hoặc gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-59-9999 (miễn phí) / (04) 39.44.55.66 để được hướng dẫn cụ thể

7. Tôi có thể gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm đã có của mình hay không?

       - Đối với Tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn: Quý khách không thể gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn bằng hình thức chuyển khoản trên Internet Banking.

       - Đối với Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn (ví dụ: Phú An Thuận), Tiết kiệm Gửi góp Ong Vàng: Quý khách có thể gửi thêm tiền từ Tài khoản thanh toán của mình vào tài khoản tiền gửi Tiết kiệm không kỳ hạn, Tiết kiệm Ong Vàng.

8. Tôi có thể tất toán tài khoản tiết kiệm trực tuyến của mình trước thời hạn được không?

Đối với tài khoản tiết kiệm mà Quý khách gửi qua Internet Banking hoặc Mobile Banking (Mobile App, Mobile Web) thì Quý khách có thể tất toán trước hạn và được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.Việc tất toán trước hạn chỉ được thực hiện trên Internet Banking hoặc Mobile Banking.

9. Tôi có thể dùng tài khoản tiết kiệm để thanh toán hóa đơn hoặc chuyển khoản được không?

Khách hàng không thể dùng “Tài khoản tiết kiệm trực tuyến có kỳ hạn” để thực hiện các giao dịch tài chính: chuyển khoản, nạp tiền và thanh toán hóa đơn trực tuyến.

10. Nếu ngày đáo hạn của Sổ tiết kiệm trực tuyến trùng với ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngày tết thì tôi phải làm thế nào?

Nếu Sổ tiết kiệm trực tuyến có ngày đáo hạn trùng với ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngày tết thì ngày đáo hạn sẽ được tự động chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Nếu Quý khách vẫn thực hiện đáo hạn hay tất toán trong ngày này thì lãi suất được hưởng sẽ được tính bằng lãi suất không kỳ hạn.

VII. Tiết kiệm Gửi góp – Ong Vàng

1. Tiết kiệm Gửi góp - Ong Vàng là hình thức gửi tiết kiệm như thế nào?

Tiết kiệm Gửi góp - Ong vàng là sản phẩm tiết kiệm gửi góp cho phép Quý khách được gửi tiền tiết kiệm nhiều lần trong suốt kỳ hạn gửi. Lãi suất được hưởng dựa trên kỳ hạn và số tiền thực gửi của Quý khách.

2. Điều kiện để có thể sử dụng dịch vụ Tiết kiệm gửi góp - Ong vàng?

Để sử dụng chức năng Gửi góp trực tuyến sản phẩm Ong Vàng trên Internet Banking, Quý khách chỉ cần đăng ký dịch vụ Internet Banking Gói Đầy đủ.

3. Hạn mức của Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng áp dụng cho lần mở sổ đầu tiên và những lần gửi góp tiếp theo?

Hạn mức tối đa của Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng là không giới hạn.
Hạn mức tối thiểu cho lần mở sổ đầu tiên là 1.000.000 VNĐ, cho những lần gửi góp tiếp theo khi Đặt lịch gửi góp tiết kiệm hoặc Gửi góp tiết kiệm là 50.000 VNĐ.

4. Kỳ hạn và lãi suất tiết kiệm áp dụng cho Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng?

Lãi suất của Tiết kiệm gửi góp - Ong vàng sẽ thay đổi theo quy định của Maritime Bank trong từng thời kỳ. Khi có sự thay đổi về lãi suất, Maritime Bank sẽ thông báo cho Quý khách trên các kênh chính thức của Ngân hàng.

5. Tôi có thể tất toán trước hạn Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng hoặc không thực hiện tất toán khi đáo hạn tài khoản Tiết kiệm – Ong vàng được không?

Có thể tất toán trước hạn Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng và khi đó lãi suất được hưởng sẽ là lãi suất không kỳ hạn.
Khi đáo hạn, nếu Quý khách không thực hiện tất toán thì sẽ hệ thống sẽ tự động gia hạn thêm 1 kỳ mới với lãi suất cập nhật tại thời điểm chuyển kỳ hạn, hoặc chuyển sang sản phẩm tiết kiệm thường với kỳ hạn tương đương nếu Maritime Bank ngừng huy động sản phẩm đó.

6. Có thể mở tối đa bao nhiêu tài khoản Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng?

Không giới hạn tối đa bao nhiêu tài khoản Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng.

7. Đặt lịch gửi góp có tác dụng gì?

Đặt lịch gửi góp giúp Quý khách chủ động trong việc quản lý nguồn tiền của mình và không mất nhiều thời gian để thực hiện giao dịch.

8. Làm thế nào để tôi có thể gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm gửi góp của mình?

Để gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm gửi góp của mình, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức: Đặt lịch gửi góp định kỳ (định ký tự động gửi một khoản tiền nhất định từ tài khoản thanh toán vào tài khoản Ong vàng) hoặc Gửi góp tiết kiệm (Quý khách chủ động gửi tiền từ tài khoản thanh toán của mình vào tài khoản tiết kiệm khi có nhu cầu).

9. Trường hợp gì xảy ra nếu tiền trong tài khoản của tôi không đủ trong ngày gửi góp đã đặt?

Khi đến lịch gửi góp nhưng số dư trong tài khoản không đủ thì hệ thống sẽ dừng chuyển tiền vào tài khoản Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng của Quý khách. Khi tới lịch gửi góp tiếp theo mà số dư tài khoản của Quý khách đủ thì hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện giao dịch.

10. Trong trường hợp tôi có nhiều tài khoản Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng thì tôi có thể đặt được nhiều lịch gửi góp trong ngày từ cùng 1 tài khoản trích được không?

Khi Quý khách có nhiều tài khoản Tiết kiệm Gửi góp - Ong vàng thì quý khách có thể đặt được nhiều lịch gửi góp từ 1 Tài khoản trích tiền (Tài khoản trích tiền của khách hàng phải đủ số dư ) nhưng mỗi tài khoản Tiết kiệm Gửi góp - Ong vàng chỉ đặt được duy nhất 1 lịch gửi góp.

11. Tôi có thể chuyển khoản trực tiếp trên Internet Banking từ tài khoản Tiết kiệm gửi góp - Ong vàng sang tài khoản khác được không?

Không thể thực hiện giao dịch Chuyển khoản trực tiếp trên Internet Banking từ tài khoản Tiết kiệm Gửi góp – Ong vàng sang tài khoản khác.

12. Khi gửi góp nhiều lần như vậy thì lãi suất của tôi được tính như thế nào?

Tiền lãi được trả 1 lần khi tất toán tài khoản Tiết kiệm Gửi góp – Ong vàng dựa trên nguyên tắc số dư thực gửi theo lãi suất thời điểm đó trên số ngày thực gửi tương ứng (lãi suất được tính trên cơ sở 1 năm có 360 ngày).

13. Khi gửi góp định kỳ làm sao tôi biết được giao dịch gửi góp được thực hiện thành công?

Quý khách có thể vào Quản lý tài khoản --> Thông tin tài khoản - -> Truy vấn nhấn vào số tài khoản để kiểm tra số tiền trong tài khoản hoặc Quý khách vào Quản lý tài khoản --> Lịch sử giao dịch để kiểm tra các lịch đã thực hiện giao dịch.

14. Thời gian thực hiện giao dịch Tiết kiệm Gửi góp – Ong vàng trên Internet Banking?

Đối với dịch vụ Tiết kiệm Gửi góp – Ong vàng trên Internet Banking Maritime Bank qui định thời gian giao dịch như sau:

Các giao dịch được thực hiện từ 6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật), ngày lễ: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày. Ngoài thời gian trên: giao dịch được lưu lại và xử lý vào phiên làm việc tiếp theo.

15. Loại tiền áp dụng cho Tiết kiệm gửi góp - Ong vàng?

Hiện nay loại tiền gửi áp dụng cho sản phẩm Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng trên Internet Banking là VNĐ.
Khi có sự thay đổi về loại tiền gửi, Maritime Bank sẽ thông báo cho Quý khách hàng trên các kênh chính thức của Ngân hàng.

16. Nếu không có OTP để xác thực giao dịch thì tiền gửi góp tiết kiệm Ong vàng của tôi có được đảm bảo an toàn không?

Khi thực hiện giao dịch Tiết kiệm gửi góp - Ong vàng không cần phải nhập OTP để xác thực vì Quý khách chỉ thực hiện được các giao dịch từ tài khoản thanh toán vào tài khoản Tiết kiệm gửi góp – Ong vàng thuộc quyền sở hữu của mình.

VIII. Kích hoạt thẻ

1. Tôi có thể kích hoạt những loại thẻ nào?

Quý khách có thể kích hoạt thẻ M1, M-Money, Mfamily, thẻ ghị nợ quốc tế Master Card, thẻ tín dụng Platinum do Maritime Bank phát hành trên Internet Banking mà không cần phải gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-59-9999 (miễn phí) / (04) 39.44.55.66 để làm thủ tục kích hoạt thẻ.

2. Tôi có thể kích hoạt thẻ 24/7 qua Internet Banking được không?

Quý khách có thể kích hoạt thẻ từ 6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật), ngày lễ: Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày. Ngoài thời gian trên: giao dịch được lưu lại và xử lý vào phiên làm việc tiếp theo hoặc Quý khách có thể gọi Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-59-9999 (miễn phí) / (04) 39.44.55.66 để được trợ giúp.

3. Sau khi kích hoạt thẻ qua Internet banking thì tôi có thể sử dụng ngay thẻ của mình được không?

Quý khách có thể sử dụng thẻ của mình ngay sau khi kích hoạt thẻ thành công trên Internet Banking.

4. Kích hoạt thẻ trên Internet Banking có mất phí không?

Kích hoạt thẻ trên Internet Banking là một tiện ích mới nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng và Quý khách không hề mất một khoản phí nào cho việc sử dụng tính năng này.

5. Tôi có thể kích hoạt thẻ cho người khác được không?

Quý khách chỉ có thể kích hoạt thẻ cho chính mình – thẻ thuộc quyền sở hữu của Quý khách trên Internet Banking mà không thể kích hoạt thẻ cho người khác.

IX. Tích luỹ điểm thưởng

1. Tôi muốn tham gia chương trình Tích lũy điểm thưởng thì có phải đăng ký không?

Chương trình tích lũy điểm thưởng Maritime Bank được áp dụng cho tất cả các Khách hàng cá nhân đang sử dụng các sản phẩm tài chính do Maritime Bank cung cấp. Do vậy Khách hàng không bắt buộc phải đăng ký tham gia chương trình.

2. Sản phẩm nào được tham gia Tích lũy điểm thưởng?

Chương trình áp dụng cho các sản phẩm: tài khoản thanh toán M1, M money, FCB, Premier, tiền gửi tiết kiệm thông thường, tiền gửi tiết kiệm Song Lộc, sản phẩm thấu chi, sản phẩm cho vay, thẻ ghi nợ quốc tế Master card, thẻ tín dụng Platinum, các giao dịch qua kênh Mpaynow /Mbanking.

3. Điểm tích lũy có hiệu lực trong thời gian bao lâu?

Điểm thưởng tích lũy chỉ có giá trị trong vòng 1 năm (365 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch có điểm thưởng). Riêng thời hạn quy đổi điểm thưởng của thẻ tín dụng Platinum có thể kéo dài hơn 365 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch có điểm thưởng nhưng không quá thời hạn hiệu lực của thẻ.

Nếu trong thời gian trên, Khách hàng không tiến hành quy đổi điểm thưởng, điểm thưởng sẽ không còn giá trị quy đổi.

4. Tôi có thể đăng ký đổi quà bằng cách nào?

Khách hàng có thể thực hiện việc đổi quà bằng cách:

- Đổi quà trực tiếp tại các Trung tâm Khách hàng Cá nhân của Maritime Bank trên toàn quốc.

- Gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Maritime Bank theo số 1800 59 9999 (nội địa, miễn phí) hoặc 04 39 44 55 66 (toàn cầu). Tổng đài viên sẽ tiến hành đăng ký đổi quà sau khi xác nhận thông tin Khách hàng.

5. Sau bao lâu tôi nhận đươc quà?

- Quà tặng sẽ được gửi bằng chuyển phát nhanh đến địa chỉ Khách hàng đã đăng ký trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký đổi quà.

- Trong trường hợp quà tặng hết, Maritime Bank có trách nhiệm đặt mua quà để chuyển cho Khách hàng, thời gian giao quà sẽ bị chậm nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký đổi quà.

- Trường hợp Maritime Bank không đặt mua được quà, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng đăng ký đổi quà, Maritime Bank có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng biết để chuyển sang đăng ký loại quà tặng khác.

6. Tôi có thể tham gia đồng thời nhiều chương trình khuyến mại khác cùng với “Tích lũy điểm thưởng dành cho khách hàng trung thành” hay không?

Chương trình “Tích lũy điểm thưởng dành cho khách hàng trung thành” là một chương trình dài hạn áp dụng chung cho nhiều sản phẩm. Khi tham gia Chương trình, Khách hàng vẫn được hưởng thêm các chương trình ưu đãi khác theo quy định của Maritime Bank trong từng thời kỳ.

7. Nếu tôi chỉ đổi một phần số điểm lấy quà tặng, phần còn lại có được tích lũy cho lần sau hay không?

Số điểm còn lại Quý khách vẫn được tích lũy cho lần đổi điểm tiếp theo.

8. Tôi có thể tra cứu thông tin điểm thưởng bằng cách nào?

Khách hàng có thể truy vấn điểm thưởng qua các kênh sau:

- Truy vấn điểm thưởng qua Internet Banking;

- Truy vấn điểm thưởng qua SMS Banking với cú pháp tin nhắn “MSB LT” gửi đến 6085;

- Truy vấn điểm thưởng bằng cách gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Maritime Bank theo số 1800 59 9999 (nội địa, miễn phí) hoặc 04 39 44 55 66 (toàn cầu);

- Truy vấn điểm thưởng bằng cách đến các Trung tâm Khách hàng Cá nhân của Maritime Bank trên toàn quốc.

X. Phần hỗ trợ và Thiết lập cá nhân:

1. Tôi có thể xem Hướng dẫn sử dụng chi tiết và các điều khoản sử dụng dịch vụ ở đâu?

Để xem Điều khoản sử dụng và Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của Maritime Bank Quý khách vui lòng Đăng nhập vào tài khoản Internet Banking và chọn mục “Trợ giúp” để tìm kiếm thông tin.

Hoặc trong mỗi chức năng của Internet Banking đều có phần hướng dẫn sử dụng cụ thể ở dạng PDF Quý khách vui lòng tải về và xem hướng dẫn chi tiết của chức năng đó.

2. Nếu thông tin tôi muốn tìm hiểu không có trong Hướng dẫn sử dụng thì tôi phải làm gì?

Với những thông tin Quý khách mong muốn tìm hiểu mà không có trong Hướng dẫn Quý khách vui lòng gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-5-9999 (miễn phí) / 0439.44.55.66 để được trợ giúp.

Hoặc Quý khách vui lòng để lại nội dung thắc mắc cũng như yêu cầu của mình trong mục “Liên hệ - góp ý” để Maritime Bank giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

3. Khi tôi gửi yêu cầu, thắc mắc của mình cho Ngân hàng thì sau bao lâu tôi nhận được câu trả lời?

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, thắc mắc của Quý khách, Maritime Bank sẽ phản hồi lại ngay lập tức, vì vậy, Quý khách hàng vui lòng thường xuyên kiểm tra mục Liên hệ - góp ý trong tài khoản Internet Banking để cập nhật thông tin kịp thời.

4. Khi muốn thay đổi các danh mục trong “Liên kết nhanh” thì tôi phải làm gì?

Khi đăng ký sử dụng Internet Banking thì trong tài khoản của Quý khách Ngân hàng sẽ mặc định sẵn cho Quý khách danh mục chức năng cơ bản và thường xuyên sử dụng trong “Liên kết nhanh” để Quý khách làm quen với dịch vụ. Song các chức năng này có thể thay đổi được, Quý khách chỉ cần Đăng nhập vào tài khoản Internet Banking, chọn “Thiết lập cá nhân” mục “Cài đặt liên kết nhanh” và làm theo đúng hướng dẫn.

Lưu ý: Quý khách chỉ được chọn tối đa 10 liên kết nhanh

Khi sử dụng Quý khách chỉ cần chọn ngay trong danh mục “Liên kết nhanh” để đến trực tiếp chức năng cần sử dụng.

C. Các câu hỏi về bảo mật:

1. Làm sao tôi có thể tin tưởng vào độ an toàn cũng như bảo mật của dịch vụ Internet Banking do Maritime Bank cung cấp?

Hệ thống bảo mật của Internet Banking của Maritime Bank được nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo an toàn cho Quý khách bằng cách như mã hóa dữ liệu, mã hóa đường truyền dùng SSL, xác thực 2 lớp (tên người dùng và mật khẩu để xác thực người dùng) và OTP cho xác thực giao dịch.

Hệ thống bảo mật Internet Banking của Maritime Bank đã được Verisign kiểm định và khuyên dùng.

2. Maritime Bank làm gì để bảo vệ an toàn cũng như quyền lợi của tôi?

Maritime Bank luôn đồng hành cùng Quý khách trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ, khi gặp bất kỳ vấn đề gì khó khăn hãy liên lạc ngay cho Maritime Bank để được hỗ trợ kịp thời và hoàn toàn miễn phí bằng cách đến ngay quầy giao dịch gần nhất hoặc gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại 24/7: 1800-59-9999 (miễn phí) / (04) 39.44.55.66. Khi sự cố bất thường xảy ra Maritime Bank sẽ kịp thời khắc phục sự cố để hạn chế tối đa thiệt hại mà 2 bên gặp phải.

3. Nếu tôi để lộ mật khẩu hoặc tên truy cập của mình thì sao?

Mã truy cập và mật khẩu đăng nhập của Quý khách hàng phải tuyệt đối giữ bí mật, trường hợp bị lộ, khách hàng phải đăng nhập vào Internet Banking và thực hiện đổi mật khẩu ngay lập tức; mã truy cập của khách hàng chỉ được cấp một lần nên Quý khách hết sức cẩn thận giữ bí mật.

4. Tôi quên không thoát ra khỏi tài khoản của mình sau khi thực hiện giao dịch, tôi lo lắng cho tài khoản của mình?

Sau một thời gian nhất định (05 phút) mà khách hàng không thực hiện bất kỳ một thao tác nào trên Internet Banking, hệ thống sẽ tự thoát ra khỏi tài khoản của khách hàng và không thể tiếp tục thực hiện bất cứ một giao dịch nào khác nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng bảo mật cao nhất, tránh bất cứ vấn đề nào phát sinh như để lộ mật khẩu, phiên giao dịch của Quý khách vẫn hoạt động thì Quý khách nên đăng xuất khỏi Internet Banking ngay khi không có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

5. Tài khoản của tôi có thể bị đánh cắp hay không?

Nhờ cơ chế bảo mật hiện đại và luôn được đầu tư nâng cấp, Maritime Bank luôn đảm bảo an toàn cho tài khoản của Quý khách hàng. Quý khách nên sử dụng Internet Banking từ máy tính của Quý khách, không nên mượn máy tính của người khác hoặc sử dụng tại nơi công cộng.

6. Tôi nhận được OTP để giao dịch bằng cách nào?

Quý khách sẽ nhận được OTP qua SMS đến số điện thoại mà Quý khách đã đăng ký ban đầu hoặc OTP qua thiết bị bảo mật Token. Việc lựa chọn SMS hay Token Quý khách vui lòng đăng ký tại phòng giao dịch.

7. Tôi phải nhập OTP để xác thực giao dịch trong những trường hợp nào?

Chỉ khi thực hiện những giao dịch Chuyển khoản nội bộ cùng chủ tài khoản, Nạp tiền hoặc Thanh toán hóa đơn trả sau cho chính số điện thoại của Quý khách đã đăng ký với ngân hàng, Mở sổ tiết kiệm trực tuyến, Quý khách không cần phải nhập OTP để xác thực.

Còn khi thực hiện tất cả các giao dịch tài chính khác 4 loại giao dịch trên, Quý khách bắt buộc phải nhập OTP để xác thực

D. Dịch vụ nhận tiền kiều hối online qua Internet Banking:

1. Dịch vụ ABMT – nhận tiền Western Union của Maritime Bank là gì?

ABMT là dịch vụ cho phép Quý khách trực tiếp nhận tiền Western Union vào tài khoản thanh toán qua Internet Banking của Maritime Bank mà không phải trực tiếp đến quầy giao dịch.

2. Tôi muốn sử dụng dịch vụ ABMT – nhận tiền Western Union qua Internet Banking do Maritime Bank cung cấp thì phải làm thế nào?

Để có thể sử dụng dịch vụ ABMT – nhận tiền Western Union qua Internet Banking, Quý khách cần phải có tài khoản thanh toán mở tại Maritime Bank và đã đăng ký dịch vụ Internet Banking gói Đầy đủ. Do đó :

Đối với Quý khách đã có tài khoản thanh toán mở tại Maritime Bank và đã đăng ký dịch vụ Internet Banking gói Đầy đủ, vui lòng đăng nhập vào Internet Banking và làm theo hướng dẫn để sử dụng dịch vụ. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại đây.

Đối với Quý khách đã mở tài khoản thanh toán tại Maritime Bank,nhưng chưa đăng ký dịch vụ Internet Banking gói Đầy đủ xin vui lòng tới Điểm giao dịch gần nhất để đăng ký hoặc thay đổi thông tin dịch vụ Internet Banking.

Đối với Quý kháchhàng chưa mở tài khoản thanh toán tại Maritime Bank, xin vui lòng Đến điểm giao dịch của Maritime Bank gần nhất để mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ.

3. Tôi có thể nhận tiền Western Union qua Internet Banking của Maritime Bank bằng những loại tiền nào?

Maritime Bank cho phép Quý khách nhận tiền Western Union qua Internet Banking bằng hai loại tiền tệ: VND hoặc USD. Nhưng nếu muốn nhận tiền bằng USD, Quý khách phải đảm bảo đã có tài khoản tiền USD tại Maritime Bank.
Lưu ý: Quý khách không thể nhận tiền USD vào Tài khoản thanh toán tiền VND

Khi có sự thay đổi, Quý khách sẽ nhận được thông báo trên các kênh chính thức của Ngân hàng

4. Phí dịch vụ Nhận tiền Western Union qua Internet Banking là bao nhiêu?

Hiện tại, Giao dịch nhận tiền Western Union vào tài khoản thanh toán qua Internet Banking của Maritime Bank được miễn phí hoàn toàn. Phí rút USD mặt (nếu có) sẽ được áp dụng theo biểu phí chung tại quầy hiện hành của Maritime Bank.

Khi có sự thay đổi về mức phí giao dịch, Quý khách hàng sẽ nhận được thông báo trên các kênh chính thức của Ngân hàng.

5. Hạn mức nhận tiền Western Union trên Internet Banking của Maritime Bank là bao nhiêu?

Maritime Bank không giới hạn số tiền khách hàng nhận tiền Western Union trên Internet Banking. Số tiền sẽ được chi trả cho khách hàng theo thông báo của hệ thống Western Union đối với mỗi giao dịch.

6. Làm sao tôi biết giao dịch nhận tiền Western Union trên Internet Banking đã được thực hiện thành công?

Nếu giao dịch thành công, màn hình sẽ được hiển thị thông báo ‘Giao dịch thành công’ và số tiền sẽ được ghi có vào tài khoản đã lựa chọn của khách hàng.

7. Nếu trong quá trình nhận tiền tôi thấy các thông tin của tôi đã đăng ký với Maritime Bank đã thay đổi, tôi cần liên hệ với ai để cập nhật thông tin?

Quý khách vui lòng đến điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất để cập nhật lại thông tin của mình. Hoặc gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Maritime Bank theo số điện thoại hỗ trợ 24/7: 1800- 59- 9999 (miễn phí)/ 0439.44.55.66 để được trợ giúp kịp thời.

8. Thời gian giao dịch của dịch vụ Western Union trên Internet Banking?

Hiện nay, Thời gian giao dịch của dịch vụ Western Union trên Internet Banking được qui định từ 6h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 6h – 20h ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật), ngày lễ Ngân hàng xử lý Yêu cầu trong ngày.

Ngoài thời gian trên: các giao dịch không được xử lý và cũng không được lưu lại để xử lý vào phiên làm việc sau đó. Các giao dịch thực hiện ngoài thời gian trên sẽ được ghi nhận và thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Khi có sự thay đổi thời gian giao dịch, Quý khách hàng sẽ nhận được thông báo trên các kênh chính thức của Ngân hàng.

9. Khi đang thực hiện thanh toán, tôi gặp sự cố thì tôi phải làm thế nào?

Nếu gặp sự cố bất ngờ trong khi đang thực hiện giao dịch, Quý khách vui lòng Truy vấn lịch sử giao dịch để kiểm tra giao dịch đã được thực hiện thành công hay thất bại? Truy vấn số dư tài khoản để kiểm tra số tiền đã được ghi nhận hay chưa?

Quý khách vui lòng gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng của Maritime Bank theo số điện thoại hỗ trợ 24/7: 1800- 59- 9999 (miễn phí)/ 0439.44.55.66 để được hướng dẫn thực hiên tra soát giao dịch.

10. Dịch vụ Western Union trên Internet Banking cho phép nhận tiền từ những nước nào?

Dịch vụ Western Union trên Internet Banking cho phép Khách hàng: nhận tiền kiều hối được chuyển từ tất cả các nước trên thế giới về tài khoản thanh toán tương ứng của quý khách đã mở tại Maritime Bank và đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking gói đầy đủ.

11. Dịch vụ Western Union trên Internet Banking có đảm bảo an toàn cho tài khoản của tôi không?

Maritime Bank áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin theo quy định của Maritime Bank và của Western Union. Quý khách sẽ hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ nhận tiền Western Union trên Internet Banking của Maritime Bank.

12. Tôi có thể sử dụng dịch vụ Western Union trên Internet Banking để chuyển tiền cho người khác tại nước ngoài được không?

Quý khách không thể chuyển tiền ra nước ngoài qua dịch vụ Western Union trên Internet Banking của Maritime Bank. Nếu Quý khách có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài, vui lòng đến Chi nhánh Maritime Bank gần nhất để được hỗ trợ.

E. Các câu hỏi về kỹ thuật:

1. Dịch vụ Internet Banking có yêu cầu cấu hình của máy vi tính hay không?

Dịch vụ Internet Banking không yêu cầu cấu hình của máy vi tính, chỉ cần máy tính của khách hàng kết nối được Internet là có thể sử dụng dịch vụ.

2. Hệ điều hành và trình duyệt có thể sử dụng dịch vụ Internet Banking?

Quý khách có thể dùng các hệ điều hành (Window; Mac) và trình duyệt phổ biến (Internet Explorer, Firefox) để đăng nhập và sử dụng dịch vụ. Để đảm bảo việc hiển thị tốt nhất, Quý khách nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer 6.0 trở lên hoặc Firefox 3.0 trở lên.

3. Tôi gặp lỗi khi đăng nhập, tôi phải làm sao?

Quý khách vui lòng kiểm tra lại mã truy cập, mật khẩu đăng nhập của mình đã chính xác hay chưa? Đồng thời kiểm tra lại chương trình gõ tiếng Việt/ chế độ gõ chữ hoa chữ thường (phím Caps Lock) trên máy tính, có thể chương trình vẫn bật làm cho quá trình gõ mã truy cập/mật khẩu của Quý khách không chính xác.

4. Tôi đang thực hiện giao dịch thì nhận được yêu cầu đăng nhập lại là sao?

Do thời gian thực hiện giao dịch đã hết (sau 05 phút không sử dụng dịch vụ) nên khách hàng vui lòng đăng nhập lại và tiếp tục sử dụng dịch vụ.

5. Khi đang thực hiện giao dịch tôi gặp lỗi đường truyền thì phải làm thế nào?

Quý khách vui lòng kiểm tra lại đầu mạng, dây nối, máy tính cá nhân của mình sau đó đăng nhập lại và tiếp tục sử dụng dịch vụ.

 

 ©2007 Copyright by MARITIME BANK. Developed by NEVICO
HEAD OFFICE: No.88 Lang Ha - Dong Da - Ha Noi - Tel: 043.7718989 - Fax: 043.7718899 - SWIFT Code: MCOBVNVXXXX - Email: msb@msb.com.vn