Bảo lãnh thanh toán thuế nhập khẩu

Các hành động


Với sản phẩm Bảo lãnh thanh toán thuế nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp có thể giải phóng nhanh hàng hoá đưa vào sản xuất, kinh doanh và tiết giảm chi phí kho bãi.

Đặc điểm:

- Bảo lãnh 100% giá trị số tiền thuế phải nộp (bao gồm số tiền thuế và số tiền phạt chậm nộp thuế - nếu có)

- Đồng tiền bảo lãnh: VND hoặc ngoại tệ phù hợp với đồng tiền thuế phải nộp

- Thời hạn bảo lãnh: Thông thường không quá 30 ngày kể từ ngày mở Tờ khai Hải quan. MSB có áp dụng các thời hạn bảo lãnh khác phù hợp với quy định Pháp luật theo từng trường hợp.

- Phí bảo lãnh: theo biểu phí Bảo lãnh trong nước của MSB từng thời kỳ

Tiện ích:

- Giảm chi phí sử dụng vốn, chi phí kho bãi và giải phóng nhanh lượng hàng hóa tại cảng để đưa vào kinh doanh

- Tận dụng được tiền thuế phải nộp trong một thời gian nhất định bằng thời hạn bảo lãnh để sử dụng phục vụ nhu cầu vốn cho kinh doanh

- Thời hạn giải quyết hồ sơ nhanh chóng

Đối tượng:

- Doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ sản phẩm:

- Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh thanh toán thuế (theo mẫu của MSB):

             + Giấy đề nghị bảo lãnh thanh toán thuế (chưa có TKHQ)

             + Giấy đề nghị bảo lãnh thanh toán thuế (đã có TKHQ)

             + Giấy đề nghị bảo lãnh số tiền đảm bảo

- Trường hợp phát hành bảo lãnh trước khi mở TKHQ:

             + Hợp đồng ngoại thương (sao y)

             + Giấy phép xuất, nhập khẩu (nếu cần)

             + Bộ chứng từ hàng hóa (sao y)

             + Bản nháp TKHQ và hồ sơ khác (nếu có)

- Trường hợp phát hành bảo lãnh sau khi mở TKHQ:

             + Tờ khai hải quan (sao y)

             + Thông báo thuế (sao y)

Liên hệ:

- Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ bất cứ Chi nhánh - PGD Maritime Bank gần nhất trên toàn quốc.

 ©2008 Bản quyền thuộc MSB. Phát triển bởi NEVICO.
TRỤ SỞ CHÍNH: 88 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội - Tel: 043.7718989 - Fax: 043.7718899 - SWIFT Code: MCOBVNVXXXX - Email: msb@msb.com.vn