Sản phẩm tiết kiệm

Document Actions  
     

Sản phẩm dành cho Khách hàng có nhu cầu gửi, rút tiền hàng ngày với lãi suất tăng dần theo số tiền gửi.

Đây là sản phẩm có lãi suất niêm yết cao nhất.
 

Gói Sản phẩm Măng Non đa tiện ích dành cho các bé từ 1 – 14 tuổi bao gồm 3 phần: Tiết kiệm Măng Non, Bảo hiểm Măng Non và Cộng đồng giảm giá ưu đãi.

Sản phẩm dành cho những Khách hàng có nhu cầu nhận lãi hàng tháng.
 

Sản phẩm dành cho khách hàng có thể gửi góp nhiều lần trong suốt kỳ hạn gửi.
 

Ngay tại thời điểm gửi tiền Khách hàng sẽ được nhận lãi ngay.
 

Sản phẩm dành cho khách hàng có nhu cầu rút vốn từng phần trước hạn

 ©2007 Copyright by MARITIME BANK. Developed by NEVICO
HEAD OFFICE: No.88 Lang Ha - Dong Da - Ha Noi - Tel: 043.7718989 - Fax: 043.7718899 - SWIFT Code: MCOBVNVXXXX - Email: msb@msb.com.vn