Khu vực Khánh Hòa

Updated: 2013-04-05
Document Actions

Maritime Bank Vĩnh Nguyên

 Điểm kinh doanh vàng

Số 212 Dã Tượng, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang
ĐT: (0583) 889 363 / 9 - Fax: (0583) 889 361

Maritime Bank Nha Trang

 Điểm kinh doanh vàng

Số 51 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, TP. Nha Trang
ĐT: (0583) 560 585 / 6 - Fax: (0583) 560 585

Maritime Bank Khánh Hòa

 Điểm kinh doanh vàng

Số 76A Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang
ĐT: (0583) 526161 - Fax: (0583) 525 155

Maritime Bank Vĩnh Phước

Số 36KA Đường 2/4, P. Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang
ĐT: (0583) 545 555 / 6 - Fax: (0583) 545 557

Maritime Bank Cam Ranh

Số 1 Đại lộ Hùng Vương, P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh

ĐT: (0583) 955 068 / 79 - Fax: (0583) 955959


» Other news:
» Mạng lưới Maritime Bank (2009-05-18)

©2007 Copyright by MARITIME BANK. Developed by NEVICO
HEAD OFFICE: No.88 Lang Ha - Dong Da - Ha Noi - Tel: 043.7718989 - Fax: 043.7718899 - SWIFT Code: MCOBVNVXXXX - Email: msb@msb.com.vn