Thành viên Hội đồng điều hành

Cập nhật: 01/12/2014 08:49
Các hành động

1. TỔNG GIÁM ĐỐC MARITIME BANK, Giám đốc Ban Quản lý Chiến lược - Ông Atul Malik

- Năm sinh: 1963

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Rice, Hoa Kỳ

- Quá trình công tác: Trước khi làm việc tại Maritime Bank, ông Atul Malik từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Deustche Bank, một trong số ngân hàng toàn cầu có quy mô lớn nhất thế giới như: Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp, Deustche Bank khu vực châu Á; Thành viên Hội đồng Điều hành khu vực châu Á, Thành viên Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp toàn cầu, Thành viên HĐQT Deustche Bank Trung Quốc. Sau đó, ông tham gia điều hành tại Citi Group với nhiều chức vụ: Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ, Citi Bank Hongkong; Thành viên Hội đồng Điều hành Citi Bank khu vực châu Á; Thành viên Hội đồng Điều hành toàn cầu, Ngân hàng bán lẻ Citi Bank... Ngày 19/03/2012, ông Atul Malik được bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Maritime Bank và từ ngày 24/05/2012, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Maritime Bank kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành. Hiện tại, ông được giao kiêm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Chiến lược.

------------------------------------------

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARITIME BANK, TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP - Ông Trần Xuân Quảng

- Năm sinh: 1970

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Nam California, Hoa Kỳ.

- Quá trình công tác: Ông Trần Xuân Quảng đã từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Bảo Việt Bank và Maritime Bank như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguồn vốn & Khách hàng Cá nhân, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Maritime Bank, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Bảo Việt Bank... Từ tháng 01/2011, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank kiêm Giám đốc Khối Quản lý Chiến lược. Kể từ ngày 16/03/2012, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Maritime Bank kiêm Giám đốc Ban Quản lý Chiến lược. Đến tháng 11/2013, ông được giao kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp. Hiện tại, ông là Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp.

------------------------------------------

3. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARITIME BANK, TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CÁ NHÂN - Đặng Tuyết Dung

- Năm sinh: 1972

- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân

- Quá trình công tác: Bà Đặng Tuyết Dung từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Giám đốc giao dịch tiền tệ & tài trợ thương mại, Giám đốc triển khai dịch vụ ngân hàng giao dịch toàn cầu tại Citibank; Giám đốc Ngân hàng bán lẻ, Giám đốc ngân hàng bán buôn tại Techcombank. Kể từ ngày 1/12/2014, bà Đặng Tuyết Dung được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng cá nhân.

------------------------------------------

4. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARITIME BANK, TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN - Ông Nguyễn Hoàng An

- Năm sinh: 1969

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Trường cao cấp nghiệp vụ ngân hàng

- Quá trình công tác: Ông Nguyễn Hoàng An làm việc tại Maritime Bank từ năm 1992 và từng giữ các chức vụ như: Trưởng phòng tín dụng Maritime Bank Quảng Ninh, Phó phòng xử lý rủi ro Maritime Bank, Trưởng phòng Tín dụng Maritime Bank Hà Nội, Giám đốc Maritime Bank Thanh Xuân, Giám đốc Maritime Bank Hà Nội,... Từ tháng 10/2010, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế Tài chính kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn. Tháng 02/2011, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp lớn. Hiện tại, ông là Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp lớn.

------------------------------------------

5.  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARITIME BANK, TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH - Bà Nguyễn Hương Loan

- Năm sinh: 1973

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Sorbonne Paris 1

- Quá trình công tác: bà Nguyễn Hương Loan từng giữ các chức vụ lãnh đạo như: Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn Techcombank, Giám đốc Khối Nguồn vốn Ban Trù bị Vietstarbank, Giám đốc Khối Nguồn vốn PGBank. Tháng 5/2009, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank phụ trách Khối Nguồn vốn. Từ 10/2010, bà đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế Tài chính kiêm Giám đốc Khối Thị trường Tài chính. Hiện tại, bà là Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính.

------------------------------------------

6.  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARITIME BANK, TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CỘNG ĐỒNG - Ông Lê Quang Vu

- Năm sinh: 1977

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Trường Quản trị Kinh doanh Maastricht

- Quá trình công tác: Trước khi công tác tại Maritime Bank, ông Lê Quang Vu từng giữ các chức vụ: Giám đốc Khối Ngân hàng Phát triển Mekong, Giám đốc Sale & Marketing SGVF và hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao tại ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ như: Viễn thông A, Metro Cash & Carry, Castrol, Unza và Unilever. Ngày 21/10/2012, ông được Maritime Bank giao chức Trưởng ban Trù bị thành lập Ngân hàng Thị trường Đại chúng. Ngày 05/03/2013, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại chúng. Từ ngày 09/09/2014, ông chính thức được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Tổng Giám đốc Ngân hàng Cộng đồng.

------------------------------------------

7. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARITIME BANK, Giám đốc Khối Công nghệ & Vận hành - Ông Nguyễn Phi Hùng

- Năm sinh: 1976

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Viện Công nghệ Châu Á - AIT

- Quá trình công tác: Trước khi làm việc tại Maritime Bank, ông Nguyễn Phi Hùng đã giữ cương vị Giám đốc Khối Vận hành tại PG Bank và GP Bank và nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc phát triển khách hàng SME, Giám đốc Dự án, TP phụ trách giao dịch ngân quỹ,... tại Citibank CN Hà Nội. Tháng 10/2013, ông gia nhập Maritime Bank và giữ cương vị Giám đốc Khối Công nghệ & Vận hành. Từ Tháng 04/2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank kiêm Giám đốc Khối Công nghệ & Vận hành.

------------------------------------------

8. Giám đốc Khối Tác nghiệp Tín dụng - Ông Bùi Quyết Thắng

- Năm sinh: 1966

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Hàng Hải

- Quá trình công tác: Ông Bùi Quyết Thắng gia nhập Martime Bank từ năm 1991 và từng đảm trách những chức vụ quan trọng như: Giám đốc Sở Giao dịch Maritime Bank, Giám đốc Maritime Bank Long Biên, Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, Trưởng phòng Xử lý Rủi ro, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ... Từ tháng 11/2013, ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Tác nghiệp Tín dụng Maritime Bank, thành viên Hội đồng Điều hành Maritime Bank.

------------------------------------------

9. Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro - Ông Tạ Ngọc Đa

- Năm sinh: 1972

- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Tín dụng, ĐH Kinh tế TP HCM

- Quá trình công tác: Ông Tạ Ngọc Đa công tác tại Martime Bank từ đầu năm 2010 và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Giám đốc Khối Phê duyệt Tín dụng Maritime Bank kiêm Giám đốc Trung tâm Xử lý Tín dụng tập trung Hồ Chí Minh. Trước đó, ông từng là Giám đốc Khối SME, Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB). Tháng 06/2012, ông là Giám đốc Khối Phê duyệt Tín dụng kiêm phụ trách Ban Quản lý Tín dụng 2. Tháng 11/2013, ông được giao giữ chức vụ Quyền Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro. Đến tháng 5/2014, ông là Thành viên Hội đồng điều hành, Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Maritime Bank.

------------------------------------------

10. Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài chính - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

- Năm sinh: 1976

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán Tài chính, ĐH Thương mại Hà Nội

- Quá trình công tác: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng gia nhập Martime Bank từ năm 2001 và đã đảm trách những vị trí như: Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng phòng Quản lý Tài chính và Kế hoạch,... Đến tháng 8/2011, bà được giao giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý Tài chính. Hiện nay, bà đang đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài chính Maritime Bank kiêm Giám đốc Trung tâm Quản trị Tài chính.

------------------------------------------

 

 ©2008 Bản quyền thuộc MSB. Phát triển bởi NEVICO.
TRỤ SỞ CHÍNH: 88 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội - Tel: 043.7718989 - Fax: 043.7718899 - SWIFT Code: MCOBVNVXXXX - Email: msb@msb.com.vn