Thành viên Hội đồng điều hành

Updated: 2014-04-14
Document Actions

1.  TỔNG GIÁM ĐỐC MARITIME BANK, Giám đốc Ban Quản lý Chiến lược - Ông Atul Malik

- Năm sinh: 1963

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Rice, Hoa Kỳ

- Quá trình công tác: Trước khi gia nhập Maritime Bank, ông Atul Malik từng giữ nhiều trọng trách quan trọng tại Ngân hàng Deustche Bank, một trong số ngân hàng toàn cầu có quy mô lớn nhất thế giới như: Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp, Deustche Bank khu vực Châu Á; Thành viên Hội đồng Điều hành khu vực châu Á, Thành viên Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp toàn cầu, thành viên HĐQT Deustche Bank Trung Quốc. Chức vụ cuối cùng ông đảm nhiệm tại Citigroup là Tổng Giám đốc Ngân hàng bán lẻ, Citibank Hongkong; Thành viên HĐ Điều hành toàn cầu, Ngân hàng bán lẻ Citibank. Trước đó, ông từng nắm nhiều vị trí khác nhau tại Citibank Ấn Độ. Ngày 19/03/2012, ông Atul Malik được bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Maritime Bank. Đến ngày 24/05/2012, ông chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Maritime Bank. Tháng 4/2014, ông được giao kiêm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Chiến lược Maritime Bank.

------------------------------------------

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARITIME BANK, Giám đốc Khối Công nghệ & Vận hành - Ông Nguyễn Phi Hùng

- Năm sinh: 1976

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Viện Công nghệ Châu Á - AIT

- Quá trình công tác: Ông Nguyễn Phi Hùng đã có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Trước khi gia nhập Maritime Bank , ông đã có 05 năm giữ cương vị Giám đốc Khối Vận hành tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex , hơn 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, 08 năm công tác tại Ngân hàng Citibank, CN Hà Nội với các vị trí quan trọng như: Giám đốc phát triển khách hàng SME, Giám đốc Dự án, TP phụ trách giao dịch ngân quỹ, TP. Thanh toán quốc tế, TP Thanh toán... Tháng 10/2013, ông gia nhập Maritime Bank và được bổ nhiệm cương vị Giám đốc Khối Công nghệ & Vận hành. Từ Tháng 04/2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank kiêm Giám đốc Khối Công nghệ & Vận hành.

------------------------------------------

3. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CÁ NHÂN - Ông Phùng Duy Khương

- Năm sinh: 1976

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kế toán – Đại học Monash, Australia.

- Quá trình công tác: Trước khi công tác tại Maritime Bank, ông Phùng Duy Khương từng là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính GE Money South East Asia kiêm Giám đốc phát triển Kinh doanh GE Money Vietnam (2006 – 2008); Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Ngân hàng Cá nhân tại Ngân hàng Đông Á (2008-2010). Tháng 8/2010, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Cá nhân. Đến tháng 06/2012, ông là Thành viên Hội đồng điều hành, Tổng Giám đốc Ngân hàng Cá nhân Maritime Bank.

------------------------------------------

4.  TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP - Ông Trần Xuân Quảng

- Năm sinh: 1970

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Nam California.

- Quá trình công tác: Ông Trần Xuân Quảng gia nhập Martime Bank từ 1993 - 2008, từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank phụ trách Nguồn vốn và Khách hàng Cá nhân. Từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2011, ông làm việc tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt với tư cách Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ. Từ tháng 01/2011, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Giám đốc Khối Quản lý Chiến lược kiêm Phó Giám đốc Dự án Phát triển chiến lược. Tháng 03/2012, ông đảm nhận nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Maritime Bank. Tháng 06/2012, ông được giao kiêm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Chiến lược. Hiện tại, ông là Thành viên Hội đồng điều hành, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp.

------------------------------------------

5. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH - Nguyễn Hương Loan

- Năm sinh: 1973

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Centre D'Etudes Financieres

- Quá trình công tác: Trước khi công tác tại Maritime Bank, bà Nguyễn Hương Loan từng là Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn Techcombank, Giám đốc Khối Nguồn vốn Ban Trù bị Vietstarbank, Giám đốc Khối Nguồn vốn PGBank. Tháng 5/2009, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank phụ trách Khối Nguồn vốn. Từ 10/2010 đến 01/2011, bà đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế Tài chính kiêm Giám đốc Khối Thị trường Tài chính. Từ tháng 02/2011, bà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính kiêm Giám đốc Khối Thị trường Tài chính. Đến tháng 06/2012, bà là Thành viên Hội đồng điều hành, Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính Maritime Bank kiêm Giám đốc Khối Thị trường Tài chính.

 

------------------------------------------

6. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN - Ông Nguyễn Hoàng An

- Năm sinh: 1969

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Trường cao cấp nghiệp vụ ngân hàng

- Quá trình công tác: Ông Nguyễn Hoàng An gia nhập Maritime Bank từ năm 1992 và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Trưởng phòng tín dụng Maritime Bank Quảng Ninh, Phó phòng xử lý rủi ro Maritime Bank Hội sở chính, Trưởng phòng Tín dụng Maritime Bank Hà Nội, Giám đốc Maritime Bank Thanh Xuân, Giám đốc Maritime Bank Hà Nội... Từ 10/2010 đến 01/2011, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế Tài chính kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn. Từ tháng 02/2011, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp lớn. Đến tháng 06/2012, ông là Thành viên Hội đồng điều hành, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp lớn Maritime Bank.

-----------------------------------------

7. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG - Ông Lê Quang Vu
 

- Năm sinh: 1977

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Trường quản trị kinh doanh Maastricht

- Quá trình công tác: Trước khi gia nhập Maritime Bank, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Khối Ngân Hàng Phát Triển Mekong, Giám đốc Sale & Marketing SGVF và hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao tại ngành hàng tiêu dùng & bán lẻ như Viễn Thông A, Metro Cash & Carry, Castrol, Unza và Unilever. Ngày 21/10/2012, ông được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Trù bị thành lập Ngân hàng Thị trường Đại chúng Maritime Bank. Từ ngày 05/03/2013, ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại chúng Maritime Bank.

------------------------------------------

8. Giám đốc Khối Quản lý Tài chính - Ông Nilesh Banglorewala

- Năm sinh: 1965

- Trình độ học vấn: Cử nhân Thương mại và Kế toán công chứng, Học viện Kế toán Ấn Độ

- Quá trình công tác: Ông Nilesh Banglorewala có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng lớn trên thế giới như HSBC, Standard Chartered Bank, Scotia Capital với nhiều vị trí công việc khác nhau như Giám đốc Vùng Quản lý Tài chính, Giám đốc Tài chính tại một số quốc gia trong khu vực Châu Á và Trung Cận Đông. Tháng 07/2011, ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Tài chính Maritime Bank.

------------------------------------------

9. Giám đốc Khối Tác nghiệp Tín dụng - Ông Bùi Quyết Thắng

- Năm sinh: 1966

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Hàng Hải

- Quá trình công tác: Ông Bùi Quyết Thắng gia nhập Martime Bank từ năm 1991. Ông từng đảm trách những chức vụ quan trọng như: Giám đốc Sở Giao dịch Maritime Bank, Giám đốc Maritime Bank Long Biên, Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, Trưởng phòng Xử lý Rủi ro, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ... Từ tháng 11/2013, ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Tác nghiệp Tín dụng Maritime Bank.

------------------------------------------

10. Quyền Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro - Ông Tạ Ngọc Đa

- Năm sinh: 1972

- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Tín dụng, ĐH Kinh tế TP HCM

- Quá trình công tác: Ông Tạ Ngọc Đa công tác tại Martime Bank từ đầu năm 2010 và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Giám đốc Khối Phê duyệt Tín dụng Maritime Bank kiêm Giám đốc Trung tâm Xử lý Tín dụng tập trung Hồ Chí Minh. Trước đó, ông từng là Giám đốc Khối SME, Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB). Tháng 06/2012, ông là Giám đốc Khối Phê duyệt Tín dụng kiêm phụ trách Ban Quản lý Tín dụng 2. Đến tháng 11/2013, ông là Thành viên Hội đồng điều hành, Quyền Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Maritime Bank.

 

------------------------------------------

 

 ©2007 Copyright by MARITIME BANK. Developed by NEVICO
HEAD OFFICE: No.88 Lang Ha - Dong Da - Ha Noi - Tel: 043.7718989 - Fax: 043.7718899 - SWIFT Code: MCOBVNVXXXX - Email: msb@msb.com.vn