Thành viên Hội đồng Quản trị

Updated: 2013-04-22
Document Actions

1. Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

- Năm sinh: 1969

- Trình độ học vấn: Thạc Sỹ Quản Trị Kinh doanh (MBA) Trường ĐH Griggs, Hoa Kỳ

- Ông Trần Anh Tuấn được Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank lần thứ 15, năm 2007 bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2007-2011) và đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Từ tháng 10/2008, Ông đã được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Maritime Bank và đảm nhiệm vị trí đó cho đến khi trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2012-2016) tại Đại hội đồng cổ đông Maritime Bank lần thứ 20 và được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Maritime Bank

------------------------------------------

2. Ông Francis Andrew Rozario - Phó Chủ tịch HĐQT thứ nhất

- Năm sinh: 1953

- Trình độ học vấn: Cử nhân Thương mại, Trường Đại học Thương mại và Kinh tế Sydnenham, Mumbai, Ấn độ.

- Ông Francis Andrew Rozario có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại các ngân hàng, công ty tài chính nổi tiếng như: Citi Group, Temasek Holdings, Fullerton Financial Holdings và tại nhiều ngân hàng, công ty tài chính khác tại Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Á. Hiện ông đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty Asia Capital & Advisors Pte. Ltd, có trụ sở tại Singapore, chuyên về lĩnh vực tư vấn. Tại Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank lần thứ 20 ngày 27-2-2012, ông đã trúng cử thành viên đôc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2012-2016) và được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thứ nhất.

------------------------------------------

3. Ông Đào Trọng Khanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị

- Năm sinh: 1977

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế tài chính, Đại học Quốc Gia Singapore.

- Ông Đào Trọng Khanh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đã có thời gian làm việc tại các ngân hàng uy tín trên thế giới như Citi Group, Caylon Bank, Mizuho Bank và từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Tiên Phong. Hiện nay, ông Khanh đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank. Tại Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank lần thứ 20 ngày 27-2-2012, ông đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2012-2016) và được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực.

------------------------------------------

 4. Bà Vũ Thị Liên - Thành viên HĐQT

- Năm sinh: 1952

- Trình độ học vấn: Tiến sỹ Tài chính - Ngân hàng trường Kinh tế - Tài chính Leningrad (Liên Xô cũ).

- Từ tháng 4/2002 đến tháng 6/2007, Bà giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà nghỉ hưu theo chế độ và từ tháng 11/2007 đến tháng 9/2010, Bà đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Tư thục Đại Nam. Tại Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank lần thứ 19, năm 2011, Bà được bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2007-2011) và đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 27-2-2012, bà đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2012-2016).

------------------------------------------

5. Ông Vũ Đức Nhuận – Thành viên HĐQT

- Năm sinh: 1958

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm

- Ông Vũ Đức Nhuận có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và đã từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng Hàng hải, Ngân hàng Quốc tế và Ngân hàng Bảo Việt. Hiện nay ông đang đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm toán, Ủy ban Quản lý rủi ro & Kiểm toán của Martime Bank. Tại Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank lần thứ 20 ngày 27-2-2012, ông đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2012-2016)

------------------------------------------

 ©2007 Copyright by MARITIME BANK. Developed by NEVICO
HEAD OFFICE: No.88 Lang Ha - Dong Da - Ha Noi - Tel: 043.7718989 - Fax: 043.7718899 - SWIFT Code: MCOBVNVXXXX - Email: msb@msb.com.vn